Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  türkiye aile destekleri programı şubat ayı ne zaman yatacak

  1 ziyaretçi

  türkiye aile destekleri programı şubat ayı ne zaman yatacak Ne90'dan bulabilirsiniz

  AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT AYI 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? Aile Destek Paketi Şubat ayı ne zaman yatacak?

  AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ŞUBAT AYI 2023: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatar? Aile Destek Paketi Şubat ayı ne zaman yatacak?

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

  Başvuran kişinin;

  Türk vatandaşı olmaması,

  Mavi Kart sahibi olması,

  Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

  18 yaşından küçük olması,

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: 2023 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zam geldi mi?

  AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ SON DURUM: 2023 Şubat ayı Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar oldu, kaç TL, zam geldi mi?

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

  Başvuran kişinin;

  Türk vatandaşı olmaması,

  Mavi Kart sahibi olması,

  Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

  18 yaşından küçük olması,

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Şubat Ayı Aile Destek Ödemeleri: Aile Destek Parası yattı mı, ne zaman yatacak?

  2023 �ubat ay� aile destek paras� �deme tarihi belli oldu mu? Aile destek yard�m� ne zaman yatacak?

  2023 �ubat ay� aile destek paras� �deme tarihi belli oldu mu? Aile destek yard�m� ne zaman yatacak?

  Son g�nlerin en merak edilen konusu Aile Destek Program� �deme tarihleri oldu. �deme alan vatanda�lar paralar�n ne zaman yat�r�laca��n� merak ediyor. Bu ba�lamda konu hakk�nda yap�lan ara�t�rmalar y�kseli�e ge�ti. Peki, aile destek yard�m� ne zaman yatacak? 2023 �ubat ay� aile destek �deme tarihi belli oldu mu? ��te haberin detay�

  A�LE DESTEK YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

  Hen�z �ubat ay� �demeleri hakk�nda a��klama yap�lmad�. �lerleyen haftalarda a��klama gelecek ve tarih belli olacak.

  850-1.250 TL'YE Y�KSELD�

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan� Derya Yan�k, T�rkiye Aile Destek Program�'n�n kapsam�n� geni�lettiklerini belirterek, "Program�m�zdan daha fazla vatanda��m�z�n istifade etmesi i�in mevcut b�t�emiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek program�m�z� geni�letiyoruz. Bu do�rultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutar�m�z� 850 - 1.250 TL'ye y�kseltiyoruz" demi�ti.

  K�MLERE DESTEK �DEMES�NDEN FAYDALANAMAZ?

  Aile Destek Program�na ba�vuran ki�inin;

  T�rk vatanda�� olmamas�,

  Mavi Kart sahibi olmas�,

  Yerle�im adresinin yurt d���nda olmas�,

  18 ya��ndan k���k olmas�,

  Hanesinde memur, kamu i��isi, noter veya muhtar olarak �al��an ya da yurtd���nda �al��an, yurtd��� bor�lanan yahut �zel sand�klar kapsam�nda olan ki�i ya da ki�ilerin bulunmas� durumlar�nda ba�vurular de�erlendirmeye al�namayacakt�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap