Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sosyal politika kavramı ilk kez nerede kullanılmıştır

  1 ziyaretçi

  sosyal politika kavramı ilk kez nerede kullanılmıştır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Sosyal politika nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?

  Sosyal politika nedir, ne zaman ve nasıl ortaya çıkmıştır?

  Sosyal Politika, devletin toplumdaki sosyal korumayı sağlaması için uyguladığı politikalar bütünüdür. Refah ve refah dağılımı ile ilgili bir politikadır.

   Sosyal Politika Nedir?

   Sosyal politika konusunda birçok merak edilen durum mevcuttur. Sosyal politika ya da sosyal refah politikası olarak bilinmektedir. İki kavramın aynı anlama geldiği savunulsa da bazı ülkelerde farklı anlamlarda kullanılması mümkündür. Titmuss'a göre Sosyal Politika, kadınlar, çocuklar, emekliler ve çalışan sınıf gibi toplumdaki zayıf grupların refahını sağlamak için yapılan politikadır.

   Titmuss Sosyal Politikayı zenginden fakire olarak da tanımlamıştır. Marshall'a göre ise Sosyal Politika hizmet ve gelir için vatandaşların refahına direkt olarak etki eden politikalardır. Her tanıma göre Sosyal Politikanın en önemli özelliği toplum refahı için yapılan bir politika olmasıdır. Gelirlerin yeniden dağılımı ile toplum içinde mutluluk ve eşitlik sağlanmaya çalışılır.

   Ne Zaman Ve Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

   Sosyal Politika 1945 ile 1975 yılları arasında sosyal eşitlik, sosyal refah ve sosyo-ekonomik haklar için ortaya çıkmıştır. Sosyal Politikanın ortaya çıkmasında Fransız İhtilali ve sonrasında meydana gelen Sanayi Devrimi belirleyici olmuştur. Fransız İhtilali ile Sanayi Devrimi aynı zamanlarda gerçekleşen bir olay olduğu için etkileri de aynı olmuş ve sonucunda da Sosyal Politikaya sebep olmuştur.

   Türkiye'de Sosyal Politikanın ağırlıklı olarak uygulandığı ve karşımıza çıktığı dönem Cumhuriyet Dönemidir. Sosyal Politika terimi tarihte ilk kez Almanya'da Profesör Wilhelm Heinrich Reiehl tarafından yazılmış olan bir eserde kullanılmıştır. Ekonomik bağımlılık sebebi ile zarar görmüş, ihtiyaç sahibi olmuş ve ezilmiş toplumların korunması ve sosyal barışın sağlanması için Sosyal Politikanın temelleri atılmıştır.

   Sosyal Politikanın Evrensel Niteliği

   Sosyal Politika ilke olarak yürürlüğe girdiğinde o ülkenin sınırları içinde şekillenir ve bir anlama girer. Ülkelerin uyguladığı Sosyal Politikalar kendi karakterlerine göre değişir ve şekillenir. Sosyal Politika uygulandığı ülkenin kendine has özelliklerini içinde barındırır ve şekil alır. Ülkelerin birbirlerinden farklı sosyal yapıları, ekonomik özellikleri, yönetim biçimleri ve aile yapısı olması nedeniyle politikalarında da farklılık olur. Bu nedenle Sosyal Politikaların ulusal niteliğinin olduğunu söylemek mümkündür.

   İç etkenlerin yanı sıra dış etkenler de ülkelerin Sosyal Politikalarında değişiklikler olmasına sebep olur. Sosyal Politikanın her ülke için ilk hedefi refah seviyesinin yükseltilmesi ve toplumdaki gelir düzeyinin eşit bir hale getirilmesidir. Sosyal sorunlardaki yaşanacak olumlu gelişmeler de Sosyal Politikanın hedefleri arasındadır. İlk ortaya çıktığında yalnızca çalışma hayatı ile sınırlı olan politika sonrasında sosyal adalet, sosyal barış ve özel hedeflere de sahip olmuştur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sosyal politika

  Devletin toplumda refah ve sosyal koruma sağlamak amacıyla uyguladığı politikalar bütününe Sosyal politika denir. Sosyal politika, refah ve refahın dağılımı ile ilgili tedbirler bütünüdür.[1]

  Sosyal Politika genel olarak sağlık, eğitim, konut, sosyal güvenlik, istihdam ve sosyal hizmetler alanlarındaki kamu hizmetlerini kapsamına alır. Devletin çevre, yerel yönetimler, küçük ve orta işletmeler, kültür ve sanat alanındaki politika ve uygulamaları ile kadınlar, gençler ve diğer dezavantajlı kesimlere dönük hizmetleri de çoğunlukla sosyal politikanın konusu içinde ele alınır.

  Sosyal politika genellikle Sosyal Devlet ve Refah Devleti kavramlarıyla birlikte kullanılmaktadır.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  sosyal politika

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap