Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sigortalı için hata--- borçlanmalar servisi nedir

  1 ziyaretçi

  sigortalı için hata--- borçlanmalar servisi nedir Ne90'dan bulabilirsiniz

  SGK Hata Veriyor Şikayetleri - Şikayetvar

  SGK Sistem Hatası Şikayetleri - Şikayetvar

  Borçlanma süresine dikkat

  Borçlanma süresine dikkat

  1- BAKAN BİLGİN’İN BORÇLANMA VE YIPRANMALARIN SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİ ÖNE ÇEKMEYECEĞİNE, SADECE PRİM ÖDEME GÜN SAYILARINI TAMAMLAYACAĞINA YÖNELİK AÇIKLAMASI NE ANLAMA GELİYOR? 

  Mevcut yasal düzenlemelere göre askerlik borçlanmasının aylığa hak kazanma koşullarını etkilemesi için tek koşul, askerlik hizmetinin sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yapılmış olması. Bu durumda, sigortalılık başlangıç tarihi, borçlanılan süre kadar geriye götürülerek yeniden tespit ediliyor. Bu durum aylığa hak kazanma koşullarını değiştirebiliyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının askerlik borçlanmaları sigortalılık başlangıcını değiştiriyor. Devlet memurlarında ise sigortalılık başlangıcını değiştirmiyor. Doğum borçlanmaları kadın sigortalıların çalışmaya başladıkları tarihten sonraki doğumları kapsıyor. Dolayısıyla sigortalılık başlangıcını geriye çekmiyor. Sadece bir istisnası bulunuyor. Çalışma hayatına stajyer olarak başlayan kadın sigortalının, stajyerlik başlangıç tarihi ile ilk defa emeklilik primi kesilen tarih arasında doğum yapması ve doğum süresini borçlanması halinde, sigortalılık başlangıç tarihi doğum borçlanma süresi kadar geriye çekiliyor.

  Yıpranma sürelerinin sigortalılık süresini etkilemesi sadece SSK sigortalıları için geçerli. 506/ek 5. madde kapsamında itibari hizmet süreleri ile 5434/mülga 32. madde kapsamındaki fiili hizmet süresi zamları sigortalılık sürelerini etkiliyor. Sigortalılık başlangıç tarihini değiştirmiyor. 

  Bakan Bilgin’in açıklamalarında bilgi hatası olabileceği gibi, şöyle bir durumda akıllara gelebilir. EYT düzenlemesinde, kapsamı daraltmak amacıyla, borçlanma ve yıpranma sürelerinin sigortalılık başlangıçlarını geriye çekmesine yasal engel getirilebilir. Yoksa bu açıklama kesinlikle mevcut yasal düzenlemelere göre yanlış. Böyle bir düzenleme olursa dava konusu edilebilir mi? Evet edilebilir ama sonucu ne olur kestirmek zor.

  2- 1999 ÖNCESİ ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN SSK’LİLER HİZMET BİLGİLERİNİ NASIL KONTROL ETMELİ?

  1- E-Devlet’ten SGK hizmet bilgilerine ulaşarak, sigortalılık başlangıç ve prim ödeme gün sayılarını inceleyerek, hizmet bilgilerinde aşağıda belirtilen durumların olup olmadığını öncelikle kontrol etmeliler:

  Hizmet kayıtlarında “Kontrollü” (K) ve “Sahte” (S) kodları var mı? 

  Yukarıda belirtilen durumların hizmet dökümünde görünmesi halinde, çalışan SSK’lilerin işyerlerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik merkezine, primleri kendileri tarafından ödenenlerin ise ikametgâhlarına en yakın sosyal güvenlik merkezine mutlaka yazılı olarak müracaat etmeleri gerekiyor. Doğru prim ödeme gün sayılarının tespiti için kurum tarafından hizmet kütüğündeki hatalı kayıtların düzeltilmesi gerekiyor.

  2-E-Devlet’ten alınan hizmet dökümünde herhangi bir sıkıntılı durum yok ise, yani işe giriş ve prim ödeme gün sayısında herhangi bir sorun yok ise, mevcut işe giriş tarihlerine göre prim ödeme gün sayılarında eksiklik bulunuyorsa, EYT’ye ilişkin çalışma aralık ayında kamuoyunun bilgisine sunulacağından, sigortalıların bu çalışmayı beklemeleri uygun olur. Çünkü emeklilikte aranacak prim ödeme gün sayısında da net olmayan bir durum var. Eksik günler 5000 güne mi tamamlanacak yoksa 5000 ila 5975 güne kademelendirilen günlere mi? 3600 günden eksik günü olan ve 3600 günle emekli olacaklar için emeklilik yaşı nasıl uygulanacak, 8 Eylül 1999 öncesi olduğu gibi kadında 50, erkekte 55 olarak mı uygulanacak? Tabii bu konular açıklanmaya muhtaç konular olduğu için sigortalılar, eksik prim ödeme gün sayılarını tamamlamak için EYT çalışmasını beklemeli. Çalışma Meclis’e geldikten sonra belki üzerinde önergelerle değişiklikler yapılabilir. Borçlanma müracaatı için acele edilmemeli ancak aralık ayının son günlerine de bırakılmamalı.

  3- EKSİK PRİM ÖDEME GÜN SAYILARI NASIL TAMAMLANABİLİR?

  EYT kapsamındaki sigortalıların eksik prim ödeme gün sayılarını, yurtdışında çalışma veya ev hanımlığında geçen sürelerinin bulunması halinde 3201 sayılı kanun kapsamında, bunun dışında 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde belirtilen borçlanmalardan uygun olanlarıyla tamamlama imkânı bulunuyor.

  SSK, Bağ-Kur ve devlet memurları için 5510 sayılı kanunda yer alan hizmet borçlanmaları ve kuralları Tablo 1’de gösterilmiştir.

  Tablo 1’de belirtilen borçlanmalar dışında, prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarına 5510 sayılı kanuna çeşitli yasalarla eklenen geçici 17, 63, 76, 83 ve 84. maddelerle, yasalarda belirtilen sürelerde primlerini ödememeleri halinde sigortalılıklarının durdurulmasına, talep halinde durdurulan sigortalılık sürelerine ait primlerin ihya edilerek yeniden kazanılmasına imkân verilmiş. Ancak kısmi ihya işlemi yapılmadığından, Bağ-Kur, sigortalılarının durdurulan hizmetlerinin tamamının ihya etmesi gerekiyor.

  4- EYT’LİLER BORÇLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

  Borçlanma işlemlerinde EYT’liler açısından beklenti, daha az borçlanma bedeli ödeyerek borçlanmanın aylıklarına yansımasının daha fazla olmasını sağlamak. Dolayısıyla borçlanma miktarını belirlerken borçlanma sürelerinin aylık hesaplama işlemlerinde ne şekilde dikkate alınacağı konusunda bilinçli olmaları gerekiyor.

  Yapılacak borçlanmaların sigortalılık başlangıç tarihinden önce olması ve sigortalılık başlangıç tarihini geriye çekmesi halinde, borçlanılan süreler geriye çekilen tarihlere hizmet olarak mal edilir. Sigortalılık başlangıç tarihinden sonraki sürelerin borçlanılması halinde ise borçlanma süreleri, borçlanmaya esas hizmetin geçtiği yıllara mal edilerek aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınır. Dolayısıyla sigortalılar borçlanma tutarını (asgari ücret veya katları) belirlerken, aylık hesaplamalarında borçlanma sürelerinin hangi yıllarda gün ve kazanç olarak dikkate alınacağı hususunu göz önüne alarak hizmet oluşturulacak yıllardaki asgari/azami kazanç arasındaki orandan daha fazla oranda borçlanma talebinde bulunmamalı.

  Örneğin ilk defa 1998 yılında sigortalı olan ancak askerlik hizmetini daha önce yapmış olan sigortalının askerlik hizmetini borçlanması halinde, borçlandığı süreler,1998 yılından geriye doğru borçlandığı süre kadar (örneğin 600 gün) 1996 ve 1997 yıllarına götürülür ve bu sürede hizmet kaydı oluşturulur. Borçlanılan hizmetler 1996 ve 1997 yıllarına hizmet olarak mal edileceğinden, öncelikle bu yıllardaki asgari/azami kazanç oranına bakılır. 1996 yılında bu oran 2,019, 1997 yılında 1,717’dir. Bu sigortalının tarafına yüksek aylık bağlanması için bugün asgari ücretin 5 katı, 6 katı üzerinden borçlanma yapmasına gerek yok. Çünkü yüksek miktarda borçlanma bedeli ödemesine rağmen, bunun aylığına yansıması aynı oranda olmaz. Dolayısıyla, bu sigortalının borçlanmasını asgari ücretin en fazla 2 katından yapması yeterlidir.

  31/12/2022 yılına kadar yapılacak borçlanma işlemlerinde 1 günlük borçlanma tutarı 69,02 TL, 1 aylık borçlanma tutarı 2.070,60 TL, 1 yıllık borçlanma tutarı 24.847,20 TL dir. (Tablo 2)

  Bağ-Kur sigortalılarına 2008/Ekim öncesi 

  5- KAPSAMA ALINMAYAN HİZMETLERİNİ BORÇLANMA HAKKI VERİLEBİLİR Mİ?

  5510 sayılı kanun geçici 8. maddesinde, Bağ-Kur kapsamında sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 01/10/2008 tarihine kadar kayıt ve tescillerini yaptırmayanların sigortalılıklarının bu tarihten başlatılması, sigortalılıkları bu şekilde başlatılanların, 4/10/2000-01/10/2008 tarihleri arasında geçen vergi mükellefiyet süreleri bulunmak kaydıyla 01/10/2008 tarihinden itibaren altı ay içinde talepte bulunması ve prim borcunu altı ay içinde ödemesi halinde bu sürelerinin hizmet olarak verilmesi öngörülmüş.

  Buna göre, 1/10/2008 tarihinden önce Bağ-Kur kapsamında olmaları gereken bir iş yaptıkları halde bu kapsamda tescili yapılmayanlar için EYT yasasında bir düzenleme yapılması beklentisi var. Bağ-Kur sigortalıları eksik hizmet sürelerini, bu şekilde borçlanma hakkı verilmesi durumunda tamamlayabilirler.

  6- EYT İÇİN BAŞVURU SÜRESİ VAR MI? 

  EYT’ye ilişkin çalışma aralık ayında Meclis’e gelecek ve büyük bir ihtimalle de 2023/Ocak ayı itibarıyla da yürürlüğe girecek. Yasal düzenleme 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarını belirleyecek. Dolayısıyla bu yasa sürekli yürürlükte bulunacağından, müracaat için belirli bir süre öngörülmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte koşulları yerine getirenler istekleri halinde çalıştıkları işyerlerinden ayrılmak koşuluyla aylık talebinde bulunacak. Kanunda öngörülen koşulları daha sonra yerine getirenler ise yine istekleri halinde emeklilik başvurusunda bulunabilecek.

  7- EYT’LİLERİN AYLIKLARI NASIL HESAPLANACAK? 

  EYT çalışmasında aylıkların hesaplanmasıyla ilgili özel bir düzenleme yapılması beklenmiyor. Genel aylık hesabı EYT’liler için de geçerli olacak. EYT’liler 8 Eylül 1999 öncesi çalışmaya başlayanlar olup, aylık talep tarihleri 2023 ve sonrası olacağından, bunlara üçlü karma sisteme göre (2000 öncesi hizmetler için gösterge+2000-2008/Eylül arası hizmetleri için 4447 + 2008/Ekim sonrası hizmetler için 5510 sayılı kanun) yaşlılık aylığı hesabı yapılacak. Sonuçta hesaplanan aylık tutarı 3.500 TL’nin altında olamayacak. Alt sınır aylığı olan 3.500 TL’nin, asgari ücrete yapılacak zamma göre 2023 yılında artırılması bekleniyor. 

  BİTTİ

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Hızlı Çözüm Merkezi

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kanl���ndan:

  H�ZMET BOR�LANMA ��LEMLER�N�N USUL VE ESASLARI

  HAKKINDA TEBL��

  ��������������� 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununun hizmet bor�lanmalar�na ili�kin h�k�mleri 2008 y�l� Ekim ay� ba�� itibariyle y�r�rl��e girecektir.

  S�z konusu Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortal�lar ile bunlar�n hak sahiplerinin bor�lanabilecekleri s�reler Kanunun 41, 46 ve ge�ici 4 �nc� maddeleriyle d�zenlenmi�tir.

  Bor�lanmaya ili�kin usul ve esaslar a�a��da a��klanm��t�r.

  I- 5510 SAYILI KANUNUN 41 �NC� MADDES�NE G�RE YAPILACAK BOR�LANMALAR

  A- Bor�lanma Hakk� Verilenler

  5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri kapsam�nda sigortal� say�lanlar ile bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra ilk defa (c) bendi kapsam�nda sigortal� olarak �al��maya ba�layanlar, 5510 say�l� Kanunun 5 inci maddesi gere�ince haklar�nda baz� sigorta kollar� uygulananlar, iste�e ba�l� sigortal�lar, 2925 say�l� Kanuna tabi sigortal�lar ile bunlar�n hak sahipleri 5510 say�l� Kanunun 41 inci madde h�k�mleri gere�ince bor�lanma yapacaklard�r.

  B- Bor�lanma Kapsam�nda Olan S�reler

  5510 say�l� Kanunun 41 inci maddesi uyar�nca;

  a) Kanunlar� gere�i verilen �cretsiz do�um ya da anal�k izni s�releri ile 4 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�ndaki sigortal� kad�n�n, ilk defa sigortal� olarak �al��maya ba�lad��� tarihten sonra iki defaya mahsus olmak �zere do�um tarihinden itibaren ge�en iki y�ll�k s�reyi ge�memek kayd�yla hizmet akdine istinaden i�yerinde �al��mamas� ve �ocu�unun ya�amas� �art�yla talepte bulunulan s�reler,

  b) Kanunun 4 �nc� maddesinin (b) bendinin (1) ve (3) numaral� alt bentlerine g�re zorunlu sigortal�l�klar� devam edenler hari� olmak �zere, er veya erba� olarak silah alt�nda veya yedek subay okulunda ge�en s�reler,

  c) 4 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda olanlar�n, personel mevzuatlar�na g�re ayl�ks�z izinde ge�en s�releri,

  d) Sigortal� olmaks�z�n doktora ��reniminde veya t�pta uzmanl�k i�in, yurt i�inde veya yurt d���nda ge�irdikleri normal doktora veya uzmanl�k ��reniminde ge�en s�reler,

  e) Sigortal� olmaks�z�n avukatl�k staj�n� yapanlar�n normal stajda ge�en s�releri,

  f) Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda ge�en sigortal�l�k s�releri hari�, sigortal� iken herhangi bir su�tan tutuklanan veya g�zalt�na al�nanlardan bu su�tan dolay� beraat edenlerin tutuklulukta veya g�zalt�nda ge�en s�releri,

  g) Grev ve lokavtta ge�en s�reler,

  h) Hekimlerin fahri asistanl�kta ge�en s�releri,

  �) Se�im kanunlar� gere�ince g�revlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile se�imin yap�ld��� tarihi takip eden ayba��na kadar a��kta ge�irdikleri s�reler,

  bor�lanma kapsam�na al�nm��t�r.

  C- Sigortal�l�k �art�

  Hizmet bor�lanmalar�nda, 5510 say�l� Kanun veya m�lga sosyal g�venlik kanunlar�na g�re tescil edilmi� olmak yeterli olup,sigortal�n�n kendisi taraf�ndan yap�lan ba�vurularda bor�lanma talep tarihinde, hak sahiplerince yap�lan ba�vurularda ise sigortal�n�n �l�m tarihinde fiilen sigortal� olma �art� aranmaz.

  Ancak, 5510 say�l� Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce 5434 say�l� Kanuna tabi hizmetleri olanlar ile ara vermeksizin 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda sigortal�l��� devam edenler ve bunlar�n hak sahiplerince yap�lacak bor�lanma taleplerinde 5434 say�l� Kanun h�k�mleri uygulan�r.

  D- Bor�lan�lacak S�relerin Belgelendirilmesi

  Hizmet bor�lanmalar�;

  a) �cretsiz do�um izni ya da anal�k izni s�releri ile 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendi kapsam�ndaki sigortal� kad�n�n do�um tarihinden sonraki iki y�ll�k s�resi tabi oldu�u i�yerince,

  b) Er veya erba� olarak silah alt�nda veya yedek subay okulunda ge�en s�reler askerlik �ubelerince veya Kuvvet Komutanl�klar�nca,

  c) 5510 say�l�Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda olanlar�n, personel mevzuat�na g�re ayl�ks�z izin s�releri ilgili kamu idarelerince,

  d) Sigortal� olmaks�z�n doktora ��renimi veya t�pta uzmanl�k i�in yurt i�inde veya yurt d���nda ge�irdikleri normal doktora veya uzmanl�k ��renim s�releri ilgili hastane veya ��renim kurumlar�nca,

  e) Sigortal� olmaks�z�n avukatl�k staj�n� yapanlar�n normal staj s�releri, ilgili baro ba�kanl�klar�nca,

  f) 5510 Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda ge�en s�reler hari�, sigortal� iken herhangi bir su�tan tutuklanan veya g�zalt�na al�nanlardan, bu su�tan dolay� beraat edenlerin tutuklulukta veya g�zalt�nda ge�en primi �denmemi� s�releri Cumhuriyet Savc�l���nca,

  g) Grev ve lokavtta ge�en s�reler �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� B�lge M�d�rl���nce,

  h) Hekimlerin fahri asistanl�kta ge�en s�releri ilgili t�p fak�ltelerince,

  �) Se�im kanunlar� gere�ince g�revlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarihi takip eden ayba�� ile se�imin yap�ld��� tarihi takip eden ay ba��na kadar a��kta ge�irdikleri s�reler ilgili kamu idarelerince,

  onaylanan ve �rne�i Kurumca haz�rlanan hizmet bor�lanmas� ba�vuru belgelerine g�re Kuruma yap�l�r.

  Bor�lanma s�relerinin tespitinde Kurum gerekti�inde usul�ne g�re d�zenlenmi� ayr� bir belgenin de ibraz�n� isteyebilir.

  E- Bor�lan�lacak S�relerin Prim Tutar�n�n Hesab�, Tebli�i ve �denmesi

  5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentleri ile Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra ilk defa (c) bendi kapsam�nda sigortal� say�lanlar�n, bu Kanunun 41 inci maddesine g�re bor�lan�lacak s�relere ait prim tutar�, sigortal�lar�n veya hak sahiplerinin talepte bulunduklar� tarihte 5510 say�l� Kanunun 82 nci maddesine g�re prime esas alt ve �st s�n�rlar aras�nda olmak �zere kendilerince belirlenen g�nl�k kazanc�n % 32�si oran�nda hesaplan�r.

  Tahakkuk ettirilen bor� tutar�, ilgiliye iadeli taahh�tl� olarak tebli� edilir. PTT al�nd�s�n�n ilgiliye teslim edildi�i tarih borcun tebli� tarihidir.

  Hesaplanan bor�, tebli� tarihinden itibaren bir ay i�erisinde sigortal� veya hak sahipleri taraf�ndan Kuruma �denir.

  Bir ay i�inde �denmeyen bor�lanmalar ge�erli say�lmaz. Bunlar i�in ayr�ca yeni ba�vuru �art� aran�r. Borcun bir ay i�inde tamam�n�n �denmemesi halinde, �denen miktara kar��l�k gelen s�re sigortal�l�k s�resi olarak de�erlendirilir.

  S�resi i�inde tebli� edilen borcunu �demeyenler ile k�smi �deme yapanlar�n kalan s�relerinin bor�land�r�lmas� i�in yeni ba�vuru �art� aran�r.������

  Sigortal�n�n bor�lanmaya esas g�nl�k kazanc�n�n tespitinde, adi posta yolu ile g�nderilen veya Kuruma do�rudan verilen belgenin Kurum kay�tlar�na intikal etti�i tarih, iadeli taahh�tl� veya acele posta servisi olarak g�nderilenlerde ise postaya verildi�i tarih esas al�nacakt�r.

  F- Bor�lan�lan S�relerin Hizmet Olarak De�erlendirilmesi

  Borcun tamam�n�n ya da bir k�sm�n�n bir ay i�inde �denmesi halinde, �denen miktara kar��l�k gelen s�re sigortal�l�k s�resi olarak de�erlendirilir.

  Bor�lan�lan s�reler, uzun vadeli sigorta ve genel sa�l�k sigortas� bak�m�ndan bu Tebli�in �B- Bor�lanma Kapsam�nda Olan S�reler� ba�l�kl� b�l�m�n�n (a), (b), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen bor�lanmalar� yapanlar i�in, bor�lan�lan tarihteki 5510 say�l�Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n ilgili bendine g�re, (c) ve (�) bentlerinde say�lan bor�lanmalar� yapanlar i�in ise5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendine g�re sigortal�l�k s�resi olarak de�erlendirilir.

  5510 say�l� Kanunun y�r�rl�k tarihinden sonraki s�relere ait bor�lanmalarda; bor�lan�lan prime esas g�n say�s� bor�lan�lan ilgili aylara mal edilir. Se�ilen prime esas kazan�, borcun �dendi�i tarihteki prime esas asgari kazanca oranlanarak, s�z konusu oran ilgili ay�n prime esas asgari kazanc� ile �arp�l�r. Bulunan tutar, ilgili ay�n prime esas kazanc� kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazan� hi�bir suretle o ay�n prime esas azami kazanc�n� ge�emez. 4 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (a) bendine tabi sigortal�lar�n 01/10/2008 tarihinden �nce bor�land�r�lan s�relere ili�kin prime esas kazan�lar�n�n de�erlendirilmesinde de 5510 say�l� Kanunun41 inci maddesi h�k�mleri uygulan�r.

  5510 say�l� Kanunun 41 inci maddesi uyar�nca bor�land�r�lan s�re, bu Kanunun 38 inci maddesine g�re malull�k, ya�l�l�k ve �l�m sigortalar�na tabi olarak ilk defa kapsama girilen tarihten �nceki s�re ise, sigortal�l���n ba�lang�� tarihi, bor�land�r�lan g�n say�s� kadar geriye g�t�r�l�r.

  Ancak, 5510 say�l� Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendine g�re ilk defa sigortal� olanlar�n sigortal�l�k ba�lang�� tarihinden �nceki s�relerin, bu Kanunun 41 ve 46 nc� maddeleri gere�ince bor�land�r�lmas� halinde, sigortal�l���n ba�lang�� tarihi geriye g�t�r�l�r. Bunlar hakk�nda 5510 say�l� Kanunun ge�ici madde h�k�mleri uygulanmaz.

  5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) bendine g�re sigortal� olanlar�n bor�land�r�lan s�releri, ayn� Kanunun 32 nci maddesinin ikinci f�kras�n�n (a) bendi gere�ince hak sahiplerine �l�m ayl��� ba�lanmas� s�ras�nda aranan en az 5 y�ll�k sigortal�l�k s�resinin ve toplam 900 g�n prim s�resinin hesab�nda dikkate al�nmaz.

  5510 say�l� Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten�nce 5434 say�l� Kanun gere�ince i�tirak�i olanlardan ba�vuru tarihinde 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendine tabi olan sigortal�lar ve hak sahipleri hakk�nda, 5434 say�l� Kanunun bor�lan�lan s�relerin hizmet olarak de�erlendirilmesine ili�kin h�k�mleri uygulamaya devam edilir.

  ��������������� 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi kapsam�nda bulunan sigortal�lar�n 01/10/2008 tarihinden �nceki d�nemlere ait s�relerinin 01/10/2008 tarihinden sonra bor�lan�lmas� halinde 5510 say�l� Kanunun 41 inci maddesi h�k�mleri uygulan�r. Bor�lan�lan s�reler sigortal�lar�n 1479 veya 2926 say�l� kanunlara g�re tabi olduklar� son basamak �zerinden, talebe bak�lmaks�z�n basamak intibak�nda de�erlendirilir, hizmet s�resi olarak ayl�klar�n hesab�nda g�n say�na eklenir, kazan� hesab�nda dikkate al�nmaz.

  2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan �nce kamu idarelerindeki g�revlerinden ayr�lanlardan, ayr�ld�klar� tarihte 5434 say�l� Kanunun ilgili h�k�mlerine g�re malull�k veya emekli ayl��� ba�lanabilmesi i�in yeterli hizmet s�resi bulunmayan ve g�revden ayr�ld�ktan sonra herhangi bir sigortal�l�k haline tabi olarak �al��mam�� olanlar�n, 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan �nce �lenlerin 5434 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re, yeterli hizmet s�resi bulunmad��� i�in ayl�k ba�lanamam�� olan dul ve yetimlerinin bor�lanacaklar� hizmetleri ile birlikte prim �deme g�n say�s� bak�m�ndan 5510 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re ayl��a hak kazanmalar� ve m�racaatlar� halinde, bor�lanma i�lemleri bu Kanunla y�r�rl�kten kald�r�lan h�k�mleri de dahil 5434 say�l� Kanuna g�re hesap edilerek, kendilerine �demenin yap�ld��� tarihi takip eden ay ba��ndan itibaren 5434 say�l� Kanun h�k�mleri uyar�nca ayl�k ba�lan�r.

  II- 5510 SAYILI KANUNUN 46 VE GE��C� 4 �NC� MADDELER�NE G�RE YAPILACAK BOR�LANMALAR

  A- 46 nc� Maddeye G�re Yap�lacak Bor�lanmalar

  5510 say�l� Kanunun 46 nc� maddesi ile fak�lte veya y�ksek okullarda kendi hesab�na okuduktan sonra subay veya astsubayl��a nasbedilen veya yedek subayl�k hizmetini takiben subayl��a ge�irilenler, fak�lte ve y�ksekokullarda kendi hesab�na okuduktan sonra, komiser yard�mc�s� veya polis memuru olarak atananlar�n ba�ar�l� ��renim s�releri ile fak�lte veya y�ksek okullarda kendi hesab�na okumakta iken T�rk Silahl� Kuvvetleri veya Emniyet Genel M�d�rl��� hesab�na okumaya devam eden ��rencilerin, daha �nce kendi hesab�na okuduklar� normal okul s�relerinin bor�land�r�lmas�na imkan sa�lanm��t�r.

  S�z konusu d�zenlemeden 5510 say�l� Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra, ilk defa bu Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendine tabi olan sigortal�lar yararlanacaklard�r.

  5434 say�l� Kanuna tabi i�tirak�i iken 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�na al�nanlardan, fak�lte veya y�ksek okullarda kendi hesab�na okuduktan sonra subay veya astsubayl��a nasbedilen veya yedek subayl�k hizmetini takiben subayl��a ge�irilenlerin, ba�ar�l� ��renim s�releri ile fak�lte veya y�ksek okullarda kendi hesab�na okumakta iken T�rk Silahl� Kuvvetleri hesab�na okumaya devam eden ��rencilerin, daha �nce kendi hesab�na okuduklar� normal okul s�relerinin bor�land�r�lmas�na ili�kin i�lemler 5434 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re yap�l�r.

  B- Ge�ici 4 �nc� Maddeye G�re Yap�lacak Bor�lanmalar ve Yararlanacak Kimseler��������� 5510 say�l� Kanunun ge�ici 4 �nc� maddesinin d�rd�nc� ve be�inci f�kralar� uyar�nca,

  a) 5434 say�l� Kanuna tabi i�tirak�i iken, 5510 say�l� Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarih itibariyle bu Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�na al�nanlar ile hak sahipleri,

  b) 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan �nce 5434 say�l� Kanun h�k�mlerine tabi olarak �al��m�� olup, 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendine tabi olarak yeniden �al��maya ba�layanlar ile hak sahipleri,

  hakk�nda yap�lacak bor�lanma i�lemleri, 5510 say�l� Kanunla y�r�rl�kten kald�r�lan h�k�mleri de dahil 5434 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re yap�lacakt�r. Ayr�ca m�lga 2829 say�l� Kanun h�k�mleri de dikkate al�nacakt�r.

  Di�er taraftan, 5510 say�l� Kanunun ge�ici 4 �nc� maddesinin onuncu f�kras� ile 5510 say�l� Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihte;

  1) Polis Akademisi ile fak�lte ve y�ksek okullarda Emniyet Genel M�d�rl��� hesab�na okuyan veya kendi hesab�na okumakta iken Emniyet Genel M�d�rl��� hesab�na okumaya devam eden ��rencilerden Emniyet Hizmetleri S�n�f�nda Kanunun 4 �nc� maddesinin (c) bendi kapsam�nda �al��acak olanlar�n,

  2) Emniyet Hizmetleri S�n�f�nda 4 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda �al��makta olanlar�n, bahse konu okullarda (Polis Akademisi ile fak�lte ve y�ksek okullarda) ge�en,

  ba�ar�l� e�itim s�releri,

  a) 5510 say�l� Kanunun y�r�rl��e girmesinden �nce �niversitelerin �e�itli fak�lte, y�ksek okul veya meslek y�ksek okullar�nda kendi hesab�na ��renim yapt�ktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin s�z� edilen okullarda ge�en ba�ar�l� e�itim s�releri,

  b) Onyedinci f�kras� ile personel mevzuat�na g�re alm�� olduklar� disiplin cezas� sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri aras�nda memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 say�l� Kanun uyar�nca haklar�nda verilmi� olan disiplin cezalar� b�t�n sonu�lar� ile ortadan kald�r�lanlar�n 2008 y�l� Ekim ay� ba��ndan itibaren alt� ay i�inde Kuruma m�racaatlar� halinde g�revlerinden ayr�ld�klar� tarih ile g�reve ba�lad�klar� tarih aras�ndaki prim veya kesenek �denmemi� s�releri,

  istekleri halinde bor�land�r�lacakt�r.

  C- Bor�lan�lacak S�relerin Prim Tutar�n�n Hesab� ve �denmesi

  5510 say�l� Kanunun;

  a) 46 nc� maddesine g�re yap�lan bor�lanmalarda bor� tutar�, bor�lanman�n yap�ld��� tarihte ilgisine g�re en az ayl�k alan te�menin, astsubay �avu�un veya polis memuru ya da komiser yard�mc�s�n�n prime esas kazanc�n�n %32�si �zerinden hesaplanan bor� tutar�n�n, tebli� tarihinden itibaren iki y�l i�inde e�it taksitler halinde,

  b) Ge�ici 4 �nc� maddenin onuncu f�kras�na g�re, Polis Akademisi ile fak�lte ve y�ksek okullarda Emniyet Genel M�d�rl��� hesab�na okuyan veya kendi hesab�na okumakta iken Emniyet Genel M�d�rl��� hesab�na okumaya devam eden ��renciler ile Emniyet Hizmetleri S�n�f�nda 4 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda �al��makta olanlar�n bahse konu okullarda, fak�lte, y�ksek okul veya meslek y�ksek okullar�nda kendi hesab�na ��renim yapt�ktan sonra muvazzaf astsubay nasbedilenlerin s�z� edilen okullarda ge�en ba�ar�l� ��renim s�releri istekleri halinde, bor�lanma talep tarihinde ilgisine g�re en az ayl�k alan polis veya komiser yard�mc�s� ile astsubay �avu�un emekli kesene�ine esas unsurlar� �zerinden, bu s�relere ait kesenek ve kar��l�k tutar�n�n tamam� borcun tebli� tarihinden itibaren iki y�l i�inde,

  c) Ge�ici 4 �nc� maddesinin onyedinci f�kras�na g�re yap�lacak bor�lanmalar ise, sigortal�lar�n g�revlerinden ayr�ld�klar� derece ve kademelerine prim veya kesenek �denmemi� veya bor�lanmak istedikleri s�renin her �� y�l�na bir derece ve her y�l�na bir kademe verilmek ve ��renim durumlar� itibariyle 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 36 nc� maddesindeki y�kselebilecekleri dereceleri ge�memek �zere tespit edilecek derece, kademe ve ek g�stergeleri ile emekli kesene�ine esas ayl���n hesab�na ait t�m unsurlar�n toplam�n�n m�racaat tarihinde y�r�rl�kte olan katsay� ile �arp�m� sonucu bulunacak tutarlar esas al�narak, yine o tarihteki kesenek ve kar��l�k oranlar� bor�land�r�lmak suretiyle bor� tutar�n�n tamam� borcun tebli� edildi�i tarihten itibaren iki y�l i�inde e�it taksitlerle veya defaten,

  kendileri taraf�ndan �denir.

  III- D��ER BOR�LANMALAR         

  1) 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendinin (1) numaral� alt bendine tabi olan ticari kazan� veya serbest meslek kazanc� nedeniyle ger�ek veya basit usulde gelir vergisi m�kellefi olanlar ile (3) numaral� alt bendine tabi anonim �irketlerin y�netim kurulu �yesi olan ortaklar�, sermayesi paylara b�l�nm�� komandit �irketlerin komandite ortaklar�, di�er �irket ve donatma i�tiraklerinin ise t�m ortaklar�ndan 01/10/2008 tarihi itibari ile sigortal�l�klar� ba�lat�lanlar�n, 01/10/2008 tarihi ile 04/10/2000 tarihi aras�nda vergi m�kellefiyet s�releri bulunmak kayd� ile sigortal�lar�n 01/10/2008 tarihinden itibaren 6 ay i�inde talepte bulunmalar� halinde, vergi m�kellefiyet s�relerinin tamam� i�in 80 inci maddenin ikinci f�kras�n�n (a) bendine g�re talep tarihindeki prime esas kazanc�n�n % 32�si �zerinden bor�lanma tutar� hesaplan�r ve sigortal�ya tebli� edilir.

  Sigortal�n�n kendisine tebli� edilen bor�lanma tutar�n�n tamam�n� tebli� tarihinden itibaren 6 ay i�inde �demesi halinde, bu s�reler sigortal�l�k s�resi olarak de�erlendirilir. Sigortal�ya tebli� edilen bor� tutar�n�n bu s�re i�erisinde tam olarak �denmemesi halinde bu s�reler sigortal�l�k s�resi olarak de�erlendirilmez ve �denen tutar 5510 say�l� Kanunun 89 uncu maddesine g�re iade edilir.

  2) 5434 say�l� Kanunun y�r�rl�kte bulunan ek 31 inci maddesinin ���nc� f�kras� gere�ince ayl�klar�n� 22 Ocak 1962 tarihli ve 1 say�l� Kanun ile ek ve tadillerine g�re alan ve alm�� olan 5510 say�l� Kanun gere�ince 4 �nc� maddenin birinci f�kras�n�n (c) kapsam�ndaki sigortal�lar�n 506, 1479, 2925 ve 2926 say�l� kanunlar ile 506 say�l� Kanunun ge�ici 20 nci maddesinde s�z� edilen sand�klar�n kanunlar�n�n kapsam�ndaki serbest meslekte ge�mi� ve de�erlendirilmemi� hizmet s�relerinin 15 y�l�, bu hizmetlerin ad� ge�en kanun h�k�mleri uyar�nca belgelenmeleri halinde, ��renim durumlar� itibariyle memuriyete giri� derecesi esas al�narak yap�lacak bor�lanmalara �nceki mevzuat gere�ince devam edilecektir.

  IV- BOR�LANMA ���N BA�VURULARIN YAPILMASI

  Hizmet bor�lanmas� yapmak i�in;

  a) �lk defa 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (a) ve (b) bentlerine tabi �al��maya ba�layan sigortal�lar, 2925 say�l� Kanuna tabi sigortal�lar ile m�lga 506, 1479 ve 2926 say�l� kanunlara tabi olan sigortal�lar ve hak sahipleri sosyal g�venlik il/merkez m�d�rl�klerine m�racaat edeceklerdir.

  b) 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda ilk defa sigortal� olarak �al��maya ba�layan, 5434 say�l� Kanuna tabi i�tirak�i iken, Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarih itibariyle 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�na al�nanlar ile bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce 5434 say�l� Kanun h�k�mlerine tabi olarak �al��m�� olup, 5510 say�l�Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendine tabi olarak yeniden �al��maya ba�layan sigortal�lar ile hak sahipleri,

  c) 5510 say�l� Kanunun 46 ve ge�ici 4 �nc� maddelerine g�re yap�lacak bor�lanmalar i�in 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendine tabi olan sigortal�lar,

  ba�l� bulunduklar� kamu idareleri arac�l��� ile Kurumca �rne�i haz�rlanan bor�lanma belgesi ile Sosyal Sigortalar Genel M�d�rl��� Sigortal� Tescil ve Hizmet Daire Ba�kanl���na, m�racaat edeceklerdir.

  Bu Tebli� h�k�mleri 2008 y�l� Ekim ay� ba�� itibariyle y�r�rl��e girer.

  Tebli� olunur.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap