Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  safer ayı ibadetleri cübbeli ahmet hoca

  1 ziyaretçi

  safer ayı ibadetleri cübbeli ahmet hoca Ne90'dan bulabilirsiniz

  Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Yağan Belâlardan Bir Sene Boyunca Korunmak İçin Okunacaklar | Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

  Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi Yağan Belâlardan Bir Sene Boyunca Korunmak İçin Okunacaklar | Cübbeli Ahmet Hoca Efendi

  Safer Ayının Son Çarşamba Gecesi akşam namazından sonra bir senelik belâlardan korunmak için okunacak duâlar:

  a) 12 kere el-Fâtiha Sûre-i Celîlesi, ilk başta Eûzü, her birinin başında besmele ile okunur.

  b) 100 kere:

  Yazılı olarak:

  «بسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪یمِ.»

  Görsel olarak: safer ayının son çarşamba günü okunacak dua ve zikirler

  “O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh’ın ismiyle.”

  c) 100 kere:

  Yazılı olarak:

  «بسْمِ اللّٰهِ الَّذ۪ی لاَ یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْأَرْضِ وَلاَ فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّم۪یعُ الْعَل۪یمُ.»

  Görsel olarak: safer ayının son çarşamba günü okunacak dua ve zikirler

  “O Allâh’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte (olana) ne yerde, ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O hakkıyla işiten, çok iyi bilendir.”

  d) 100 kere:

  Yazılı olarak:

  «لاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظ۪یمِ.»

  Görsel olarak: safer ayının son çarşamba günü okunacak dua ve zikirler

  “Günahlardan dönüş ve ibâdete kuvvet ancak Yüce ve Ulu olan Allâh-u Te‘âlâ’nın yardımıyladır.”

  e) 27 kere Kadr (İnnâ Enzelnâ) Sûresi:

  Yazılı olarak:

  ﷽ ﴿ اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ی لَیْلَةِ الْقَدْرِۚ + وَمَٓا اَدْرٰیکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِۜ + لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍۜ + تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَالرُّوحُ ف۪یهَا باِذْنِ رَبّهِمْۚ مِنْ کُلِّ اَمْرٍۙۛ + سَلَامٌ۠ۛ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾

  Görsel olarak: safer ayının son çarşamba günü okunacak dua ve zikirler

  “O Rahmân ve O Rahîm olan Allâh’ın ismiyle! Muhakkak Biz onu (o ebedî mucize olan Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir Gecesi’nde (Levh-i Mahfûz’dan, birinci kat semaya) topluca indirdik. Kadir Gecesi’nin ne (kadar büyük bir gece) olduğunu sana bildirmiş olan şey de nedir?

  (Kimse bilemez ki bildirsin! İşte şimdi Ben sana bildiriyorum ki;) Kadir Gecesi (içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan) bin aydan daha hayırlıdır. Melekler de, Rûh (diye adlandırılan Cebrâîl (Aleyhisselâm)) da (o geceden bir dahaki seneye kadar takdîr edilmiş olan) her önemli işten dolayı Rablerinin izniyle onda iner de iner. (Başka zamanlarda Allâh-u Te‘âlâ hem belâ hem de selâmet takdîr ederken,) o (geceki takdirler), fecir doğuncaya kadar ancak bir selâmettir.” (el-Kadr Sûresi:1-5)

  f) 100 kere:

  Yazılı olarak:

  «یَا خَالِقُ!»

  Görsel olarak: safer ayının son çarşamba günü okunacak dua ve zikirler

  g) 100 kere:

  Yazılı olarak:

  «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ.»

  Görsel olarak: safer ayının son çarşamba günü okunacak dua ve zikirler

  h) Sonunda şu salevât-ı şerîfe okunur:

  Yazılı olarak:

  «اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدنَا مُحَمَّدٍ النَّبیِّ الْأُمِّیِّ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلِّمْ تَسْل۪یمًا.»

  Görsel olarak: safer ayının son çarşamba günü okunacak dua ve zikirler

  “Ey Allâh! Nebiy-yi Ümmî olan Efendimiz Muhammed’e, âline (Ehl-i Beyti’ne) ve sahâbesine çokça salât et ve çokça selâm et.” (Mâü’l-‘Ayneyn, Na‘tü’l-bidâyât, sh:168)

  SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ
  BİR KABA YAZILIP SUYU İÇİLECEK SELÂM ÂYETLERİ

  Bir Senelik Belâ ve Uğursuzluklardan Kurtulmak İçin Safer Ayında Okunacak Duâlar ve Çarşamba Gününün Uğursuzluk Özelliği kitabımızda zikredilen birçok mâlûmattan anlaşıldığı üzere; her ayın çarşambaları, özellikle de son çar­şambası birtakım sıkıntılara mahal olabilir. 

  Nitekim İsmâ‘îl Hakki el-Bursevî (Kuddise Sirruhû)nun beyânı vechile; Âd kavminin kısır rüzgârla azâba uğratılması safer ayının son çarşambasının sabahı başlamış ve diğer çarşamba güneş batana kadar devâm ederek sekiz gün sürmüştür. O sene bu günler “Kocakarı soğukları” diye anılan günlere denk gelmiştir.

  O günlere “Kocakarı soğukları” denilmesi ise Âd Kavmi’nden bir kocakarı o yedi gün zarfında yer altındaki bir odada saklanıp, sekizinci gün rüzgâr onu saklandığı yerden çekip-çıkartarak helâk ettiği içindir.” (İsmâ‘îl Hakkî el-Bursevî, Rûhu’l-beyân, 10/101; Ebu’l-Yusr ‘Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-nâ‘ime ‘ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72)

  Ancak İbrâhîm ibni Muhammed el-Ensârî el-Mâlikî (Rahimehullâh) günlerin ve gecelerin fazîletleri ile ilgili olan pek kıymetli eserinde; yine böylece Şam diyârının müftüsü ve İbni Âbidîn (Rahimehullâh)ın torunu Şeyh Muhammed Ebu’l-Yüsr Âbidîn Hazretleri bir takım evrâd ve ezkârı cemettiği ese­rinde; Abdülhâdî Harse “el-Edviyetü’l-ilâhiyye” isimli eserinde, ayrıca Alîٰ Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû)nun en çok sev­diği şeyh olan Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (Kuddise Sirruhû) zikirlerle ilgili yazdığı bir eserinde şu beyanda bulunmuşlardır:

  Allâh-u Te‘âlâ’nın saferin son çarşambasında yaratacağı şerlerden korunmak için yapılacak ameller hakkında Allâme Şeyh Muhammed ibni Abdi’l-Hayy ed-Dâvûdî (Kuddise Sirruhû), kendi şeyhi Şeyh İlyas (Rahimehullâh)tan, o da Şâfi‘î mezhebinde ictihâd derecesine ulaşmış olan şeyhi İbrâhîm el-Kûrânî Hazretleri’nden, o da Şeyh Ferîdüddîn Genc-i Şeker en-Nakşibendî (Kuddise Sirruhû)dan naklen şöyle demiştir:

  ‘Her sene Levh-i Mahfuz’dan semâ-i dünyâya (dünyâ semâsına) üç yüz yirmi bin belâ iner ki bunlar, Safer’in son çar­şamba gecesinde ve gününde nâzil olurlar, bu yüzden o gün sene günleri içerisinde en zor gün olur. İşte o gece (veyâ ertesi gün) yedi selâm âyetini (üzerinde yazı bulunmayan beyaz bir sayfa ya da porselen) bir kaba yazıp su­yunu içen kimseye Allâh-u Te‘âlâ’nın izniyle o se­neki belâlardan hiçbir şey isâbet etmez.’

  Geçmiş büyükler o gece akşamla yatsı arası câ­mide toplanıp yedi peygambere selâm ih­tivâ eden âyet-i kerîmeleri bir kâtibe yazdırarak kaplar içine koyar ve suyundan içerlerdi. Daha sonra da evlere hediye ola­rak gönderirlerdi.”

  (Burada şunu ifâde edelim ki; bu yazının safran ve gül suyundan elde edilen yâhut herhangi bir temiz mürekkeple yazılması gerekir, zîrâ günümüzün mürekkepleri sağlığa zararlı olabilir.)

  (İb­râhîm el-Ensârî, Rave’z-zam’ân fî fedâili’l-eşhuri ve’l-eyyâm, sh:4; Muhammed Ebu’l-Yüsr ‘Âbidîn, Tenbîhü’l-kulûbi’n-nâ‘ime ‘ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:52; ‘Abdülhâdi Harse, el-Edviyetü’l-ilâhiyye, sh:48; Mahmûd Sâmî, el-Ed‘iye ve’l-ezkâr, sh:123-127)

  O âyet-i kerîmeler de şunlardır:

  Yazılı olarak:

  بسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪یمِ، ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَح۪یمٍ ﴾، ﴿ وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا۟ ﴾، ﴿ وَالسَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ اَمُوتُ وَیَوْمَ اُبْعَثُ حَیًّا ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلٰی نُوحٍ فِی الْعَالَم۪ینَ + اِنَّا کَذٰلِکَ نَجْزی الْمُحْسن۪ینَ ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلٰٓی اِبْرٰه۪یمَ + کَذٰلِکَ نَجْزی الْمُحْسن۪ینَ ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلٰی مُوسٰی وَهٰرُونَ + اِنَّا کَذٰلِکَ نَجْزی الْمُحْسن۪ینَ ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلٰٓی اِلْ‌یَاس۪ینَ + اِنَّا کَذٰلِکَ نَجْزی الْمُحْسن۪ینَ ﴾، ﴿ وَسَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَل۪ینَۚ ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِد۪ینَ ﴾، ﴿ سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدَّارِۜ ﴾، ﴿ سَلَامٌ۠ۛ هِیَ حَتّٰی مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾

  Görsel olarak: safer ayının son çarşamba günü okunacak dua ve zikirler

  (Yâsîn Sûresi:58; Meryem Sûresi:15, 33; es-Sâffât Sûresi:79-80, 109-110, 120-121, 130-131, 181; ez-Zümer Sûresi:73’den; el-Kadr Sûresi:5)

  Bu suyu içtikten sonra şu duânın okunması da fazîletlidir:

  Yazılı olarak:

  «اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنَا مِنْ جَهْد الْبَلَاءِ وَدَرَکِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَهُجُومِ الْوَبَاءِ، وَمَوْتِ الْفُجْأَةِ وَمِنْ زَوَالِ الْبَرَکَةِ وَالنِّعْمَةِ، وَمِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْبرْسَامِ وَالْحُمّٰی والشَّق۪یقَةِ، وَمِنْ جَم۪یعِ الْأَمْرَاضِ وَالْأَسْقَامِ بفَضْلِکَ وَجُودکَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ! برَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِم۪ینَ! وَصَلَّی اللّٰهُ عَلٰی سَیِّدنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ تَسْل۪یمًا.» اٰم۪ینَ! 

  Görsel olarak: safer ayının son çarşamba günü okunacak dua ve zikirler

  “Ey Allâh! Zora düşüren belâdan, bedbahtlığın bana ulaşmasından, kötü kazâ (yazı)dan ve düşmanlarımın sevinmesinden, (tevbe ve istiğfâr etmeye fırsat vermeyen) âni ölümden, bereket ve nîmetin yok olmasından, baras (alaca), cüzam, zâtüre, hummâ (ateşli sıtma) ve çiçek hastalığından, bütün hastalıklardan ve marazlardan fazlın ve ihsânınla Sen bizi koru. Ey celâl ve ikrâm sâhibi!

  Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle (duâmı kabûl eyle)! Allâh-u Teâlâ, Efendimiz Muhammed’e ve Ehl-i Beyti’ne salât ve tam bir selâm ile selâm eylesin.” Âmîn! (Ebu’l-Yusr ‘Âbidîn, Tenbîhu’l-kulûbi’n-nâ‘ime ‘ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72)

  Yazı kaynağı : www.cubbeliahmethoca.com.tr

  Cübbeli Ahmet hoca Lalegül dergisi Safer Ayında yapılacak Dualar | Dualar, Duanın gücü, Kitap

  Cübbeli Ahmet Hoca (NAÇ) on Instagram: “Bugün 100 defa okumayı unutmayalım inşaAllah. #ACİLEN #PAYLAŞALIMMM #DUVARIMIZDA #SAKLA… | Dualar, Okuma, Şükür sana rabbim

  Safer Ayında Yapılacak ibadetler – Cübbeli Ahmet Hoca

  Safer Ayında Yapılacak ibadetler – Cübbeli Ahmet Hoca

  Sefer ayı kış ayına denk geldiği için kış aylarında çokça görülen her türlü felakatten ve beladan korunmak için aşağıda sefer ayında yapılması gereken ibadetlerin yapılması tavsiye edilir…

  Bu hayırlı ayın son çarşamba gecesi veya günü,her türlü(zelzele,sel,yangın,savaş,fırtına) gibi muhafaza olmak için;

  Safer ayının ilk ve son çarşamba günü, öğlen ve ikindi namazı arasında kılınacak namazdır;

  1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 11 İhlâs Sûresi
  2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 11 İhlâs Sûresi

  Bu namazdan sonra 100 kere “Yâ dâfia’l-belâyâ, idfâ anna’l-belâyâ, fallâhü hayrun hâfizan ve hüve Erhâmü’r-Râhimin, inneke alâ külli şey’in kadir”okunmalı ve dua edilmelidir.

  Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, kılınacak namazdır;

  1 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi
  2 Rekât : Fatiha’dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi
  3 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi
  4 Rekât : Fatiha’dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

  Ayrıca Sefer Ayında Ayet-el Kûrsi:

  Evden çıkarken ve eve girerken Ayet-el Kûrsi okunmalıdır: Evden çıkarken okuyan her işinde muvaffak olur ve hayırlı işleri başarır. Evine gelince okursan iki Ayet-el Kûrsi arasındaki işlerin hayırlı olur ve fakirliğin önlenir. Bir kimse evinden çıkarken Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Hakk Teâlâ yetmiş Meleğe emreder, o kimse evine gelinceye kadar ona dua ile istiğfar ederler.

  Evden çıkarken üç kere: “BİSMİLLAHİ HASBİYALLAHİ LAİLAHE İLLA HÛ ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBİL ARŞİL AZİYM” söylenmelidir.

  Safer ayında her gün mutlaka 100 kere “LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM” denilmelidir. Günde 100 kere söyleyenden, en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela, musibet kaldırılır.

  Ayrıca yine safer ayında (ve her zaman) her gün mutlaka günde 100 kere salâvat getirmek lazımdır. salâvat çok bela ve musibetleri çevirir, dünya ve Ahirette kurtuluşuna sebep olur.
  En EFDÂL Salâvat’ı Şerife: “ELLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me’lumatike ve bârik ve sellim

  ALLAH’u Teâlâ’yı devamlı zikretmek lazımdır. Zira ALLAH’u Teâlâ’yı zikretmek en büyük ibadettir, belaları musibetleri çevirir. En efdal zikir “LA İLAHE İLLALLAH” dır.

  SAFER AYI DUASI:

  Allahümme ferricna biduhulis safer, vahtimlena bilhayri vezzafer.
  Safer ayı cezaların indiği bir aydır. Bunun için ilk gün hemen yukarıdaki safer ayı duasını okuyup, oruçlu olmak ve çok sadaka vermek lazımdır.

  Peygamber Efendimiz (sav) safer ayının ilk çarşambası ve son çarşambası şu duayı 100 defa okumamızı tavsiye buyuruyorlar;

  Ya dafial belaya idfa’annel belaya, fallahu hayrun hafizan ve huve erhamurrahimin. İnneke ala külli şey’in kadir.

  Manası: Ey belaları defeden (Allah’ım)! Bizden belaları uzak eyle. Allah (c.c) muhafaza edenlerin en hayırlısı ve o merhametlilerin en merhametlisidir. O her şeye gücü yetendir.

  Yazı kaynağı : www.etkilidualar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap