Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  saf şiirin ilk örneklerini veren sanatçılar

  1 ziyaretçi

  saf şiirin ilk örneklerini veren sanatçılar Ne90'dan bulabilirsiniz

  Saf şiir nedir ve özellikleri nelerdir? Saf şiir temsilcileri ve örnekleri

  Saf şiir nedir ve özellikleri nelerdir? Saf şiir temsilcileri ve örnekleri

  Saf şiir ile II. Yeni akımının belli başlı özellikleri benzerdir. Örneğin her iki akımda da üslup ve söyleyiş güzelliğine önem verilmiştir. İki akımın temsilcileri de Garip akımını eleştirmiş, şiirin sade ve anlaşılır değil, pitoresk ve sanatlı bir üslupla yazılması gerektiğini savunmuştur.

   Saf Şiir Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

   1- Saf şiir, imge ve üslubun, içerik ve konu bütünlüğünden daha önemli sayıldığı bir şiir anlayışıdır.

   2- Bu akımın temsilcileri, her şairin kendine özgü bir şiir dili inşa etmesi gerektiğini savunur. Bu anlayışa göre, okurlar, bir şiiri okuduktan sonra kim tarafından yazıldığını tahmin edebilmelidir.

   3- Şiirde kafiyeye önem verilir çünkü kafiye şiirin çok daha ahenkli bir şekilde okunmasını sağlar.

   4- Manzum eserlerde açık bir üslubun kullanılması, okurun hayal gücüne hiçbir şey bırakmaz. Bu nedenle şair, mümkün olduğunca anlamı gizlemelidir.

   5- Saf şiirde en çok kullanılan söz sanatları şu şekilde sıralanabilir: Tezat, akis, aliterasyon, murassa ve tecahül-i arif

   6- Verilmek istenen mesaj, doğrudan değil, çağrışım yoluyla okura aktarılır.

   7- Saf şiir akımının temsilcileri, eserlerinde her okuyanın farklı bir şekilde yorumlayacağı alegorilere ve metaforlara yer vermiştir.

   8- Sanat sanat içindir anlayışını benimseyen şairler, eserlerinde toplumsal konulara yer vermemiştir.

   9- ''Önemli olan ne anlattığın değil, nasıl anlattığın'' sözü, saf şiirin mottosu kabul edilir.

   Saf Şiir Temsilcileri ve Örnekleri

   1- İsmet Özel:

   İsmet Özel, saf şiir anlayışının son temsilcileri arasında yer alır. Şairin Devriye Nöbeti adlı kitabında ''bizim şiirden başka kültürel binamız yoktur'' ifadelerini kullanan İsmet Özel, şiir sanatının ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır.

   Eserleri: Taşları Yemek Yasak, Üç Frenk Havası, Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar

   Örnek Şiir:

   Oturmadı yerine laf kocaman gedik dar

   Latin danışmanlar bir söylerse ikidir

   Köydekilerin aklı farzı erene kadar

   Tilki kümese girer gerisini sen getir

   2- Necip Fazıl Kısakürek

   Tiyatro, şiir, deneme, hikaye ve anlatı türünde toplam 91 kitap yazan Necip Fazıl Kısakürek, saf şiir akımının en üretken isimlerinden biridir. Necip Fazıl Kısakürek şiirinde metafizik ögeler ve tasavvufi terimler önemli bir yer tutar.

   Eserleri: Çile, Bir Adam Yaratmak, Hesaplaşma, Yüz Karası, Eski Rafta

   Örnek Şiir:

   Başım çığlıklı çocuk onu nasıl avutsam

   Ne yapsam da ölümü bir saatçik unutsam

   3- Ahmet Haşim:

   Saf şiir akımının kurucusu kabul edilen Ahmet Haşim 1921 yılında kaleme aldığı makalede, şiiri bir hikaye değil sessiz bir şarkı olarak tanımlamıştır.

   Eserleri: Göl Saatleri, Piyale

   4- Cahit Zarifoğlu:

   Cahit Zarifoğlu, şiir yazmayı muğlak ama mutlak zorunluluğun, mutlak ama muğlak sorumluluğu olarak tanımlamıştır. Doğu - Batı çatışması, içsel hesaplaşmalar ve ahiret özlemi, Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde ele aldığı konuların başında gelir.

   Eserleri: Yedi Güzel Adam, Bir Değirmendir Bu Dünya, Korku ve Yakarış

   5- Yahya Kemal Beyatlı:

   Son divan şairi olarak nitelendirilen Yahya Kemal Beyatlı, gazel, tahmis ve kaside türünde birçok şiir kaleme almıştır.

   Eserleri: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla

   Saf şiir akımının diğer temsilcileri ise şu şekilde sıralanabilir: Ahmet Hamdi Tanpınar, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Sıtkı Tarancı.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Saf (Öz) Şiir Sanatçıları Eserleri ve Özellikleri AYT

  SAF (ÖZ) ŞİİR

  Temsilcileri: Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Muhip Dıranas, Necip Fazıl Kısakürek, Ziya Osman Saba, Asaf Halet Çelebi… Behçet Necatigil ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’da belli bir dönem saf şiir eğilimi vardır. Yedi Meşaleciler de saf şiir anlayışına uygun şiirler yazmıştır.

  AHMET MUHİP DIRANAS (1908 – 4980)

  Eserleri

  Şiir: Şiirler, Kırık Saz (Tarih-i Kadim ile birlikte Tevfik Fikret’in 62 şiirini titiz bir dil işçiliğiyle sadeleştirmiştir.)

  Tiyatro: Gölgeler, O Böyle istemezdi, Çıkmaz

  CAHİT SITKI TARANCI (1910—1956)

  NECİP FAZIL KISAKÜREK (1905—1983)

  Yazı kaynağı : www.eokultv.com

  Öz (Saf) Şiir Anlayışı

  Öz (Saf) Şiir Anlayışı

  Öz (Saf) Şiir Anlayışı Özellikleri ve Temsilcileri

  • Saf (öz) şiir anlayışı Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin üstünde tutan görüşünden hareketle,Batı edebiyatından Paul ValeryStephane Mallarme ve Divan şiirinin biçimci yapısından bir hayli etkilenen;
  Ahmet Haşim
  • Yahya Kemal Beyatlı
  • Ahmet Hamdi Tanpınar
  Cahit Sıtkı Tarancı
  • Ahmet Muhip Dıranas
  • Behçet Necatigil
  • Asaf Halet Çelebi
  • Necip Fazıl Kısakürek
  Özdemir Asaf
  • Fazıl Hüsnü Dağlarca
  • Ziya Osman Saba

  gibi şairlerimizde görülen ortak zevk ve anlayışa verilen addır.

  Türk edebiyatında “Saf Şiir” eğilimi Ahmet Haşim‘in “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle (Türk edebiyatında ilk poetika örneği kabul edilir.) başlar.

  • Sanatın bir form sorunu olduğuna inanan bu şairler için önemli olan iyi ve güzel şiir yazmaktır. Bu anlayışla kendilerine özgü özel bir imge düzeni oluştururlar. Özgün ve yaratıcı olan bu imgeler, dilin mantığına uygun ve dilin anlam alanını genişletip dile yeni olanaklar sunacak bir yapıya sahiptir.

  • Dilde saflaşma düşüncesi, kendini rahat şiir yazma şeklinde başat öğe olarak gösterir. Şiirsel söylemin zirvesine ulaşmak düşüncesiyle dilin yücelişi paralellik gösterir.

  • Şiirde her türlü ideolojik sapmanın dışında kalarak sadece okuyucuda estetik haz uyandıran şiir yazma eğilimi, bu şairleri her türlü mektepleşme eğiliminin dışında kalıp müstakil şahsiyetler olarak şiir yazmaya yöneltmiştir.

  • Şiiri soylu bir sanat olarak kabul eden bu şairlerde düşsel (hayali) ve bireysel yön ağır basar. İçsel ve bireyci bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesini dile getirirler.

  • Saf şiir anlayışında estetik tavır ön plandadır. Bu anlayıştaki şairler didaktik bilgiden uzak durup; bir şey öğretmeyi değil, musikiyle ya da musikinin çağrıştırdığı, uyandırdığı imgelerle insanın estetik duyarlılığını doyurmayı amaç edinirler. Kısacası bu şairler şiirde anlama fazla önem vermezler. Anlaşılmak için değil; duyulmak, hissedilmek için şiir yazarlar.

  • Şiirde biçim endişesi duyan bu şairlerde dize ve dil baş tacıdır. Disiplinli çalışarak mükemmele varan halis şiir yazma endişesi kendini hissettirir.

  • Gizemsellik, simgecilik, bireysellik, ruh, ölüm, masal, rüya, mit temalarının yoğunca işlendiği bu şiirler zekâ ve bilincin disipliniyle bütünleştirilerek yazılmıştır.

  Saf (Öz) Şiirin Özellikleri -Özet

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap