Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  teknenin omurga posta ve kemere baş tarafta birleştiği kısma verilen isim nedir

  1 ziyaretçi

  teknenin omurga posta ve kemere baş tarafta birleştiği kısma verilen isim nedir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Salih Bahtiyar - Teknenin Kısımları

  Salih Bahtiyar - Teknenin Kısımları   

  Yazı kaynağı : salibahtiyar.tr.gg

  ADB Soruları - Tekne Kısımları ve Terimler - Vira Yatçılık - Yelken Okulu - SAIL BREAK - Kürek Kulübü - Charter

  ADB – Tekne Kısımları ve Terimler

  1. Tekne iskeletinin altında bulunan ve bastan kıça uzanan, üzerine diger bütün elemanların insa edildigi temel yapı elemanı nedir?

  Omurga

  2.Teknede “Omurga” nedir?

  Tekne iskeletinin altında bulunan ve baştan kıça uzanan, üzerine diğer bütün elemanların inşa edildiği temel yapı elemanına omurga denir.

  3. Karşılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirislerine ne ad verilir?

  Kemere

  4. Teknede “Kemere” nedir?

  Karsılıklı postaları birbirine baglayan ve üzerine güvertenin kuruldugu, teknenin enlemesine kirişlerine kemere denir.

  5. Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara ne denir?

  Bodoslama

  6. Teknede “Bodoslama” nedir?

  Teknenin basını ve kıçını olusturmak için uzanan, düsey veya egik, omurganın devamı olan uzantılara bodoslama denir.

  7. Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara ne denir?

  Posta

  8. Teknede “Posta” nedir?

  Omurgaya baglanan ve teknenin kaburgasını meydana getiren egri elemanlara posta denir.

  9. Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya, ne denir?

  Dümen palası

  10. Teknede “Dümen Palası” nedir?

  Kıç bodoslamaya takılan, teknenin istenen yönde gitmesini ve dönmesini saglayan levhaya dümen palası denir.

  11. Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası nedir?

  Küpeste

  12. Teknede “Küpeste” nedir?

  Posta baslarını birbirine baglayan ve güvertenin en dıstaki ilk parçası küpeste denir.

  13. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına ne ad verilir?

  Borda

  14. “Borda” teknenin hangi bölümüdür?

  Teknenin su kesiminden yukarda kalan, dıs kısmına borda denir.

  15. Teknenin su altında kalan dıs kısmına ne ad verilir?

  Karina

  16. “Karina” teknenin hangi bölümüdür ?

  Teknenin su altında kalan dıs kısmına karina denir.

  17. Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana ne ad verilir?

  Sintine

  18. “Sintine” teknenin hangi bölümüdür ?

  Teknenin su altında kalan iç kısmına-iç tabana sintine denir.

  19. Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına ne denir?

  Alabanda

  20. “Alabanda” teknenin hangi bölümüdür ?

  Teknenin su kesiminden yukarda kalan, iç kısmına alabanda denir.

  21. Teknenin bel kemigi, temel yapı elemanı asagıdakilerden hangisidir?

  Omurga

  22. Teknede su yag vb. sıvıların biriktigi, teknenin iç tabanı neresidir?

  Sintine

  23. Dümen palasını kontrol eden parça asagıdakilerden hangisidir?

  Dümen veya yeke

  26. Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut nedir?

  Fora

  27. “Fora” komutunun anlamı nedir?

  Bir yere baglı halat veya düzenegin çözülmesi, çıkarılması, açılması için verilen komut foradır.

  28. Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut nedir?

  Toka

  29. “Toka” komutunun anlamı nedir?

  Bir cismin istenilen yere çıkartılması veya bir flama veya sancagın gönderdeki yerine çekilmesi için verilen komut tokadır.

  30. Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut nedir?

  Laçka

  31. “Laçka” komutunun anlamı nedir?

  Halatın tamamen elden çıkartılmadan, boslanması için verilen komut laçkadır.

  32. Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut nedir?

  Volta

  33. “Volta” komutunun anlamı nedir?

  Halatın koçboynuzu, anele gibi yerlere baglanması için verilen komut voltadır.

  34. Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut nedir?

  Arya

  35. “Arya” komutunun anlamı nedir?

  Bir halat yardımıyla yukarı çekilmis yelken, bayrak, flama gibi gibi seylerin asagı indirilmesi için verilen komut aryadır.

  36. Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine ne denir?

  Hisa

  37. “Hisa” komutunun anlamı nedir?

  Herhangi bir seyin (yelken gibi) yukarı kaldırılmasına, çekilmesine hisa denir.

  38. Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut nedir?

  Vira

  39. “Vira” komutunun anlamı nedir?

  Halatın çekmek (almak) veya yükseltmek için verilen komut viradır.

  40. Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut nedir?

  Mayna

  41. “Mayna” komutunun anlamı nedir?

  Bir yükün indirilmesi, asagı dogru yavasça bırakılması için verilen komut maynadır.

  42. “Aborda” olmak nedir?

  Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına aborda denir.

  43. Bir teknenin, bir baska tekneye, rıhtıma veya iskeleye bordasını vererek yanasmasına ne denir?

  Aborda

  44. Alargada olmak nedir?

  Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna alarga denir.

  45. Bir teknenin sahilden açıkta durması, beklemesi durumuna ne denir?

  Alarga

  46. Usturmaça nedir?

  Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindirseklindeki yastıklara usturmaça denir.

  47. Teknenin iskeleye veya baska bir tekne üzerine baglanırken zarar görmemesi için araya koyulan sentetik maddelerden yapılmıs balon veya silindir seklindeki yastıklara ne ad verilir?

  Usturmaça

  48. Avara olmak nedir ?

  Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına avara olmak denir.

  49. Teknenin yanasık oldugu yerden ayrılmasına ne denir?

  Avara

  50. Alabora olmak nedir ?

  Bir teknenin ters dönmesine alabora denir.

  51. Bir teknenin ters dönmesine ne denir?

  Alabora

  52. Kemere hattı nedir?

  Omurga (pruva-pupa hattına) dik olan hattır.

  53. Pupa-Pruva dogrultusu ile kemere hattı arasında kaç derecelik bir açı vardır?

  90 derece

  54. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 3’te yelkovan pruvayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

  Sancak

  55. Pupa-Pruva hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 10:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

  İskele Basomuzluk

  56. Pupa-Pruva hattı hattı ile kemere hattının kesistigi noktaya bir saat yerlestirsek, saat 04:30’da yelkovan pupayı gösterirken akrep nereyi gösterir?

  Sancak Kıçomuzluk

  57. Teknenin rüzgarın geldigi tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir?

  Rüzgarüstü

  58. Teknede rüzgarın geldigi tarafın tersindeki tarafına, tekne aynı rüzgara tabi kaldıgı sürece ne denir_?

  Rüzgaraltı

  59. Bir teknenin pupası neresidir?

  Teknenin arka yönü, arkası

  60. Bir teknenin pruvası neresidir?

  Teknenin ön yönü, önü

  61. Pupa yönüne bakıldıgında teknenin iskele tarafı neresidir?

  Sag

  62. Pruva yönüne bakıldıgında teknenin sancak tarafı neresidir?

  Sag

  63. Teknenin bas ve kıç kısmında, omurga hattı ile 45 derecelik açı yapan, her iki taraftaki köselere ne denir?

  Omuzluk

  64. Bir yere aborda olan tekne bu yerden baska bir yere gidebilmek için ne yapar?

  Avara

  65 Asagıdakilerden hangisi avara teriminin zıddıdır?

  Aborda

  66. Neta terimi asagıdakilerden hangisiyle zıt bir anlam ifade eder?

  67. Yelkenli teknelerde, direk ve yelken ile ilgili özellikleri kapsayan genel terim nedir?

  Arma

  68. Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz …. ne ad verilir?

  Lumboz

  69. Lumboz nedir?

  Bordalara açılmıs ve teknenin içine hava ve ısık girmesini saglayan sızdırmaz pencerelere luboz denir.

  70. Kemerelerin üstünü kaplayan ve bastan kıça uzanan alana ne ad verilir?

  Güverte

  71. Teknelerde basta bulunan, halat ve demir manevralarında kullanılan mekanizmaya ne ad verilir?

  Irgat

  72. Halatların tekneye istenilen noktadan kumanda etmesi için kullanılan donanım hangisidir?

  Güverte donanımı

  73. Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara ne ad verilir?

  Puntel

  74. Puntel nedir?

  Teknenin etrafına güvenlik amacıyla konulan vardavela tellerini destekleyen dikmele çubuklara puntel denir.

  75, Tekne etrafını güvenlik amacıyla koruyan tellere ne ad verilir?

  Vardevela

  76. Vardavela nedir?

  Tekne etrafına güvenlik amacıyla koruyan tellere vardevela denir.

  77. Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatı nedir?

  Manika

  78. Manika nedir?

  Hava akımını içeri yönlendirerek tekne içinin havalandırılmasını saglayan donatıya manika denir.

  79. Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ne ad verilir?

  Istralya

  80. Istralya nedir?

  Bir teknede diregi bas-kıç dogrultusunda destekleyen tellere ıstralya denir.

  81. Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga ne ad verilir?

  çarmıh

  82. çarmıh nedir?

  Bir teknede diregi bordalar istikametinde destekleyen ve iki yandan tekne gövdesine baglayan tel veya çubuga çarmıh denir.

  83. Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ne ad verilir?

  Iskota

  84. Iskota nedir?

  Yelkeni kontrol eden ve kontrol ettigi yelkene gore isimlendirilen halata ıskota denir.

  85. Mandar halatının ana islevi nedir?

  Yelkeni basıp, indirmeye yarar.

  86. Yelkeni basıp, indirmeye yarayan halat hangisidir?

  Mandar

  87. Yelkenli teknelerde diregin orta boyunda veya daha yukarısında, çarmıhları iki yana dogru açan metal veya ahsap çıkıntılara ne ad verilir?

  Seren

  Yazı kaynağı : virayatcilik.com

  Denizcilik Terimleri

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap