Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  resmi tatiller yıllık izinden sayılır mı

  1 ziyaretçi

  resmi tatiller yıllık izinden sayılır mı Ne90'dan bulabilirsiniz

  Resmi tatiller yıllık izinden sayılır mı?

  Tatil Günleri Yıllık İzin Süresinden Sayılır mı ?

  İş Kanununun Yıllık Ücretli İzin Uygulaması başlıklı 56 ncı maddesinde; “Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

  Söz konusu hüküm uyarınca yıllık ücretli izne ayrılan işçinin izin başlama ve bitiş tarihleri arasına denk gelen ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. Uygulamada da sadece iş günleri yıllık ücretli izin gününden sayılmaktadır.

  Yıllık İzin Süresinden Sayılmayan Tatil Günleri

  2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda;

  • Hafta tatilinin Pazar günü olduğu,

  • 29 Ekim gününün Ulusal Bayram olduğu,

  • Genel tatil günlerinin ise;

  – 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,

  – 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı,

  – 30 Ağustos günü Zafer Bayramı,

  – Ramazan Bayramı,

  – Kurban Bayramı,

  – 1 Ocak günü Yılbaşı,

  – 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü,

  olduğu belirtilmiştir.

  Dolayısıyla işçinin yıllık ücretli izin günlerine denk gelen yukarıdaki tatil günleri yıllık izin süresinden düşülmez.

  Cumartesi Gününün Durumu

  Kanunda Cumartesi günü hafta tatili olarak sayılmamıştır. İş Kanununa göre de Cumartesi günü iş gününden sayılmaktadır. (Bkz. İş Kanununa Göre Sadece Hafta İçi Günler mi İş Günü Sayılır ?)

  Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin kapatılması üzerine Başkan ve Üyelerinin Yargıtay 9. Hukuk Dairesinde görevlendirilmesinin ardından, her iki Daire kararlarında uyuşmazlık konusu hususlarla ilgili görüşme sonucunda, “Hafta tatili günü olarak kararlaştırılan Cumartesi gününün yıllık izin hesabında değerlendirilmesi” konusunda aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

  “4857 sayılı İş Kanunu’nun 46 ve 63. maddelerine göre hafta tatili haftalık 45 saatlik çalışmadan sonraki 24 saatlik bir gündür. Bu nedenle kural olarak Cumartesi işgünüdür. Akdi tatil günü olarak Cumartesi günleri yıllık izin süresine
  eklenmez. Başka bir anlatımla, Cumartesi günleri akdi tatil günü olarak işçi çalışmadığı takdirde yıllık ücretli izin süresine ilişkin hesapta hafta tatili olarak değerlendirilemez.

  Cumartesi günü hafta tatili olarak da kararlaştırılabilir. Bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle Cumartesi ve Pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu’nun 56/5. maddesi gereği her iki gün yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Başka bir anlatımla yıllık izin kullanma dönemi içindeki Cumartesi ve Pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu Cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm
  geçerli sayılmalı ve İş Kanunu’nun 56/5. maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan Pazar günleri izin süresinden düşülmelidir.”

  Sonuç Olarak

  İşçinin kullandığı yıllık ücretli izin süresine denk gelen; Pazar günleri ile 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı günleri yıllık ücretli izin süresinden sayılmaz, dolayısıyla tatil günleri yıllık ücretli izin günlerine dahil edilmez.

  Cumartesi gününe gelince; eğer işyerinde Cumartesi günleri çalışma yapılmıyorsa, işyeri uygulaması bu şekildeyse tatil günü kabul edilir ve yıllık ücretli izin süresinden sayılmaz, işyerinde çalışma yapılıyorsa iş günü kabul edilir ve yıllık ücretli izin süresinden sayılır. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen Cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa o zaman Cumartesi günü yıllık izin süresinden sayılır.

  Somut Örnek: Diyelim ki işçi 23 Ağustos 2021 Pazartesi gününden başlamak üzere 10 günlük izne ayrılacak olsun. Eğer bu işyerinde genel uygulamaya göre Cumartesi günleri çalışılmıyorsa bu işçinin 10 günlük izin süresi 6 Ağustos 2021 Pazartesi günü tamamlanır, işçinin 7 Ağustos Salı günü işbaşı yapması gerekir. 28 Ağustos Cumartesi, 29 Ağustos Pazar, 30 Ağustos Pazartesi, 4 Ağustos Cumartesi, 5 Ağustos Pazar günleri izin süresinden sayılmaz.

  Eğer bu işyerinde Cumartesi günleri çalışma yapılıyorsa (iş günüyse) veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen Cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa o zaman bu işçinin 10 günlük izin süresi 3 Ağustos Cuma günü tamamlanır, işçinin 4 Ağustos Cumartesi günü işe başlaması gerekir. Sadece 29 Ağustos Pazar ve 30 Ağustos Pazartesi günleri yıllık izin süresinden sayılmaz. (isvesosyalguvenlik.com)

  Yazı kaynağı : www.isvesosyalguvenlik.com

  Yıllık Ücretli İzin Hafta Tatili Genel Tatil Ve Ulusal Bayramlar - Demirbaş Hukuk Bürosu

  Yıllık Ücretli İzin Hafta Tatili Genel Tatil Ve Ulusal Bayramlar - Demirbaş Hukuk Bürosu

  Yıllık Ücretli İzin Hafta Tatili Genel tatil ve Ulusal Bayramlar

  Yıllık Ücretli İzin Hafta Tatili Genel tatil ve Ulusal Bayramlar  YILLIK ÜCRETLİ İZİN VE İŞ HUKUKUNDAKİ DİÐER İZİNLER

  1) Yıllık ücretli izin (annual pay vacation)

  İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

  -Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmet süresi olan işçinin yıllık ücretli izin süresi ondört günden;
  -Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanların yirmi günden;

  -Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

   

  az olamaz.

  Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

  Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

  Yıllık ücretli izin süreleri sözlşeme ile artırılabilir ancak azaltılamaz.

   

  Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır

  Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez.Ancak tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir.

  İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez

  Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz

  Yıllık ücretli izinleri işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

  İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.

   

  Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.

  Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.

  Sigortalılara yıllık ücretli izin süresi için ödenecek ücretler üzerinden iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primlerinin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki esaslar çerçevesinde işçi ve işverenler yönünden ödenmesine devam olunur.(*)

  b)Hafta Tatili : (Weekly Rest Day)

  İşçilere tatil gününden önceki iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir.

   

  Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.

  Hafta tatiline hak kazanmada bazı süreler kanun gereğince çalışılmış gibi kabul edilir.

  Bunlar;

  a) Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri,

  b) Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri,

  c) Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,

   

  c) Genel Tatil Günleri (General Rest Day)

   

  İşçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.İşçiler böyle günlerde çalışmaya zorlanamazlar.

  Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde işçilerin ulusal bayram ve genel tatil ücretleri işverence işçiye ödenir.

  Yazı kaynağı : demirbas.av.tr

  Resmi tatiller memurun izninden düşülür mü? - Mustafa Baysal

  Resmi tatiller memurun izninden düşülür mü? - Mustafa Baysal

  Devlet memurunun yıllık izni iş günü üzerinden hesaplanmaz. Haliyle yıllık izin süresine denk gelen tatil günlerinin de yıllık izin süresinden düşüleceği zannedilebilir; fakat gerçekte durum böyle değildir. Resmi tatiller memurun izninden düşülür mü?

  Memurun izin süreleri

  Memurun yıllık izin süresi hizmet yılına göre belirlenir ve aşağıdaki gibidir:

  Memurun ilk senesinde, yani bir senesi dolana kadar, yıllık izin hakkı olmadığını hatırlatmakta yarar bulunur.

  Cumartesi ve Pazar yıllık izinden düşülür mü?

  Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izinden düşüleceğini, yani izin günlerinden sayılacağını şurada yazmıştım:

  O yazıdan da görüleceği üzere, memurun izin süresine denk gelen Cumartesi ve Pazar günleri memurun yıllık izin hak edişinden düşülecektir.

  Resmi tatiller yıllık izin süresinden düşülür mü?

  Memurun yıllık izni iş günü üzerinden hesaplanmadığına göre, ilk bakışta, resmi tatil günlerinin de yıllık izinden düşülmesi gerektiği düşünülebilir.

  Fakat mülga Devlet Personel Başkanlığı farklı görüştedir. Devlet Personel Başkanlığının aşağıdaki görüşünde de görüleceği üzere; yıllık izin süreleri içinde kalan ve mesai günlerinde denk gelen resmi tatiller yıllık izin süresinden düşülmeyecektir.

  “… yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi; yıllık izin verildikten sonra Başbakanlıkça idari izinli sayılan sürelerin yıllık izin süreleri içerisinde kalması ve mesai günlerine denk gelmesi halinde ise bu sürelerin yıllık izin süresinden düşülmesi… mütalaa edilmektedir…” (29/04/2016 tarih ve 2653 sayılı görüş) (Bu görüşteki Başbakanlık ibaresinden artık Cumhurbaşkanlığı anlaşılmalıdır).

  Resmi tatil günlerinden anlaşılması gerekenler ise aşağıdaki günlerdir:

  Resmi tatilin yıllık izinden düşülmesi örnekleri

  İki örnekle konuyu daha somut hale getirebiliriz. İlk örneğimizde memur 26 gün yıllık izne ayrılmış olsun ve bu 26 gün içinde hem 1 Mayıs hem de 19 Mayıs olsun. Bu iki tarih de hafta sonuna denk gelsin. Bu durumda bu genel tatil günleri yıllık izin süresini etkilemez ve memurun yine 26 günlük izni, izin hak edişinden düşülür.

  İkinci örnekte hem 1 Mayıs hem de 19 Mayıs hafta içine denk gelsin. Bu durumda memurun yıllık izninden 26 gün değil, 24 gün düşülecektir.

  SONUÇ

  Memurların yıllık izinlerinin iş günü üzerinden hesaplanmaması nedeniyle, genel bir yanlış uygulama olarak, memurların izin sürelerine denk gelen resmi tatil günleri de izinden düşülmektedir.

  Halbuki, memurun yıllık izin kullanım süresine denk gelen tarih aralığında ulusal bayram ve genel tatil günü varsa ve bu günler üstelik hafta içine denk geliyorsa, yıllık izin süresinden düşülmelidir.

  Böylece memurun yıllık izin hak edişinden daha az gün düşecektir. Memurlar yıllık izin talep ederken, yıllık izin aralığını tetkik etmeli ve bu aralıkta var olup da mesai gününe denk gelen resmi tatilleri yıllık izinden düşmelidir.

  Örneğin 25 Nisan 2022 ila 20 Mayıs 2022 arasında 26 gün yıllık izin kullanacak olan bir memur, bu aralıkta 1 Mayıs Pazar gününe denk geldiği için yıllık izninden düşemeyecek; fakat 19 Mayıs Perşembeye denk geleceği için bu 1 günü düşecek ve böylece 26 değil 25 gün yıllık izin kullanmış olacaktır.

  Memurun resmi tatile denk gelen izni konusunda sık sorulan sorular:

  Yazı kaynağı : mustafabaysal.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap