Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber

  1 ziyaretçi

  subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber Ne90'dan bulabilirsiniz

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  En çok tavsiye edilen zikirlerden birisi Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber 'dir. Peki Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber nedir, ne demek, fazileti ne, anlamı ne, okunuşu ve sesli dinlenişi!

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber zikri içerisinde 4 farklı tesbihat mevcuttur. Bunlar sırasıyla Subhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleridir. Dördünün birleşmesiyle "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" duası ve zikri meydana gelir.

  Duanın ve zikrin normal okunuşu : Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber

  Anlamı : Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Duanın ve zikrin uzun okunuşu : Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm

  Anlamı : Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Sırasıyla manaları ise aşağıdaki gibidir:

  Sübhanallah,"Allah noksanlardan münezzehtir." anlamına gelmektedir.

  Elhamdülillah,"Şükür Allah'adır, Allah'a şükürler olsun, hamd Allah'adır." anlamına gelmektedir.

  La ilahe illallah,"Bil ki! Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur" anlamına gelmektedir.

  Allahu ekber, "Allah en büyüktür. Allah her şeyden üstündür, uludur, azametlidir." anlamına gelmektedir.

  Zikirin okunuşu : Subhânallâhi velhamdulillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Ve lâ havle ve lâ guvvete illâ billâhil aliyyil azîm

  Zikirin meali : Allah bütün noksan sıfatlardan münezzehtir, bütün hamdler ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.Azamet sahibi Yüce Allah'tan başkasında güç kuvvet ve kudret yoktur.

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Bu tesbihatı günlük en az 100 defa okumak çok sevaptır. Birçok alim tarafından tavsiye edilmiştir. Refahlamak isteyenler, sıkıntılardan kurtulmak isteyenler, dualarının kabul olmasını isteyenler günlük 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikrini çekebilirler. Allah (c.c.) yapmış olduğunuz zikirleri kabul eylesin.

  Ek olarak "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber" zikri namazdan sonra yapılan tesbihatta söylenir. Zikrin uzun hali "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle velaguvvete illabillahil aliyyil azim." şeklindedir.

  Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber anlamı, fazileti ve okunuşu! Arapça yazılışı ve Türkçe meali! Uzun okunuşu!

  Namaz bittikten sonra da okunacak bazı dualar mevcuttur. Tamamına tesbihat diyebiliriz. Şimdi kısaca anlatalım.

  Öncelikle farz namaz bittikten sonra "Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm tebêrakte yâ zel celâli vel ikrâm" okunur.

  Tüm namaz bittikten sonra "Alâ rasulina Muhammedin Salavat" okunur ve herkes Peygamber Efendimiz'e salavat getirir.

  Sonrasında "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle velaguvvete illabillahil aliyyil azim." okunur.

  Ardından herkes içinden Ayetel Kürsi'yi okur.

  Sonrasında tesbih çekme bölümüne geçilir. İlk olarak "Zül Celali Sübhanallah" denilir ve 33 kere "Subhanallah" zikri çekilir. Ardından "Zül Kemali Elhamdülillah" denilir ve 33 kere "Elhamdülillah" zikri çekilir. Son olarak da "Zül Kudreti Allahüekber" denilir ve 33 kere "Allahuekber" zikri çekilir.

  Ardından "Lâ ilâhe illellâhu vahdehû lâ şerîke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadîrun." okunur. Sonrasında "Sübhanerabbiyelaliyyil eğlel vehhab." okunarak eller kaldırılır ve duaya başlanır. Herkes içinden dua eder. Son olarak "El-Fatiha" denilerek namaz bitilişmiş olur.

  Allah herkesin kılmış olduğu namazları ve yapacağı duaları kabul eylesin. Amin...

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Sübhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Anlamı, Ne Demek?

  Sübhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Anlamı, Ne Demek?

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Sübhanallahi Velhamdülillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu Ekber Ne Demek? Türkçe Anlamı Ve Arapça Yazılışı

  Hadis: Benim için Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek - Nebevi Hadisler Ansiklopedisi Tercümesi

  En kıymetli tesbih nedir - Dinimiz İslam

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap