Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sıvı maddelerin kütlesi ölçülürken kullanılan kap kütlesi ne olarak adlandırılır

  1 ziyaretçi

  sıvı maddelerin kütlesi ölçülürken kullanılan kap kütlesi ne olarak adlandırılır Ne90'dan bulabilirsiniz

  4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri konu anlatımı

  4. Sınıf Fen Bilimleri Maddenin Ölçülebilir Özellikleri konu anlatımı

  Maddeler kütle ve hacim açısından ölçülebilir varlıklardır. Aynı zamanda bu varlıkların farklı kütle ve hacimleri bulunur. Böylece farklı ölçümler yapılarak maddeler günümüzde değişik alanlarda kullanılır. Şimdi kütle ve hacmin ne olduğuna bakalım ve nasıl ölçüldüklerini inceleyelim 

   Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

   Öncelikle maddeleri ölçebilmek için bazı araç ve birimler kullanırız.

   - Kütlemizi ölçebilmek için kilogram kullanılır.

   - Uzunluk ölçümü yapabilmek için ise metre kullanılır.

   - Sıvıları ölçmek amacıyla ise litre kullanırız.

   Maddenin farklı halleri bulunur. Bu haller içerisinde katı hali, sıvı hali ve gaz hali yer alır. Bütün bu madde hallerinin ölçümleri yapılabilmektedir. Bunu yapabilmek için ise maddelerin kütle ve hacminden faydalanılır.

   Kütle: Bütün nesnelerin sahip oldukları madde miktarı kütle olarak bilinir.

   - Kütle hem eşit kollu terazide hem de elektronik terazide ölçülebilmektedir.

   - Kütle her yerde her zaman aynıdır ve değişmez.

   - Kütle birimi gram (g), kilogram ise (kg) şeklinde ifade edilir.

   1 kg = 1000 g

   Not: Maddelerin boyutları aynı olsa bile kütleleri farklı olabilir. Mesela aynı boyutta tahta ve demir elimize aldığımızda, tahtanın hafif olduğunu anlarız. Çünkü demir parçasının kütlesi tahta parçasının kütlesinden fazladır.

   Sıvıların Kütle ölçümü: Sıvının kütlesini ölçebilmek için sıvı bir kaba konur. Bu doğrultuda ölçüm yapıldığı zaman sıvı ile beraber kabın ölçüsü ortaya çıkar. Bu doğrultuda kabın toplam kütleden çıkarıldığı zaman geriye suyun ağırlığı kalır.

   Gazların kütle ölçümü: Diğer maddeler gibi gazların da kütlesi bulunur. Bu konuda bazı yöntemler ele alınarak gazların kütlesi ölçülebilir. Örneğin patlak bir topun kütlesini ölçtükten sonra şişirilmiş bir topun kütlesini ölçerek, içindeki gazın kütlesi bu şekilde aradaki farktan anlaşılabilir.

   Hacim: Maddelerin boşlukta kapladığı alanı hacim denir.

   Not: Gazların herhangi bir belirli hacimleri bulunmaz. Bulundukları ortamı tamamen kaplar ve nerede olursa olsun bunu gerçekleştirir.

   Sıvının hacmini şu yöntemler ışığı altında ölçebiliriz.

   - Sıvıların hacmini dereceli silindir kullanmak suretiyle ölçebiliriz.

   - Dereceli silindir üzeri eşit aralıklarla ile çizilmiş olan bir kap çeşididir.

   - Kabın içine konmuş olan sıvı kabın belli bir seviyesine kadar ulaşır. Bu seviye itibariyle ortaya çıkan miktar üzerinden sıvının hacmi ölçülür.

   - Sıvıların hacmini ölçebilmek için bu konuda mililitre (ml) Litre (L) değerlendirilir.

   Katıların hacminin ölçümü: Katıların hacmini ölçerken sırasıyla şu aşamaları gerçekleştiririz.

   - Katıların hacmi genelde dereceli silindir ile beraber, içerisinde bulunan sıvı yardımıyla ölçülür.

   - İlk olarak silindiri bir miktar sıvı konur ve daha sonra bu sıvının miktarı kaydedilir.

   - Bu silindirin içerisinde daha sonra birkaç cisim atılır ve yeniden oluşan sıvı miktarı kaydedilir.

   - Ardından ikinci ölçümden bir ölçüm çıkarılır.

   - İşte böylece aradaki fark ile katı bir cismin hacmini ölçmek mümkün.

   O şekilde siz de farklı denemeler yapabilir ve maddenin ölçümünü gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıda verilen örnekleri ele alarak değişik denemeler gerçekleştirmeniz. Aynı zamanda hem kütle hem de hacim üzerinden madde ölçülü konusundaki tüm bilgileri iyi bilmeniz gerekmektedir.

   Not: Işık, ısı ses, elektrik ya da gölge gibi madde olmadıklarından dolayı bu varlıkların kütle ve hacmi bulunmaz. Bu sebepten dolayı kütle ve hacim açısından ölçümleri yapılamaz. Ayrıca şeker ve tuz gibi maddeler su içerisinde eridiği için, bu maddeleri suyun içine atarak ölçümünü gerçekleştiremeyiz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sıvı Maddeleri Ne İle Ölçeriz? Sıvı Maddelerin Hacmi Hangi Aletle Ölçülür?

  Sıvıların kütlesi nasıl ölçülür, sıvı maddeler nasıl ölçülür brüt kütle dara net kütle nedir

  Sıvıların kütlesi nasıl ölçülür, sıvı maddeler nasıl ölçülür brüt kütle dara net kütle nedir

  Sıvılar akışkan olduklarından belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Bu nedenle sıvıların kütlelerini ölçerken bardak, sürahi, kavanoz gibi bir kaptan yararlanılır. Ölçüm için öncelikle boş kap tartıda tartılır. Boş kabın kütlesine dara denir. Daha sonra kütlesi ölçülecek olan sıvı boş kaba doldurulur ve dolu kap tekrar ölçülür. Kap ve içindeki sıvının toplam kütlesine brüt kütle denir. Son olarak brüt yani toplam kütleden boş kabın kütlesi yani dara çıkartılır. Bulunan fark sıvının kütlesidir. Sıvının tek başına kütlesine net kütle denir.

  Sıvının kütlesini ölçebilmek için sıvı bir kaba konur. Bu doğrultuda ölçüm yapıldığı zaman sıvı ile beraber kabın ölçüsü ortaya çıkar. Bu doğrultuda kabın toplam kütleden çıkarıldığı zaman geriye suyun ağırlığı kalır.

  Sıvıların kütlesi nasıl ölçülür

  Sıvıların kütlesi ölçülürken aşağıdaki adımlar yapılır;

  Dara nedir

  Boş kabın kütlesi ölçülür. Buna dara denir.

  Brüt kütle nedir

  Sıvı boş bir kaba konur. Sıvı ile boş kabın kütlesi ölçülür. Buna brüt kütle denir.

  Net kütle nedir

  Brüt kütleden boş kabın kütlesi çıkarılır. Böylece sıvının net kütlesi bulunmuş olur.

  Sıvının net kütlesi = Brüt kütle – Dara

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Maddenin Ölçülür Özellikleri Nedir

  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri Konu Özeti

  Maddenin Ölçülebilir Özellikleri

          Maddenin niteliği ölçülemeyen özellikleridir. Nicelik ise ölçülebilir özellikleridir.  Maddenin ölçülebilir özellikleri şunlardır:

   1. Kütle

  2. Hacim

  1.  Kütle

          Kütle, belli bir büyüklükteki maddenin miktarıdır. Madde miktarı arttığında kütlesi de artar.  Büyüklüğü aynı olana farklı maddelerin kütleleri aynı olmayabilir. Küçük bir taş, daha büyük pamuktan ağır gelir.

   Katıların Kütlesini Ölçme 

             Katıların kütlesini, tartma işlemi yaparak buluruz. Kütle birimi olarak 

  gram (g) veya kilogram (kg) kullanılır.

             1 kg = 1000 g

            Maddelerin kütlelerinin doğru ve tam olarak ölçülmesi için eşit kollu terazi kullanılır. Eşit kollu terazinin bir kefesine kütlesi ölçülecek olan madde, diğer kefesine ise kütlesi önceden belirlenmiş standart kütleli maddeler konulur. Kütlesi ölçülecek olan madde, diğer kefedeki maddenin kütlesi ile karşılaştırılır. Böylece maddenin kütlesi ölçülür. 

            Günlük yaşantımızda teknolojinin gelişmesi ile elektronik teraziler de kullanılır. 

  Sıvıların Kütlesi Nasıl Ölçülür?

             Sıvılar akışkan olduğu için kütlesini ölçmek katılara göre daha zordur. Kütlesi ölçülecek sıvı, bir kaba doldurularak terazide tartılır. Taratma işlemi sırası ile aşağıdaki gibi yapılır.

   * Önce sıvının konulacağı kap boş olarak tartılır ve kütlesi bulunur. Boş kabın kütlesine dara denir.

   * Kaba sıvı doldurularak tekrar tartılır. Sıvı ile kabın kütlesine brüt kütle denir.

   * Brüt kütleden boş kabın kütlesini (darayı) çıkardığımızda sıvının kütlesini buluruz. Buna da net kütle denir.

   Net kütle = Brüt kütle - Dara

  1. Darası 350 g olan bardağa bir miktar zeytinyağı konuluyor. Brüt ağırlığı 850 g olarak geliyor. Bardağa kaç gram zeytinyağı konulmuştur?

           Çözüm:

                     Dara = 350 g

           Brüt kütle = 850 g

           Net kütle = ?

                     Net kütle = Brüt kütle – Dara

                     Net kütle = 850 – 350

                     Net kütle = 500 g

   2. Bir bidona 2384 g gaz yağı konuluyor. Brüt ağırlık 2751 g olduuna göre, bidonun darası kaç gramdır? 

  3. Bir su şişesi 5000 g gelmektedir. İçindeki su boşaltıldıktan sonra boş şişe tartılıyor. 1780 g geldiği görülüyor. Şişedeki suyun kütlesi kaç gramdır? 

  4. Yük dolu bir gemi kantarda 7250 ton gelmektedir. Geminin yükü 3270 ton olduğuna göre gemi kaç tondur? 

  Gazların Kütlesi Ölçülebilir mi?

            Gaz maddeler uçucu olduğu ve küçük gözeneklerden kaçabildiği için kütlelerini ölçmek sıvılara göre daha zordur. Gazların kütlesi ölçülürken kabın kapalı olması gerekir.         Gazların kütleleri de sıvıların kütlesini bulmak için kullanılan yöntemle bulunur.  

  2. Hacim

          Maddelerin uzayda kapladığı yere hacim denir. Her maddenin bir hacmi vardır.

                Katı, sıvı ve gaz maddelerin hacimleri ölçülürken farklı yöntemler uygulanır.

               Gazlar, bulundukları kaba ve ortama yayıldıklarından belirli bir hacimleri yoktur.

   Sıvıların Hacmini Ölçme

            Sıvıların hacmini dereceli kapla ölçülür. “Litre” (L) veya “mililitre” (mL) birimi kullanılır.

            1 L = 1000 Ml

      Katıların Hacmini Ölçme

            Katıların hacimlerini, sıvıların hacimleri gibi doğrudan dereceli silindir kullanarak ölçemeyiz. Katıların hacimlerini, dereceli silindir ile birlikte bir sıvı kullanarak ölçebiliriz.

            Katıların hacmini ölçmek için farklı yöntemler kullanılabilir. 

  1.Yöntem: Dereceli silindirin içine bir miktar sıvı konulur. Konulan sıvının hacmi  belirlenir. Daha sonra silindire sığacak büyüklükteki katı madde silindirin içine atılır. Dereceli silindire madde atıldıktan sonraki hacim değerinden sıvının hacmi çıkarılarak katı maddenin hacim değeri hesaplanır.

        Katı maddenin hacmi = Silindirdeki son değer – Silindirdeki ilk değer

        Kum, çakıl taşı vb. maddelerin hacmini sıvıların yardımı ile ölçeriz. Doğrudan dereceli kaba koyarak ölçmeye çalışırsak kum taneleri arasındaki havanın hacmini de ölçmüş oluruz. 

  2. Yöntem: Düzgün şekli olmayan bir taşın hacmini ölçmek için dereceli bir kap ağzına kadar su ile doldurulur. Genişçe bir kabın içine konur. Taş su dolu kabın içine atılır. Taşan su dereceli silindire konularak ölçülür. Taşan suyun hacmi aynı zamanda taşın hacmidir.

  3. Yöntem: Geometrik cisim şeklindeki katıların hacmi, matematiksel hesaplar yapılarak bulunur.

   Bu durumlarda hacmin birimi metre küp (m³ ), santimetre küp (cm³ ), desimetre küp (dm³ ) veya milimetre küp (mm³ ) olarak adlandırılır.              

  Hacim = uzunluk x yükseklik x genişlik

  Katıların Hacmini Ölçme ile ilgili animasyonumuz için tıklayınız

  Yazı kaynağı : netteders.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap