Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türk vatandaşı olmak için kaç yıl evli kalmak gerekli

  1 ziyaretçi

  türk vatandaşı olmak için kaç yıl evli kalmak gerekli Ne90'dan bulabilirsiniz

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması

  Resmi Gazete

  Mevzuat Bilgi Sistemi

  T.C. Adalet Bakanlığı

  Anayasa Mahkemesi

  Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği G.M.

  Hakkimizda

  Kariyer

  İletişim

  Blog

  Hukuki Haberler Bülteni

  English

  Yazı kaynağı : kulacoglu.av.tr

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları

  Yabancıların evlilik yoluyla Türk vatandaşı olma şartları 5901 Sayılı Vatandaşlık Kanununun 16. maddesine göre düzenlenmiştir. Bir yabancının bir Türk vatandaşı ile evlenmesi yabancı kişiye kendiliğinden Türk Vatandaşlığı kazandırmaz. Vatandaşlık kazanılabilmesi için aşağıdaki şartları taşıyor olması gerekmektedir.

  Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığı için Şartlar:

  Bir Türk vatandaşı ile evlilik yapan yabancılar, yukarıdaki şartların tamamını taşımaları durumunda eğer Türkiye’de ikamet ediyorlarsa bulundukları şehirdeki valiliğe, yurtdışında iseler bulundukları ülkedeki Türk konsolosluğuna giderek vatandaşlık başvurusunda bulunabilirler. Türk vatandaşı olan eşin, vatandaşlık başvurusu yapılan tarih sonrasında vefat etmesi durumunda, yukarıdaki şartlarda yer alan “eşlerin aile birliği içinde yaşaması” şartı aranmaz. Türk Vatandaşlığı için yukarıdaki şartlara haiz olan yabancılar istedikleri zaman Türk vatandaşlığı için başvuru yapabilirler.

  Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanılmasında Başvuru için Gerekli Belgeler:

  Boşanma Durumunda Türk Vatandaşlığı Biter mi?
  Evlilik yoluyla Türk vatandaşı olan kişi, herhangi bir sebepten dolayı Türk eşinden boşanmak isterse vatandaşlığı devam eder. Evliliğinin sonlanması vatandaşlığını etkilemez.

  Yabancı Eş Türkiye’de İkamet Etmek Zorunda mı?
  Yabancı eşin Türk vatandaşlığı kazanabilmesi için Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu yoktur. Evlilik Türkiye dışında istenilen bir yerde de sürdürülebilir ve 3 yılın dolması sonrasında Türk vatandaşlığı için başvuru yapılabilir.

  Sonradan Türk Vatandaşı Olan Birinin Yabancı Eşi, Türk Vatandaşlığı Almak için Başvuru Yapabilir mi?
  Evet. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, sonradan Türk vatandaşlığını kazanmış ise evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.

  Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin Durumu
  Geçici koruma kapsamındaki (GKK) Suriyeli sığınmacıların bir Türk vatandaşı ile evlenme yoluyla vatandaşlık kazanması konusunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Türk vatandaşı ile evli olan GKK’daki Suriyelinin evliliklerinin 3. yılını doldurduktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerine başvuruda bulunarak bilgi alabilirler.

  Kaynak: TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Yazı kaynağı : multeciler.org.tr

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak , Türk Vatandaşı Olma Şartları

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak , Türk Vatandaşı Olma Şartları

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olmak , Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığına geçmek için gerekli belgeler, Türk vatandaşı olmak için kaç yıl evli kalmak gerekli, Türk vatandaşı ile evli yabancıların vatandaşlık işlemleri gibi konularda çok merak edilen sorulara cevaplar verdiğimiz içeriğimizle sizlerleyiz.

  Türk vatandaşlığının kazanılması yolları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanun’un “Türk Vatandaşlığının Kazanılması Halleri” başlıklı 5. maddesine göre, “Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır.” Türk vatandaşlığının kazanılması “aslen Türk vatandaşlığını kazanılması” ve “sonradan Türk vatandaşlığının kazanılması” olarak iki gruba ayrılmaktadır. Bu makalede Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması yollarından biri olan Türk vatandaşlığının evlenme ile kazanılması yolu hakkında hukuki bilgi verilecektir.

  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesinde Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması düzenlenmiştir. Bu konuda mevzuatta çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması ilk kez 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda düzenlenmiştir ve bu hak sadece Türk bir erkek ile evlenen yabancı kadınlara verilmiştir.  

  Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasının 403 sayılı Kanun’da düzenlenmiş halleri, muvazaalı evliliklere yol açması ve cinsiyet ayrımına sebebiyet vermesi bakımından değişiklik yapılması sonucunu doğurmuştur.

  4866 sayılı Kanun ile 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 5. maddesinin 1. ve 2. fıkraları değiştirilmiştir. Değiştirilen fıkralara göre, “Bir Türk vatandaşı ile evlenme, kendiliğinden Türk vatandaşlığını bahşetmez. Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve evliliğin devamı kaydıyla, yurt içinde en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunabilirler. Başvuru üzerine İçişleri Bakanlığınca yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda, aranan şartları taşıdıkları anlaşılan kişiler, bu durumun tespitine ilişkin karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanırlar.

  Ancak, bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, evlenmekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanır.”

  Fıkralarda yapılan değişiklik ile cinsiyet ayrımı kaldırılmıştır. Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması bakımından bazı koşullar öngörülmüştür. Başvuruda bulunan kişi için bu koşulları sağlaması bakımından inceleme yapılacağı belirtilmiştir. Yapılan değişiklik ile eşlerin en az 3 yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve yurt içinde en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunmaları gereklidir. Yapılmış olan değişiklik ve getirilen şartlar ile muvazaalı evlilikler engellenmeye çalışılmıştır.

  Her ne kadar 4866 sayılı Kanun ile değişiklik yapılarak cinsiyet ayrımının ve muvazaalı evliliklerin artmasının önüne geçilmişse de bazı hususlarda devam eden karışıklıklar sebebiyle Kanun’un ilgili maddesinde tekrar değişiklik yapılmıştır. Kanun maddesinde eşlerin en az 3 yıldan beri evli olmaları, fiilen birlikte yaşamaları ve yurt içinde en büyük mülki idare amirliklerine, yurt dışında ise Türk konsolosluklarına yazılı olarak başvuruda bulunmaları şartları bakımından netlik mevcuttur. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması bakımından verilecek olan kararda takdir yetkisinde ise netlik bulunmamaktadır. Bu sebeple 2009 yılında değişiklik yapılarak evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında yetkili makam kararının ya da idarenin takdir yetkisinin hangisinin etken olacağı hususu netlik kazanmıştır.

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşı Olma Şartları

  2009 yılında çıkarılan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması süreci son halini almıştır. 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 16. maddesine göre;

  “(1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; 

  (2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz. 

  (3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.”

  Mevzuat hükmü ışığında evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasının şartları şu şekildedir:

  1. Evliliğin En Az 3 Yıl Sürmesi

  Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasının şartlarından biri, Türk vatandaşı ile yapılan evliliğin en az 3 yıl sürmüş olmasıdır. Bu durum 5901 sayılı Kanun’un 16. maddesinin 1. fıkrasında belirtilmiştir. Dolayısıyla bir yabancının Türk vatandaşı ile evlenmesi sonucu doğrudan Türk vatandaşlığı kazanmayacağı açıkça ortadadır. En az 3 yıl evli kalmak şart koşulmuştur.

  2. Aile Birliği İçinde Yaşama

  Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında aile birliği içinde yaşama şartı da aranmaktadır. Bu koşulun varlığı bakımından yapılacak olan inceleme Bakanlık tarafından, soruşturma ise İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Diğer koşulları sağlayan yabancının yaptığı başvuru sonrası Türk vatandaşı olan eşi ölürse aile birliği içinde yaşama imkânı kalmamış olacağından bu şart aranamayacaktır. 

  3. Evlilik Birliği ile Bağdaşmayacak Bir Faaliyette Bulunmama 

  Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların evlilik birliği ile bağdaşmayacak faaliyetlerden kaçınmaları gerekmektedir. Bu faaliyetlere örnek olarak fuhuş yapmak yahut fuhuş yapılmasına aracılık etmek gösterilebilir. 

  4. Millî Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından Engel Teşkil Edecek Bir Hali Bulunmama

  Vatandaşlık başvurusu yapan yabancının milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmaması gerekmektedir. Bu haller başlıca terör örgütlerine üyelik, irtibat, iltisak ve mensubiyet olarak sayılabilir.

   Ayrıca Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 25. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde “Herhangi bir suçtan dolayı yargılanmasının devam ettiği veya hükümlü ya da tutuklu olduğu anlaşılanların” başvurusunun kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir. Bir diğer deyişle, hakkında açık ceza soruşturması veya ceza davası olanlar ile tutuklu veya hükümlü olanlar, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanamaz.

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığına Geçmek İçin Gerekli Belgeler

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Nasıl/Nereye Yapılır?

  Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında başvuru, yurt içinde ve yurt dışında yapılabilir. Yurt içinde başvuru valiliğe yapılırken yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılmaktadır. Yapılacak olan başvuru bizzat yahut avukat ile yapılabilir. Ayırt etme gücü bulunmayan ve ergin olmayan kişilerin başvuruları veli yahut vasi tarafından yapılır.

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Ne Kadar Sürede Alınır?

  Valiliğe veya dış temsilciliklere yapılan vatandaşlık başvurusu ortalama 5-6 ay içerisinde sonuçlanır. Tahancı Hukuk Bürosu tarafından yapılan vatandaşlık başvuruları yetkili makamlar ile kurulan temaslar sonucu daha hızlı şekilde sonuçlanmaktadır.

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Kazanıldıktan Sonra Eşin Ölmesi Durumunda Vatandaşlık Kaybedilir mi?

  Yabancı eş Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra Türk eşi ölürse kazanılmış olan vatandaşlık hakkı korunur. Yani Türk vatandaşlığı kaybedilmez. Türk vatandaşlığı evlenme yoluyla kazanılmış ancak sonradan bu evliliğin butlanına karar verilmiş ise yapılan evliliğin iyi niyetli olması halinde evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar Türk vatandaşlığını muhafaza eder. 

  Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu Neden Reddedilir?

  Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması için yapılan başvuru, kanunda sayılan şartların eksik olması yahut takdir yetkisi nedeniyle reddedilebilir. Vatandaşlık başvurusu reddedilenler, işlemin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içerisinde idari dava açmalıdır.

  Yazı kaynağı : www.tahanci.av.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap