Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  simple past tense olumlu, olumsuz soru cümleleri ve cevapları

  1 ziyaretçi

  simple past tense olumlu, olumsuz soru cümleleri ve cevapları Ne90'dan bulabilirsiniz

  Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) ile İlgili Olumlu, Olumsuz, Soru Cümleleri

  Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) ile İlgili Olumlu, Olumsuz, Soru Cümleleri

  İngilizce tensleri öğrenirken bol-bol cümle kurmak işinizi kolaylaştıracaktır. Özellikle düzensiz fiillerin kullanımı ile ilgili örnekleri çoğaltmak gerekir. Simple past tense olumlu, olumsuz ve soru cümleleri olarak vereceğimiz örneklere yenilerini ekleyebilir, yeni öğrendiğiniz fiillerle sizler de cümleler kurabilirsiniz. Düzenli fiilerin ikinci halinde fiile –d, ed, ve –ied takısı eklenir. Düzensiz fiillerde ise belli bir kural yoktur. Birçok fiilin yazımı tamamen değiştiğinden olduğu gibi ezberlemek gerekir.

  Hazırsanız başlıyoruz!

  Simple past tense cümle kalıbı

  Olumlu cümle: ÖZNE + YÜKLEM (V2) + TÜMLEÇ

  Olumsuz cümle: ÖZNE + did+ NOT + YÜKLEM (V1) + TÜMLEÇ (Fiil olumsuz cümlelerde mastar halde)

  Soru: Did + ÖZNE + YÜKLEM (V1) + TÜMLEÇ (Fiil soru cümlelerinde mastar halde)

  Simple past tense olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiil did dir. Do fiilinin pastı olan did ile cümle olumsuz ve soru yapılır. Olumlu cümlelerde fiilin ikinci hali kullanılırken, olumsuz ve soru cümlelerinde fiil mastar haldedir.

  Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) Cümleleri

  Simple Past Tense ile İlgili Olumlu Cümleler

  Olumsuz ve soru cümlelerinde fiil mastar haldedir.

  Simple Past Tense ile İlgili Olumsuz Cümleler

  Simple Past Tense ile İlgili Soru Cümleleri

  ÖZET:

  Simple Past Tense Nedir?

  Simple past tense olumlu, olumsuz ve soru cümleleri olarak vereceğimiz örneklere yenilerini ekleyebilir, yeni öğrendiğiniz fiillerle sizler de cümleler kurabilirsiniz. Düzenli fiilerin ikinci halinde fiile –d, ed, ve –ied takısı eklenir. Düzensiz fiillerde ise belli bir kural yoktur.

  Simple Past Tense Olumlu Cümleler Nelerdir?

  I was ill last week (Geçen hafta hastaydım) They were students last year (Geçen yıl öğrenciydiler)

  Simple Past Tense Olumsuz Cümleler Nelerdir?

  I didn’t sleep yesterday (Dün uyumadım) We didn’t goto the cinema last week (Geçen hafta sinemaya gitmedik)

  Simple Past Tense Soru Cümleleri Nelerdir?

  Did you study English for exam? (Sınav için İngilizceye çalıştın mı?) Did he swim in the swimming pool? (O yüzme havuzunda yüzdü mü?)

  Yazı kaynağı : blog.konusarakogren.com

  Simple Past Tense Olumlu Olumsuz Soru Cümleleri

  İngilizce Kelimeler

  İngilizce Deyimler

  İngilizce Atasözleri

  Phrasal Verbs

  Resimli kelimeler

  Tekerlemeler

  Fıkralar

  2.Sınıflar

  3.Sınıflar

  4.Sınıflar

  5.Sınıflar

  6.Sınıflar

  7.Sınıflar

  8.Sınıflar

  9.Sınıflar

  10.Sınıflar

  11.Sınıflar

  12.Sınıflar

  Yazı kaynağı : ingilizcebankasi.com

  Simple Past Tense (İngilizce geçmiş zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

  Simple Past Tense (İngilizce geçmiş zaman) olumlu, olumsuz ve soru cümleleri ile alıştırmalı konu anlatımı

  Geçmiş zamanlı cümlelerinde fiillerin ikinci hali kullanılır. -Ed eki almayan fiillere ise Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) denir. Örneğin: Go - (Went), Have - (Had), Eat (Ate)

   Simple Past Tense Olumlu Cümleler

   Anlamca ve yapıca olumlu olan geçmiş zaman cümlelerinde, bir eylemin bir ya da birçok kişi tarafından gerçekleştirildiği anlatılır.

  Örnek Cümleler:

  1.A- My sister ordered a large library for herself from the internet yesterday.

   Ablam dün internetten kendisine büyük bir kitaplık sipariş etti.

  1.B- He walked away without even saying goodbye.

   Vedalaşma gereği bile duymadan öylece çekip gitti.

   1.C- This footballer also played for Barcelona before.

   Bu futbolcu daha önce Barcelona'da da oynadı.

   1.D- I watched this movie with my brother.

   Ben bu filmi abim ile izledim. 

   Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

   Bir eylemin gerçekleşmediğini anlatan geçmiş zaman cümleleridir.

   1.A- No publishing house published the novel she wrote.

   Onun yazdığı romanı hiçbir yayınevi basmadı.

   1.B- Until this time, she hasn't listened to any of my advice.

   Bu zamana kadar hiçbir nasihatimi dinlemedi.

  1.C- He hasn't called me ever since he moved.

   Taşındığından beri beni hiç aramadı.

   Simple Past Tense Soru Cümleleri

   Geçmiş zamanlı soru cümlelerinde cümlenin ilk ögesi fiil olur. Simple Past Tense soru cümleleri, bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenmek için sorulur.

   Örnek Cümleler:

   1.A- Did he learn spanish?

  O İspanyolca öğrendi mi?

   1.B- Did you go to the cinema?

  Sinemaya gittin mi?

  1.C- Did Serkan come to school today?

   Serkan bugün okula geldi mi?

  İngilizce Geçmiş Zaman Cümlelerinde Düzensiz Fiiller

   İngilizcede bazı fiiller geçmiş zaman cümlelerinde kullanılırken -ed eki almaz. Bu fiillerin 2. hallerini bilmediğimi takdirde kelimeleri yanlış kullanırız. Bu da cümlede anlam düşüklüğüne neden olur.

   Örnek Cümleler:

   1.A- I saw her before in the school canteen.(See - Saw)

   Ben onu daha önce okulun kantininde gördüm.

   1.B.- I finally got my license last week.(Get - Got)

   Nihayet geçen hafta ehliyetimi aldım.

   1.C. - Last night, we went to the cafe recommended by Selim. (Go - Went)

   Dün akşam Selim'in önerdiği kafeye gittik.

   1.D- As soon as I came from school, I did all of my homework. (Do - Did)

   Okuldan gelir gelmez ödevlerimin hepsini yaptım.

   Simple Past Tense Zaman Zarfları

   Yesterday:

   Dün ve geçen gün anlamına gelen Yesterday, en çok kullanılan geçmiş zaman zarflarından biridir.

   I applied for many jobs yesterday.

   Dün birçok işe başvuru yaptım.

   Last:

   Başına gelen kelimelere ''geçen'' anlamı katan zarfdır.

   1.A- Where did you go on vacation last summer?

   Geçen yaz tatile nereye gittin?

   1.B- Last night I just listened to music and rest.

   Geçen akşam sadece müzik dinleyip dinlendim.

  A While Ago:

   Bir süre önce demektir. Net bir tarih belirtmediği için belirsiz zaman zarfları arasında yer alır.

   They divorced a while ago.

   Bir süre önce boşandılar.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap