Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  regaip kandilinde akşamla yatsı arasında kılınacak namaz

  1 ziyaretçi

  regaip kandilinde akşamla yatsı arasında kılınacak namaz Ne90'dan bulabilirsiniz

  Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet Regaip Kandili namazının kılınışı 2023!

  Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet Regaip Kandili namazının kılınışı 2023!

  Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Diyanet Regaip Kandili namazının kılınışı 2023!

  Regaip Kandilinin teşrif edileceği 26 Ocak Perşembe akşamı için kandil namazına dair detaylar araştırılmaya başladı. Bu önemli ve anlamlı gün ibadetlerle geçirilecek. Regaip Kandili'nde namaz kılınışı, kaç rekat olduğu ve zamanı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili namazı kaç rekat, nasıl kılınır, hangi dualar okunur? İşte Diyanet bilgisi ile Regaip Kandili namazının kılınışı...

  Recep ayı içerisinde olan Regaip Kandili bugün idrak ediliyor. 2023 senesinin ilk kandilinde yapılacak ibadetler arasında yer alan namaz ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor ve "Regaip Kandili namazı kaç rekattır?" gibi soruların cevapları araştırılıyor. Mübarek üç aylar, 23 Ocak Pazartesi günü başladı. Regaip kandili dini günler takvimine göre 26 Ocak 2023 gecesi idrak edilmektedir.

  REGAİP KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

  Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

  Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil günleri kılınabilecek namazlar arasında bulunuyor.

  REGAİP KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT KILINIR?

  Kandil günü kılınan tesbih namazı 4 rekat. Regaip Kandili namazı 12 rekat olarak tesbih veya hacet namazı olarak kılınabilir. Regaip kandilinde kılınan Hacet Namazı, 2, 4 ya da 12 rekat şeklinde kılınabilir. 

  REGAİP KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

  Regaip Kandili namazına ise şöyle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

  Regaip Kandilinin gündüzünde oruç tutup, akşam iftardan sonra akşam namazını eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır.

  İki rekatta bir selam vererek kılınan bu namazda, Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunur.

  Regaip Kandili namazı (nafile namazı) şöyle kılınır:

  Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur.

  Veya Fatiha 'dan sonra üç defa Ayetel-Kürsi veya Kadir Suresi okunur.

  1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel Kürsi, rekatın sonunda Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

  2. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

  3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

  4. Rekatta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunur.

  Namazdan sonra, 7 Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır.Salatı-Ümmiye şudur: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

  DİYANET’E GÖRE KANDİL NAMAZI NASIL KILINIR?

  Kandiller ve diğer dini geceler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre akşam ezanı ile başlayacağı için, akşam namazıyla birlikte ibadet edilmeye başlanabilir. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net bir hükmü olmasa da bu ibadetler yatsı namazı ile de sürdürülebilir.

  Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak, Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, bugün kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Bu gecede tesbih namazının kılınması, alimler tarafından yapılan bir öneri olarak yer alıyor. Tesbih namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre şu şekilde kılınmaktadır;

  TESBİH NAMAZININ KILINIŞI

  Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).

  Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.

  Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.

  Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.

  Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.

  Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.

  Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.

  Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  12 rekatl�k Regaip Kandili namaz� ne zaman, saat ka�ta k�l�n�r? Regaip kandili namaz� nas�l k�l�n�r Diyanet?

  12 rekatl�k Regaip Kandili namaz� ne zaman, saat ka�ta k�l�n�r? Regaip kandili namaz� nas�l k�l�n�r Diyanet?

  Regaip kandili, �slam alemi taraf�ndan dua ve ibadetlerle kar��lan�yor. Reg�ip Kandilinde namaz k�lmak, dua etmek, isti�farda bulunmak ve ib�detlerle ge�irmek genel olarak alimler aras�nda kabul g�rm��t�r. Peki Peki Regaip Kandili namaz� nas�l ve ne zaman k�l�n�r? ��te 12 rekatl�k Regaip Kandili namaz�n�n k�l�n��� ve Diyanetin konuyla ilgili fetvas�...

  Regaip Kandili'nde M�sl�manlar Allah'�n rahmet ve ba����na eri�mek i�in ibadetlerini ger�ekle�tirecekler.

  Regaip Kandilinin g�nd�z�nde oru� tutup, ak�am iftardan sonra ak�am namaz�n� eda edip, sonra 2 rekatta bir selam vermek �zere 12 rekat nafile namaz k�l�n�r. Bu m�b�rek geceler, rabbimize du� ve niyazda bulunma zamanlar�d�r. ��te Regaip Kandilini ibadet ederek de�erlendirmek isteyenler i�in, "Regaip Kandili namaz� ne zaman k�l�n�r? Regaip kandilinde nas�l namaz k�l�n�r?" sorular�n�n yan�t�

  12 REKATLIK REGA�P KAND�L� NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KA�TA KILINIR?

  Regaip namaz� ak�amla yats� aras�nda k�l�n�r. Yani ak�am ezan� okunduktan sonra yats� namaz�na kadar Regaip kandili namaz�n� k�labilirsiniz. Regaip Kandili namaz� 12 rekat olarak k�l�n�r. Regaip Kandili Hacet namaz�n� Kadir Suresi ile oldu�u gibi Ayetel K�rsi ile de k�labilirsiniz.

  Regaip Kandilinde namaz� k�lacak binlerce M�sl�man, ne zaman k�l�naca��n� ve nas�l niyet edilece�ini ara�t�r�yor. Peygamber efendimizin m�barek nurunun yery�z�ne indirildi�i gece olarak bilinen regaip kandilinde eller semaya a��l�p, dualar edilip zikirler �ekilecek. Bu �zel gecede dua etmek, t�vbe ve isti�farda bulunmak �ok sevapt�r.

  Regaip Kandilinde Kaza ve nafile namazlar� k�l�nmal�; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayr�ca k�l�nabilir; kandil gecesi, �z� itibariyle ibadet ve ibadette ihsan �uuruyla ihya edilmeli.

  REGA�P KAND�L� NAMAZI NASIL KILINIR?

  Regaip Kandili'nde tehecc�d namaz� k�l�nmas� gerekti�i s�ylenir. Yats� namaz�ndan sonra k�l�nacak nafile namaza "gece namaz�" denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalk�l�p k�l�n�rsa "Tehecc�d" ad�n� al�r. Tehecc�d namaz� iki rekattan oniki rekata kadard�r. �ki rekatta bir selam verilmesi daha faziletlidir. (Muhammed Bin Abdullah Han�, �d�b, s. 264)

  Regaip kandilinde k�l�nan Hacet Namaz�, 2, 4 ya da 12 rekat �eklinde k�l�nabilir. Regaip Kandili namaz�na ise ��yle niyet edilir; "Ya Rabbi, niyet eyledim r�za-i �erifin i�in tesbih namaz�na. Y� Rabb�, bu gece te�rifleriyle �lemleri n�ra garketti�in sevgili habibin, ba��m�z�n tac� Resul-i Zi�an Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in h�rmetine ve bu geceki esrar�n h�rmetine ben aciz kulunu da aff� ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allah� Ekber".

  Regaip Kandili namaz�nda Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (�nna enzelnah�...) ile 12 ihlas� �erif okunur.

  D�YANET'TEN REGA�P KAND�L� NAMAZI A�IKLAMASI

  Diyanet ��leri Ba�kanl��� Din ��leri Y�ksek Kurulu �yesi �dris Bozkurt per�embe g�n� g�n bat�m�ndan cuma sabah�na kadar Regaip gecesinin idrak edildi�ini s�yledi.

  Bu gece t�vbe, isti�far ve dua etmenin �nemine dikkati �eken Bozkurt, bu geceye �zel herhangi bir namaz�n olmamas�na kar��n nafile namaz k�lman�n �ok hay�rl� oldu�unu dile getirdi.

  Kandilde yak�nlar� arama tavsiyesinde bulunan Bozkurt, "Bu gecede Kur'an-� Kerim okunur, nafile namazlar k�l�n�r. G�nd�z de sa�l���m�z el veriyorsa nafile oru� tutabiliriz." ifadesini kulland�.

  �ki rekatta bir selam verilen Regaip Kandili namaz� (nafile namaz�) ��yle k�l�n�r:

  Her rekatta Fatiha'dan sonra 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "�hlas" suresi okunur.

  Veya Fatiha 'dan sonra �� defa Ayetel-K�rsi veya Kadir Suresi okunur.

  1. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + 3 Ayetel K�rsi, rekat�n sonunda Ettehiyy�t�, salli-barik okunur.

  2. Rekatta: Fatiha + Ihl�s + Felak + Nas. 2. Rek�tin sonunda: Ettehiyy�t�, salli-barik okunur.

  3. Rekatta: Subhaneke + Fatiha + Ihl�s + Fel�k + Nas sureleri okunur.

  4. Rekatta: Fatiha + Ihl�s + Fel�k + Nas. Rek�tin sonunda: Ettehiyy�t� + Allah�mme salli + Allah�mme b�rik ve Rabbena dualar� okunur.

  Namazdan sonra, 7 Salat�-�mmiye okunup secdeye var�l�r.Salat�-�mmiye �udur: "Allah�mme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-�mmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".

  REGA�P GECES�N�N FAZ�LET� NED�R?

  Regaib kandilinin, Rasulullah Efendimizin babas� Hz. Abdullah'�n evlendi�i gece oldu�u iddia edilir.

  Regaibin di�er kandillerden farkl� olu�u hem Recep ay�nda bulunmas� hem de cuma gecesi olu�udur. Terim olarak Reg�ib, T�rk�e'de kandil dedi�imiz m�b�rek gecelerden biridir. Kandiller zincirinin ilk halkas� olan Regaip Kandilindeki "Reg�ip" kelimesi, Arap�a bir kelime olan "re-�a-be" k�k�nden gelmektedir.

  Y�ce Allah'�n, rahmetinin, ma�firetinin ve nimetlerinin di�er zamanlardan daha �ok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a y�nelenlerin affedilmelerinin �mit edilmesi ve m�minlerce g�n�lden arzulanmas� sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmi�tir.

  Peygamber Efendimiz 'Be� gece vard�r ki onlarda yap�lan dualar geriye �evrilmez. Recebin ilk (Cuma) gecesi, �aban�n ortas�nda bulunan gece, cuma gecesi, Ramazan Bayram� ve Kurban Bayram� geceleridir.' buyurmu�tur.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Regaip Gecesi Kılınacak Namazlar

  Regaip Gecesi Kılınacak Namazlar

  İslam aleminde rahmeti, bereketi ve mağfireti bol Üç Aylar’ın habercisi kabul edilen Regaip Kandili'ni nasıl değerlendirebiliriz? Regaip Kandilinde hangi nafile namazları kılabiliriz?

  Regaip Kandili'ne bilhassa sünnet olan özel namaz yoktur. Hak dostları bu mübarek gecelerde öncelikle kazası olanların kaza namazlarını kılmalarını tavsiye edilmişlerdir. Kazası olmayanlar için Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabındaki 12 rekatlık namazı kılabilirler. Ayrıca böyle rahmet ve mağfiretin sağnak sağnak yağdığı gecelerde ilahi lutfa mazhar olmak için yapılacak her ibadet minvalince kıymetlidir. Kılınacak namazlar, tutulacak oruçlar, okunacak Kur'an'ı Kerimler rahmet ve mağfiret vesilesi olacaktır.

  Bu mübarek geceleri iyi değerlendirmeli bilhassa Kaza borcu olanların Nafile Namazlardan önce Kaza Namazlarını kılmaları tavsiye olunmuştur.

  KAZÂ NAMAZI NASIL KILINIR? (Tıklayınız...)

  Diğer kılınabilecek bazı namazları şunlardır. Bu nafile namazları sadece bu günlerde değil diğer tüm günlerde kılımaya gayret etmeliyiz.

  REGAİP GECESİ KILINABİLECEK NAFİLE NAMAZLAR

  REGAİP GECESİ KILINAN 12 REKATLIK NAMAZ

  Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında Regaip Gecesi kılınacak nafile namazı şöyle anlatılmaktadır:

  Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır.

  Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir suresi ve oniki kere İhlâs sûresi okunacaktır.

  Veyahud bir kere Kadir sûresi ve üç kere İhlâs sûresi okuTüm nur.

  Namaz tamam olduğunda yetmiş kere:

  Okunuşu: “Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.”

  “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

  Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

  Okunuşu:Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

  Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

  Okunuşu: Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram.”

  Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

  Tekrar secde edip yine yetmiş kere:

  Okunuşu:Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”

  Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

  REGAİP KANDİLİ İLE İLGİLİ HABERLER

  Kaynak: islamveihsan.com

  İslam ve İhsan

  2021 Regaip Kandili Ne Zaman?

  Regaib Gecesi Nedir? Regaib Kandilinin Önemi

  Regaip Gecesi Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?

  Üç Aylar’da Yapılacak Dua ve İbadetler

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap