Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sef 1000 mg film kaplı tablet ne işe yarar

  1 ziyaretçi

  sef 1000 mg film kaplı tablet ne işe yarar Ne90'dan bulabilirsiniz

  SEF 1000 mg nedir? ne için kullanılır? Kullananların Yorumları

  SEF 1000 mg nedir? ne için kullanılır? Kullananların Yorumları

  SEF 1000 mg, sefalosporin adı verilen bir antibiyotik türüdür. Bakteri hücre duvarının büyümesini önlemek için çalışır. Bu, bakterilerin çoğalmasını engeller ve enfeksiyonun ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

  Sefaleksin geniş spektrumlu bir antibiyotik olarak kabul edilir çünkü aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok yaygın bakteriyle savaşmada etkilidir:

  Sef 1000 mg ne için kullanılır?

  Sefaleksin, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için reçete edilir:

  Sef 1000 mg nasıl kullanılır?

  Sef 1000 mg, yiyecekle birlikte veya yiyeceksiz alınabilen oral bir kapsüldür. Tedavi edilen duruma bağlı olarak, yetişkinler genellikle 7-14 gün boyunca her altı veya 12 saatte bir alırlar.

  Her iki durumda da Sef 1000 mg’ı her gün yaklaşık aynı saatlerde alın.

  Bir Sef 1000 mg dozunu kaçırırsanız, bir sonraki doz zamanınıza yakın olmadıkça, kaçırdığınız dozu mümkün olan en kısa sürede alın. Bu durumda, kaçırdığınız dozu atlayın ve bir sonraki doza kadar bekleyin. Asla dozları ikiye katlamayın.

  Yazı kaynağı : kullananvar.com

  SEF 1 gr 16 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  SEF 1 gr 16 tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.SEF nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  SEF, bakteri denilen mikroorganizmalar�n olu�turdu�u hastal�klarda kullan�lan bir antibiyotiktir. Sefaleksin etkin maddesi, h�cre duvarlar�n� bozarak bakterilerin �l�mlerine sebep olur.

  Beyaz renkli, iki y�z� �entikli, oblong film kapl� tabletler g�r�n�m�ndedir. Karton kutuda, her bir tablette 1000 mg sefaleksine e�de�er miktarda sefaleksin monohidrat i�eren 16 ve 20 film tabletlik blister ambalajlardad�r.

  SEF, duyarl� bakterilerin neden oldu�u �e�itli enfeksiyon hastalal�klar�nm tedavisinde kullan�lmaktad�r:

  - Solunum yollan enfeksiyonlannda

  - Orta kulak iltihab�nda

  - Cilt ve yumu�ak doku enfeksiyonlannda

  - Kemik ve eklem enfeksiyonlannda

  - �drar yolu ve prostatit dahil genital enfeksiyonlarda

  SEF�in dahil oldu�u sefalosporin grubu antibiyotikler ile tedavide ciddi ve bazen �l�mc�l olabilen a��r� duyarl�l�k (alerji) reaksiyonlar� bildirilmi�tir. Bu reaksiyonlar penisiline, sefalosporinlere a��r� duyarl�l�k �yk�s� olan ve/veya bir�ok maddeye kar�� a��r� duyarl�l��� olan ki�ilerde daha s�k g�r�l�r. Tedavi s�ras�nda alerjik bir reaksiyon geli�ti�i takdirde ila� hemen b�rak�lmal� ve uygun tedaviye ba�lanmal�d�r.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Sef antibiyotik nedir ve ne için kullanılır?

  Sef antibiyotik nedir ve ne için kullanılır?

  Sef antibiyotik nedir ve ne için kullanılır?

  Sef antibiyotik 1 g Film Tablet olarak satışa sunulan, ağız yoluyla alınan ve solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Aynı zamanda adından da anlaşılacağı gibi antibiyotikler grubuna dahil olan Sef kemik ve eklem enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Recetebilgi.com olarak sizlere bu yazımızda Sef antibiyotik nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktaracağız.
  Sef antibiyotik nedir ve ne için kullanılır?

  Sef antibiyotik nedir?

  Sef bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotikdir. Sefaleksin etkin maddesi, hücre duvarlarını bozarak bakterilerin ölümüne sebep olur. Beyaz renkli, iki yüzü çentikli, oblang film kaplı tabletler görünümündedir. Karton kutuda, her bir tablette 1000 mg sefaleksine eşdeğer miktarda sefalaksin monohidrat içeren 16 ve 20 tabletlik blister ambalajlardadır.

  Sef antibiyotik ne için kullanılır?

  Sef, duyarlı bakterilerin neden olduğu çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

  – Solunum yolları enfeksiyonlarında

  – Orta kulak iltihabında

  – Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında

  – Kemik ve eklem enfeksiyonlarında

  – İdrar yolu ve prostat iltihabı dahil genital enfeksiyonlarında

  Sef’i Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

  Sef’in dahil olduğu sefalosporin grubu antibiyotikler ile tedavide ciddi ve bazen ölümcül olabilen aşırı duyarlılık (alerji) reaksiyonları bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar penisiline, sefalosporinlere aşırı duyarlılık öyküsü olan ve/veya birçok maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde daha sık görülür. Tedavi sırasında alerjik bi reaksiyon geliştiği takdirde ilaç hemen bırakılmalı ve uygun tedaviye başlanmalıdır.

  Sef’i Aşağıdaki Durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

  * Sefalaksine veya Sef’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir sefalosporin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişsse,

  * Akut porfiriniz varsa (kalıtsal metabolik hastalık)

  Sef’i Aşağıdaki Durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  * Sefalosporinlere karşı alerjiniz varsa, penisilinlere karşı da gelişebilir.

  * Sef tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denilen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni olabilir.

  * Kolit denilen bir kalın bağırsak hastalığınız olduğu söylenmişse

  * Sef’e dirençli mikroorganizmalar ile bakteri, mantar gibi enfeksiyon gelişirse

  * Antibiyotiklerin uzun süre kullanımı dirençli mikroorganizmalar ile enfeksiyon gelişimine neden olabilir.

  * Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa, kötü besleniyorsanız, antibiyotik tedavisini uzun süre aldıysanız ve/veya kan sulandırıcı tedavi görüyorsanız, Sef tedavisi ile pıhtılaşma bozukluğu gelişimi riskiniz artar.

  Bu uyarılar geçmişteki her hangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Sef’in Yiyecek ve İçecek İle Kullanılması

  Sef’in yemekler ile birlikte alınması emilimini geciktirmekle beraber ilacın etkisini değiştirmez. Bu nedenle yiyecekle birlikte alınabilir.

  Sef Antibiyotik Hamilelik Döneminde Kullanımı

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sef, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.

  Gebeliği önlemek için hap kullanıyorsanız, Sef bazı doğum kontrol haplarının etkisini azaltabileceği için, Sef tedavisi sırasında kullabileceginiz etkili yöntemler konusunda doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz mutlaka doktorunuza danışınız.

  Sef Antibiyotik Emzirme Döneminde Kullanımı

  İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza yada eczacınıza danışınız.

  Ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü takdirde dikkatli kullanılmalıdır.

  Araç Ve Makine Kullanımı

  Sef’in araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren eylemlere bilinen bir yan etkisi yoktur.

  Sef’in içeriğinde Bulunan Bazı Yarrdımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum içerir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

  Sef antibiyotik nasıl kullanılır?

  Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için Talimatlar:

  Doktorunuz enfeksiyonun cinsine ve şiddetine göre alacağınız doz miktarını ve Sef ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

  Erişkinlerde günde 1-4 g arası dozlarda kullanılabilir.

  Genellikle 6 saatte bir 250 mg veya 8 saatte bir 500 mg dozları yeterlidir. Mesane ve cilt enfeksiyonları gibi bazı enfeksiyonlarda bir bakteriyel enfeksiyon olan streptokokal farenjitte 12 saatte bir 500 mg önerilir.

  Uygulama süresi 7-14 gün arası değişebilir.

  Sef Antibiyotik Uygulama Yolu ve Metodu

  Sef ağız yoluyla alınır.

  Tabletleri bir bardak su ile çignemeden yutunuz. Tabletleri düzenli aralar ile günün aynı saatlerinde almaya çalışınız.

  Değişik Yaş Grupları

  Sef Antibiyotik Çocuklarda Kullanımı:

  1 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanılması gereken doz, çocuğunuzun vücut ağırlığına ve enfeksiyon cinsine göre doktor tarafından hesaplanacaktır. Küçük çocukların süspansiyon formlarını kullanmaları uygun olabilir.

  Enfeksiyonların çogu için önerilen doz:

  5 yaş altı çocuklarda: Önerilmemektedir.

  5 yaş ve üstü çocuklarda : 8 saatte bir 250 mg

  Yaşlılarda Kullanımı:

  Genç hastalar iiçin önerilen dozun aynısı önerilir. Böbrek fonksiyonları bozulmuş yaşlılarda böbrek hastalığının derecesine göre doz ayarlanması gerekebilir.

  Özel Kullanım Durumları:

  Böbrek Yetmezliği:

  İlk doz normal erişkin dozunda verilir. Daha sonra gerekirse doktorunuz dozda azaltma yapabilir. Pıhtılaşma bozukuğu daha sık görüldüğünden dikkatli olmak gerekir.

  Karaciğer Yetmezliği:

  Pıhtılaşma bozukluğu daha sık görülebildiğinden dikkatli kullanılması gerekir.

  Eğer Sef’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduguna dair bir izleminiz varsa bunu doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız Gerekenden Daha Fazla Sef Kullandıysanız:

  Sef’ten kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımında mide ve karın ağrısı, kusma, ishal ve idrarda kan görülebilir.

  Doktorunuz midenizi boşaltmaya veya ialcın emilmesini engellemeye çalışacak ve diğer gereken önlemleri alacaktır.

  Sef Kullanmayı Unutursanız:

  Bir sonraki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz Sef dozunu alınız. Bir sonraki dozu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozu dengelemek için çift doz almayınız.

  Sef ile Tedavi Sonlandırıdığında Oluşabilecek Etkiler:

  Doktorunuzla konuşmadan Sef almayı aniden kesmeyiniz.

  Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımları dirençli mikroorganizmaların gelişmesine neden olabileceği gib i hastalığınız gerektiği gibi iyileşmediği için enfeksiyon bulgularınızın devam etmesine neden olacaktır.

  Sef Antibiyotik Olası Yan Etkiler Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi, Sef’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden Biri Olursa Sef’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size En yakın Hastanenin ACİL bölümüne Başvurunuz:

  – Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltıı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anafilaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.

  – Cildinizde veya göz çevrenizde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa ( farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir)

  – Nöbet (istemsiz kasılmalar ile birlikte bilinç kaybı) geçiriyorsanız

  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden biri olursa HEMEN doktorunuza Bildiriniz veya size En yakın hastanenin Acil Bölümüne Başvurunuz:

  * Kan testlerinizde alyuvarlarda azalma eozinofil denen kan hücrelerinizde artma veya pıhtılaşmanızın bozukluğuna dair bulgulara rastlanırsa,

  * Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa

  * Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishaliniz olursa

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülebilir.

  Aşağıdakilerden Herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza başvurunuz:

  * Ağızda ve genital bölgede mantar hastalıkları, vajende akıntı

  * Genital bölgede ve anüs civarında kaşıntı

  * Deride döküntü, kaşıntı, ürtiker gibi alerji bulguları

  * Baş dönmesi

  * Yorgunluk

  * Halsizlik

  * Sinirlilik

  * Hayal görme

  * Akıl karışıklığı

  * Depresyon

  * Nefes Darlığı

  * Baş ağrısı

  * İshal

  * Bulantı, kusma

  * Karın Ağrısı

  * Hazımsızlık

  * Kas ve eklemlerde ağrı, eklem iltihabı, eklem rahatsızlıkları

  * İlaca bağlı geçici böbrek iltihabı

  * Anemi ( kansızlık)

  * Kandaki trombolit sayısında belirgin düşüş

  Bunlar Sef’in hafif yan etkileridir bunlardan biri sizde olursa doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen bir yan etki sizde olursa hemen doktorunuzla konuşunuz.

  25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Çcukların göremeyeceği ve uzanamayacağı yerde saklayınız.

  Sizlere bu yazımızda Sef antibiyotik nedir ve ne için kullanılır? başlığı altında bilgiler aktardık. BEKLENMEYEN BİR YAN ETKİ İLE KARŞILAŞIRSANIZ MUTLAKA DOKTORUNUZA DANIŞINIZ VE ASLA DOKTOR TAVSİYESİ OLMADAN BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYINIZ.

  Yazı kaynağı : recetebilgi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap