Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sakarya sadıka sabancı devlet hastanesi nerede

  1 ziyaretçi

  sakarya sadıka sabancı devlet hastanesi nerede Ne90'dan bulabilirsiniz

  Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi Ekim'de açılıyor

  Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi Ekim'de açılıyor

  Eski adı Toyotasa Acil Yardım Hastanesi olan Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde 2019 yılında başlayan yenileme çalışmaları ve ek binanın yapımı tamamlandı. 

  Sabancı Vakfı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokolle, mevcut hastanenin bakım ve onarımları yapılırken, 2 bin metrekarelik yeni bir ek bina daha yapıldı.

  Yapılan yeni bina ile renovasyonu yapılarak mevcut bina birbiriyle aynı görünümde oldu.

  Hastanenin son görüntüsünü paylaşan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever; "Çevre düzenlemesinin ardından hizmete hazır hale getirilen Sadıka Sabancı Devlet Hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eser, hizmet ve icraat siyasetimize durmadan devam edeceğiz" dedi. 


  Yazı kaynağı : www.halk54.com

  Sakarya Sad�ka Sabanc� Devlet Hastanesi

  Sakarya Sad�ka Sabanc� Devlet Hastanesi

  Sakarya Sad�ka Sabanc� Devlet Hastanesi, Sakarya ili Arifiye il�esinde devlet hastanesi olarak faaliyet g�stermektedir. Hastanemizin kurulu� �al��malar�na 14.09.1993 tarihinde Sakarya Valili�i ve VAKSA (Hac� �mer Sabanc� Vakf�) aras�nda yap�lan protokolle ba�lanm��t�r. Hastane i�i tefri�at 1995 y�l�nda tamamlanm�� ve resmi a��l��� 26 A�ustos 1995 tarihinde yap�lm��t�r. Hastanemiz ilk etapta 7 g�n 24 saat acil poliklinik ve ambulans hizmeti vermeye ba�lam��t�r.

  Artan hasta potansiyeline ba�l� olarak, 18.10.1996 tarihinde hastanemize uzman hekimler atanarak 55 hasta kapasitesi ile yatan hasta kabul�ne ba�lanm��, Sakarya ilinde artan ihtiyaca cevap veren bir kurum haline gelmeyi ba�arm��t�r. 17 A�ustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminde Sakarya merkezindeki di�er hastanelerin b�y�k oranda hasar g�rmesi nedeniyle ortaya ��kan hastane ihtiyac�na kapasitesinin �zerinde �zveri ile �al��an personelin katk�s� ile m�dahale, tedavi, il d��� sevk merkezi olarak cevap vermi�tir.

  23.05.2016 tarihinde Sabanc� Vakf� ile Sa�l�k Bakanl��� aras�nda imzalanan protokol �er�evesinde hastanemizin yeniden restorasyonu ile ilgili i� birli�i protokol� imzalanm�� olup, bu protokol kapsam�nda Ana Binan�n revizyonu ve Ek Bina yap�lmas� kararla�t�r�lm��t�r. Bu nedenle Hastanemiz 12.02.2018 tarihinde Sakarya �niversitesi E�itim ve Ara�t�rma Hastanesi Serdivan Ek Hizmet Binas�na ta��nm��t�r. Bu binada 55 yatak kapasitesi ile Yeni Hastanemizin yap�m� tamamlanana kadar hizmet vermi�tir.

  Hastanemizin restorasyonu ve ek bina yap�m� tamamland�ktan sonra 08.10.2022 tarihinde ta��nma tamamlanm��t�r. Ad� Sad�ka Sabanc� Devlet Hastanesi olarak de�i�mi� olan hastanemiz; 105 yatak �eklinde tescil al�narak 08.10.2022 tarihinde hizmet vermeye ba�lam��t�r. T�m yatakl� birimlerimizin temel amac� te�his ve tedavi i�in yatan hastalar�n tedavi, tetkik ve bak�mlar�n�n d�zenli olarak yap�lmas�, hastal�k s�re�lerini �ifa ile sonu�land�r�lmas� ve bu s�re� i�inde hastalar�m�z�n memnuniyetlerini �ncelik olarak s�rd�rmektir.

  Hastanemiz Polikliniklerinde Ortopedi Poliklinik 2, Genel Cerrahi Poliklinik, Beyin cerrahi poliklinik 2, G���s hastal�klar� Poliklinik, G�z Poliklinik 2, Dahiliye Poliklinik 3, Kalp Damar Cerrahi poliklinik, Fizik poliklinik, K.B.B. Poliklinik, N�roloji Poliklinik, Psikiyatri Poliklinik, �roloji Poliklinik, �ntaniye(Enfeksiyon Hastal�klar�), Diyetisyen poliklinik ve Psikolog poliklini�i olmak �zere toplam 20 poliklinik mevcuttur.

  Sakarya Sad�ka Sabanc� Devlet Hastanesi i�in Merkezi Hastane ve Hekim Randevu Sistemini (MHRS) kullanarak online randevu alabilir veya Alo 182 hatt�n� arayarak operat�rden randevunuzu alabilirsiniz.

  Soru, �neri veya �ikayetleriniz ile ilgili olarak yetkililere eri�mek, doktor listesi, sunulan hizmetler ile ilgili bilgi almak ve telefonla veya internetten online randevu almak i�in Sakarya Sad�ka Sabanc� Devlet Hastanesi resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.trhastane.com

  Arifiye, Sıdıka Sabancı Devlet Hastanesi hizmete hazır

  Arifiye, Sıdıka Sabancı Devlet Hastanesi hizmete hazır

  Sakarya'nın Güney Bölgesi için önemli değere sahip olan eski adıyla Toyota Hastanesi, yeni adı ile Sıdıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde sona gelindi.

  Hizmete hazır 

  100 yataklı Arifiye Sıdıka Sabancı Devlet Hastanesi ile ilgili hazırlıkların tamamlandığı ifade edildi. 

  Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Sakarya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü tarafından ziyaret edilen hastane ile ilgili Vali Kaldırım paylaşımda bulundu.

  Kaldırım paylaşımında :

  "Yeni bir hastanemiz daha hizmete hazır… Tamamen yenilediğimiz ve ek hizmet binası yaptığımız 100 yataklı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesini ziyaret ederek yapılan çalışmaları ve hastanenin son durumunu inceledik… Şehrimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. 

  Erdoğan'ın açılışını yapması bekleniyor 

  Sıdıka Sabancı Devlet Hastanesi'nin açılışını 24 Eylül 2022 tarihinde Sakarya'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. 

  Gündemi yakından takip etmek için Sakarya’nın en güncel haber sitesi NetGaste’yi takip etmeye devam edin.

  Yazı kaynağı : www.netgaste.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap