Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estağfirullah el azim ve etübu ileyh

  1 ziyaretçi

  subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estağfirullah el azim ve etübu ileyh Ne90'dan bulabilirsiniz

  Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir? Arapça Yazılışı Ve Okunuşu

  Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir? Arapça Yazılışı Ve Okunuşu

  Bu zikir, Allah'ta herhangi bir eksiklik, noksanlık bulunmadığını, aksine onun her türlü övgüyü hak ettiğini ifade eden bir zikirdir.

  Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Nedir?

  Bu zikir, "Allâh’ı hamd ile tüm eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim. Azîm olan Allâh’ı her türlü eksikliklerden tenzih ederek tesbih ederim." manasına gelmektedir. Bu zikrin açıklaması ise şu şekilde yapılabilir: Her türlü övgü Allah'ındır. Her türkü kemalat da yalnızca Allah'a aittir. Çünkü Alllah, kendisinde zayıflık, acizlik ya da muhtaçlık gibi herhangi bir eksikliği ifade edebilecek kavramları barındırmaz. Bu kavramlar bir tek O'na yakıştırılamaz. 

  Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Arapça Yazılışı ve Okunuşu

  İslam dünyası için çok kıymetli zikirlerden biri olan Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikirinin Arapça yazılışı şu şekildedir:

   سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَمْدهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِیمِ

  Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah zikri yazıldığı gibi okunmaktadır ve başka bir okuma biçimi bulunmamaktadır.

  Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Faydaları

  Bu zikrin 100 kere okunduğu yerlerden şeytanın uzaklaşacağı söylenmektedir. Aynı zamanda bu zikri okumanın daha pek çok faydası da bulunmaktadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  Bu zikir 100 kere okunduğunda insanın günahları affedilir.

  Herhangi bir sıkıntı içerisine düştüyseniz, bu zikir sizi sıkıntılarınızdan kurtarır.

  Eğer çocuklarının uykularında korkuyorsa, herhangi bir cihazdan bu zikri hafif bir şekilde açık bırakırsanız, çocuklarınızın korkusu yok olur,

  Kazanç elde etmekte zorlanırlar bu zikirle rahatlığa erebilirler,

  Allah'ın rahmeti, bu zikri okuyanların üstünde olur,

  Zikri 100 kere okuyan biri, hem ev hayatında, hem de iş hayatında bolluk ve berekete kavuşur,

  İnsanın bu zikri hangi niyetler çekerse çeksin, o niyet zikri çekenin ayağına gelir.

  Subhanallahi ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Kaç Kere Okunmalıdır?

  Bu zikir genellikle halk arasında çeşitli faydalar görmek adına 100 kere okunmaktadır.Fakat daha fazla okunmasının da herhangi bir zararı değil, aksine daha çok faydası vardır. Bu konuda din alimlerinin, tefsir üstadlarının ve hocaların sözlerine kulak vermek hayli önemlidir. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Subhanallahi Ve Bihamdihi Subhanallahil Azim Estağfirullah Anlamı Ve Fazileti - Subhanallahi Ve Bihamdihi Anlamı Nedir?

  MUHTASAR İLMİHAL

  Sübhanallahi ve Bihamdihi Estağfirullahe ve Etûbü İleyh Ne Demek?

  Sübhanallahi ve Bihamdihi Estağfirullahe ve Etûbü İleyh Ne Demek?

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Yüz defa okununca bütün günahları silen dua rivayeti sahih mi?

  Yüz defa okununca bütün günahları silen dua rivayeti sahih mi?

  Değerli kardeşimiz,

  Soru 1:
  Sabah namazının farzının son rekatında haşr suresinin son üç ayetinin okunmasının fazileti ve anlamı nedir?

  Cevap 1:

  Kaynaklarda, sabah namazının farzının son rekatında, Haşr suresinin son üç ayetinin okunmasının faziletine dair bir bilgiye rastlayamadık.

  - Bu konuda bir hadis rivayeti vardır ve özeti şöyledir:

  Bugün bu sünnetin devam etmesinin dayanağı bu hadistir.

  Bununla beraber, hadisin senedinde Halid b. Tahman adındaki bir ravi zayıf olduğundan (İbn Hacer, Takrib, 1644), hadis zayıf kabul edilmiştir.

  Fakat bu gibi fezail-i amal ile ilgili zayıf hadisle de amel etmenin caiz ve güzel olduğu hususunda alimler müttefiktir.

  Soru 2:

  “Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 'Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahilazim, estağfirullah el-azim ve etubi ileyk' istiğfar duasını 100 kez okursak, bunun sevabını kul hakkı dahil hiçbir günah götürmezmiş bu ahirette gizli sevab (gizli sandık) olurmuş...”

  Cevap 2:

  Soruda geçtiği şekliyle bir hadis rivayeti bulamadık. Ancak sadece buradaki duaya yakın sahih bir hadis rivayeti şöyledir:

  Hz. Aişe radıyallahu anha’dan yapılan rivayete göre Peygamebrimiz aleyhissalatü vesselam sık sık şöyle derdi:

  Bununla beraber, görebildiğimiz kadarıyla konuyla ilgili benzer bir rivayet şöyledir:

  Hz. Peygamber (asm), meleklerin namazı/tesbihleri gibi tesbih etmeyi tavsiye ederken -özetle- şöyle buyurmuştur:

  Darekutni’de de yer alan bu hadisin zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Zehebi, Mizan, 3/434)

  Ayrıca Cafer-i Sadık’tan mevkuf olarak, bir Şia kaynağında şöyle bir bilgi rivayet edilmiştir:

  “Sabah namazının sünneti ile farzı arasında kim 100 defa 'Subhane Rabbiye’l-Azim ve bihamdihi,  Estağfirullahe Rabbi ve etubu ileh.’ duasını okuyan kimse için, Allah cennette bir köşk yapar.” (Cafer b. Ahmed el-Kummi, kitabu’l-Arus)

  İlave bilgi için tıklayınız:

  İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları nelerdir?

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap