Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türk hemşireler derneği ne zaman kuruldu

  1 ziyaretçi

  türk hemşireler derneği ne zaman kuruldu Ne90'dan bulabilirsiniz

  Türk Hemşireler Derneği - Tarihçe

  Türk Hemşireler Derneği’nin tarihi 1933 yılına dayanmaktadır. Derneğimiz, “Türk Hastabakıcılar Cemiyeti” olarak 23.08.1933 yılında gönüllü hemşireler tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Bu cemiyet, Cumhuriyet dönemi ile birlikte yaşanan gelişmeler ve örgün hemşirelik eğitimi almış hemşirelerin çabaları ile 3 Temmuz 1943 tarihinde, Türk Hemşireler Derneği adını almıştır. Aynı yıl, “Türk Hemşireler Derneği İdare Heyeti” oluşturulmuş ve Esma DENİZ Türk Hemşireler Derneği’nin ilk başkanı seçilmiştir.

  1933 - 1973 yılları arasında Genel Merkezi İstanbul’da olan derneğimiz, 13 Haziran 1949 tarihinde Uluslararası Hemşireler Konseyine (ICN- International Council of Nurses) üye olmuştur. 1951 yılında Ankara Şubesi, 1952 yılında ise İzmir Şubesi açılmıştır. 2 Mart 1973 yılında (1630 sayılı Dernekler Kanunu gereğince) Türk Hemşireler Derneği Genel Merkezi, Ankara’ya taşınmıştır. Aynı yıl THD İstanbul Şubesi, 1974 yılında ise Isparta Şubesi açılmıştır. İlerleyen yıllarda yeni şubelerin açılması ve varlığını sürdüremeyen şubelerin kapatılması sonucunda, 2018 Genel kurulu sonrası aktif olarak çalışan 16 ilde toplam 17 şube (Antalya, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İstanbul Anadolu, İzmir, Konta, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Samsun, Trabzon, Uşak, Zonguldak) bulunmaktadır.

  Hemşireliğe özel bilgi ve uygulamaların, sağlık sisteminin yaşamsal bir bileşeni olarak tanınmasını sağlamak için hemşirelik mesleğinin icrası, yönetimi, eğitimi ve özlük hakları alanında çalışmalarını sürdüren THD, Hemşirelik Yasası ve Yönetmeliğinin Çıkarılmasına liderlik etmiştir.

  Yazı kaynağı : www.thder.org.tr

  Türk Hemşireler Derneği - ICN - International Council of Nurses Uluslararası Hemşireler Konseyi

  Tanım:

  Tüm dünya ülkelerindeki Ulusal Hemşirelik Dernekleri Federasyonudur. Türk Hemşireler Derneği ve 128 den fazla ülke ICN üyesidir. 1899 yılında kurulan ICN sağlık meslekleri içinde ilk ve en geniş uluslar arası örgütlenmedir. Hemşireler tarafından örgütlemekte ve yönetilmektedir. ICN; herkes için kaliteli hemşirelik bakımı sağlamak, güvenli küresel sağlık politikaları geliştirmek, hemşirelik bilgi birikimini geliştirmek, tüm dünyada yeterli, yetkin ve saygın hemşirelik mesleğinin varlığını sağlamak için çalışır.

  Amacı:

  (1) tüm dünyadaki hemşireler arasında birlik sağlamak,
  (2) tüm dünyada hemşireler ve hemşireliğin ilerlemesini sağlama,
  (3) sağlık politikalarını etkilemektir.

  Hemşirelik uygulamalarının tanımlanmasını ve karşılaştırılmasını sağlayacak uluslar arası standartları oluşturmak, hasta gereksinimlerine, hemşirelik girişimlerine, sağlık sonuçlarına ve kaynakların kullanımına ilişkin kararları, eğitim ve politikaları etkileyecek enformasyon ve bilgiyi oluşturmak; dünya çapında birey, aile ve toplumların hemşirelik bakımlarını tanımlayarak ve karşılaştırarak politikaları yönlendirecek araştırmalarda kullanılan hemşirelik veri tabanı geliştirilmesini kolaylaştırmak; hemşireleri bakımın kalitesinin iyileştirilmesinde hemşirelik uygulamalarının katkısını yansıtmaya ve etkisini görmeye teşvik etmek; küresel düzeyde, hemşireliğin sağlık ve sağlık bakımına katkılarını dillendirmekte major bir güç olarak hizmet vermek; hemşirelikte standardizasyon gruplarının çalışmaları ile yaygın olarak kullanılan diğer sınıflamalar arasında uyum sağlamaktır.

  www.icn.ch

  Yazı kaynağı : www.thder.org.tr

  Türk Hemşireler Derneği - Amaç

  AMAÇ :

  Tüzük Madde-3:

  Yaşamın temel amacının üretmek olduğu ve bu nedenle üretmeye el verecek optimal düzeyde bir fiziksel, ruhsal ve sosyal alt yapının gerekli olduğu temel ilkesini benimseyen ve bu ilkeden hareketle sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve hastalanan bireyin sağlığına kavuşturulması için hizmet verilen tüm ortamlarda hemşirelik bakımı verilmesini sağlayan bir meslek grubunun kamu yararına bir kuruluşu olan Türk Hemşireler Derneği’nin amacı;

  Hemşirelik mesleğinin toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verecek özerk bir sağlık mesleği olması için çalışmaktır.

  AMAÇLA BAĞLANTILI FAALİYET ALANLARI FAALİYET ALANLARI :

  Tüzük Madde-4:

  a)Birey, aile, gruplar ve toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli hemşirelik hizmeti almasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, yapılan çalışmalara katılmak.

  b) Hemşirelik hizmetlerinin öncelikli olarak sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesine yönelik bir sistem içerisinde yürütülmesi için çalışmak.

  c) Hemşirelik hizmetlerinin hemşireler arasında ortak bir dil ile yürütülen, görünür, dolayısı ile ölçülebilir ve değerlendirilebilir bir hizmet olduğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalarda bulunmak ve çalışma sonuçlarını sürekli izleyerek geliştirmek.

  d) Hemşirelerin hem bir birey hem de bir meslek mensubu olarak içinde yer aldığı sağlık sistemini yönlendiren politikaları izlemek, gerektiğinde ilgili karar mekanizmalarında politika oluşturulmasına ve belirlenen politikanın izlenmesine katkı vermek ve yine gerektiği zaman ve yerde görüşlerini açıklamak.

  e) Bir sektör olarak farklı mesleklerden oluşan sağlık alanında hemşirelikle ilgili diğer dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendika veya vakıflarla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere oluşturulan platformlarda yer almak, ortak bildirilere katılmak.

  f) Hemşirelik bakımının verildiği her ortamda bakımın, ortamın özelliklerinden kaynaklanan bir özle verilecek şekilde yönetilmesi için çalışmak. Bu bağlamda, mevzuat değişikliği gerekiyorsa buna yönelik çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak.

  g) Eleştirel düşünce ve araştırmalar yoluyla temel hemşirelik eğitimi ile uygulamalarının geliştirilmesi ve meslektaşlarının mesleki kariyerlerinde ilerlemeleri için çalışmak, bu doğrultuda yapılan çalışmaları desteklemek, gerektiğinde katılmak.

  h) Hemşirelikle ilgi çalışmalar yapan uluslar arası kuruluşlarla iş birliğini geliştirmek.

  I) Üyeleriyle düşünce ve eylem birliği içinde olmanın koşullarını sağlamak.

  i) Mesleğin onurunu korumak.

  k) Mesleki uygulamayı yönlendirecek meslek ahlakı kurallarını evrensel ahlak değerlerini de dikkate alarak oluşturmak ve sürekli geliştirmek. l) Kişi ya da kuruluşlar tarafından mesleği değer kaybına uğratabilecek sözlü ya da yazılı beyanlar karşısında girişimde bulunmak.

  m)Üyeleri için kredilendirilmiş sertifika programlarını ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde düzenlemek.

  n) Hemşirelik mesleğinin toplum sağlığına getireceği katkıları toplumla iş birliği içerisinde tartışmak.

  o) Derneğin amaçları ile bağlantılı, kongre, konferans, seminer, sempozyum gibi toplantılar düzenlemek.

  ö) İstenen görevleri tüzüğüne aykırı olmadıkça yerine getirmek. Derneğin amacı ve çalışma konuları ile ilgili gerektiğinde her türlü hukuksal girişimde bulunmak.

  Yazı kaynağı : www.thder.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap