Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  test-04 1a 2c 3b 4b 5d 6c 7b 8d 9c 10d 11c 12c 13b 14b 15d 16c 17d 18a

  1 ziyaretçi

  test-04 1a 2c 3b 4b 5d 6c 7b 8d 9c 10d 11c 12c 13b 14b 15d 16c 17d 18a Ne90'dan bulabilirsiniz

  81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

  81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

  Transkript

  1 B- 2E-3D-4C- 5E-6D -7B- 8B - 9E-10E-11B -12E-13C-14B -15C -16D 1C- 2E-3E-4B- 5A-6D -7B- 8C- 9D-10D-11B -12D 1D-2C-3A-4E-5A-6A -7C-8E- 9D -10C-11E-12B -13A-14D -15A -16E -17C -18C -19A - 20A 1B-2A-3C-4A-5C-6D -7B- 8C - 9A -10E-11C -12A-13B-14A -15E-16E -17B -18D -19B - 20A 1D-2D-3E-4B-5E-6B -7A- 8B - 9C -10C-11A-12D -13A-14C -15D -16C -17A-18C -19E -20B 1B-2D-3B-4E-5C-6A -7B- 8D - 9B -10E-11E-12B -13C-14B -15A -16B -17D -18D -19D -20A 1C- 2A-3A-4B- 5B-6B -7E- 8C - 9B -10D-11B-12D

  2 81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E Kombinasyon - Binom Açýlýmý Olasýlýk Olasýlýk Toplam ve Çarpým Sembolü Toplam ve Çarpým Sembolü Seriler Özel Tanýmlý Fonksiyonlar Özel Tanýmlý Fonksiyonlar Özel Tanýmlý Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit Fonksiyonlarda Limit 1C- 2B-3A-4D- 5C-6C -7A- 8D - 9C -10A-11D -12B -13B-14B-15A-16B -17C -18C -19D-20C 1D- 2D-3C-4B- 5D-6C -7D- 8E- 9E-10E-11B -12D -13C-14C-15B-16A-17B -18C -19C-20D 1D- 2A-3E-4C- 5C-6E-7E- 8C - 9A -10B-11C -12E-13C -14B -15D -16C -17B -18D -19D-20B 1C- 2B-3D-4C- 5B-6E-7C- 8D - 9D -10D-11D -12B -13E-14D -15A-16C-17C-18D-19C-20B 1D- 2E-3D-4D- 5C-6E-7E- 8C - 9C -10B-11D -12A-13D-14B -15A-16C-17B -18C -19A-20A 1E- 2C-3C-4C- 5C-6E-7A- 8A- 9C -10C-11C -12B -13D-14E-15A -16A-17D -18A -19B -20D 1C- 2D-3D-4C- 5A-6D -7D- 8B - 9B -10C-11C -12E-13C-14A -15B -16C -17B-18C 1E- 2A-3E-4C- 5C-6E-7B- 8C - 9D -10B-11A-12C -13C-14D -15C -16C -17C -18E-19A-20C 1A- 2B-3D-4B- 5B-6C -7E- 8A- 9C -10D-11B -12C -13A-14D -15C -16D -17D -18D-19B-20B 1E- 2B-3C-4D- 5C-6C -7C- 8D - 9E-10C-11A-12D -13E-14D -15B -16C-17A-18D 1B- 2A-3C-4C- 5C-6C -7C- 8C - 9B -10A-11E-12E-13B-14D -15D -16D -17A -18A-19E-20B 1B- 2C-3E-4D- 5C-6E-7C- 8A- 9C -10B-11D -12C -13D-14E-15A -16E-17D -18E 1A-2A-3A-4A-5E-6E -7D - 8C - 9C -10A 1D- 2D-3B-4C- 5D-6D -7E- 8D - 9A -10A-11A-12D -13B-14A -15E -16E -17E -18B 1D- 2D-3B-4E- 5E-6A -7A- 8A- 9B -10D-11A-12B -13C-14E -15E -16C -17E -18D 1A- 2E-3E-4C- 5A-6D -7C- 8B - 9D -10B-11B -12A-13D-14A-15B -16D -17E-18D -19E - 20D 1B- 2D-3A-4C- 5D-6D -7D- 8A- 9B -10B-11C -12D -13B-14A-15C -16B -17D-18B -19A - 20C 1D- 2A-3D-4E- 5E-6B -7E- 8E- 9C -10C-11B -12C -13E-14B -15C -16C -17B -18B 1E- 2E-3C-4B- 5E-6B -7D- 8B - 9B -10A-11E-12B -13D-14D -15D -16D

  3 Polinomlar Polinomlar II. ve III. Derece Denklemler II. ve III. Derece Denklemler Parabol Parabol Eþitsizlikler Eþitsizlikler Karmaþýk Sayýlar Karmaþýk Sayýlar Karmaþýk Sayýlar Logaritma Logaritma Logaritma 1C - 2D-3B-4B- 5B - 6C -7B - 8E- 9B-10B -11B -12B-13D-14D-15C-16C-17C -18E-19B-20A 1C - 2E-3C-4D- 5A - 6D -7E- 8E- 9D-10C -11E-12E-13A-14A-15C-16A -17C -18B -19B- 20C 1C - 2A-3C-4E- 5A - 6E-7D - 8C - 9C-10D -11D -12A-13D-14C-15D-16B-17C -18C-19E-20E 1C - 2D-3C-4B- 5E- 6A -7B - 8D - 9C-10C -11E-12B-13D-14B-15A-16C-17C -18B -19D-20B 1D - 2E-3A-4E- 5D - 6D -7E- 8C - 9C-10A-11C -12C-13B-14C-15E-16B 1B - 2C-3C-4A- 5E- 6C -7A - 8D - 9A-10C -11A-12B-13C-14B-15E-16D 1B - 2D-3E-4A-5C - 6B -7E- 8B - 9D-10E-11D -12E-13E-14D -15E-16D -17A -18B -19E- 20E 1A- 2E-3A-4E-5C - 6E-7A - 8A- 9B-10B -11B -12D -13B -14C -15C-16B 1E- 2E-3D-4D- 5A-6D -7E- 8C - 9B -10C-11C -12B -13B-14E-15E-16A-17C -18D -19A - 20A 1D- 2C-3B-4A- 5D-6E-7C- 8B - 9E-10D-11B -12B -13B-14E-15C -16E-17C -18D 1D- 2D-3E-4E- 5B-6D -7E- 8B - 9D -10B-11E-12D -13B-14C -15E-16C -17E-18B -19A - 20C 1B- 2B-3D-4B- 5D-6C -7B- 8D - 9B -10B-11A-12C -13E-14C -15D -16D -17B -18A 1C- 2E-3A-4A- 5A-6E-7C- 8B - 9E-10D-11D -12B -13A-14D -15D -16C-17D-18C -19C - 20C 1C- 2D-3C-4D- 5B-6D -7B- 8B - 9A -10C-11A-12C -13B-14C -15D -16B 1B- 2B-3E-4D- 5C-6E-7C- 8E- 9C -10C-11D -12B -13C-14E-15E-16C-17C-18D -19B - 20E 1B- 2D-3B-4E- 5D-6A -7D- 8B - 9A -10C-11A-12E-13E-14A-15C -16E -17C -18D 1E- 2E-3A-4D- 5E-6C -7B- 8E- 9B -10C-11A-12E -13B -14E -15B -16D -17B -18D 1E- 2E-3D-4C- 5B-6B -7C- 8E- 9E-10D-11D -12A-13E-14B -15E-16C -17C -18A 1C- 2C-3D-4B- 5A-6B -7D- 8C - 9C -10A-11E-12C -13E-14C -15B -16D-17B-18B -19D- 20E 1C- 2B-3D-4D- 5C-6E-7E- 8A- 9E -10D -11E-12E -13A-14E -15C -16B -17E -18C

  4 Ýþçi Havuz Problemleri Hýz Problemleri Hýz Problemleri Yüzde Problemleri Kâr - Zarar Problemleri Karýþým ve Faiz Problemleri Kümeler Kümeler Kartezyen Çarpým Fonksiyonlar I Fonksiyonlar I Fonksiyonlar II Fonksiyonlar II Fonksiyonlar II Fonksiyon Grafiði Ýþlem Ýþlem Modüler Aritmetik Modüler Aritmetik Polinomlar 1B - 2E-3E- 4D - 5C-6C -7A- 8C - 9E-10E-11A-12C -13D -14E-15C-16D-17C -18B -19C -20A 1C - 2C-3D - 4D - 5E-6E-7C-8D - 9B -10A-11D -12B -13B -14C-15D-16C-17B-18C -19A-20E 1C - 2C-3B - 4A-5B-6E-7C-8C - 9A -10A-11D -12B -13C -14A-15D-16E-17C-18C -19C-20C 1E- 2B-3D - 4B - 5C-6D -7C-8C - 9C -10D-11B -12B -13D -14D-15E-16C-17B-18E-19D-20B 1B - 2E-3D - 4C - 5D-6E-7A- 8C - 9B -10A-11C -12A -13C -14D-15C-16A-17D-18D-19A -20A 1C- 2A-3C-4D- 5D-6D -7C- 8B - 9E-10B-11E-12C -13D-14D -15D-16E-17E-18C -19B-20C 1D- 2B-3D-4C- 5C-6C -7C- 8E- 9E-10C-11C -12C -13C-14C -15D-16C-17B -18A-19E-20D 1C- 2A-3C-4B- 5C-6E-7B- 8C - 9C -10D-11E-12D -13A-14E-15C -16B -17D -18B -19D-20E 1E- 2D-3C-4C- 5C-6B -7D- 8C- 9C -10E-11D -12A-13C-14D-15C-16C-17B-18B -19C- 20C 1C- 2A- 3A- 4C- 5E- 6C -7C- 8A- 9C -10D-11B -12D -13E-14A-15C-16E-17D-18D -19A- 20D 1A-2A- 3C- 4C-5C -6A -7B-8B- 9B-10D-11C -12B -13A-14D-15D-16B -17C-18C -19E- 20C 1D- 2C- 3A- 4E- 5B - 6B -7D- 8A- 9B-10C-11B -12D -13D-14A-15C-16D-17C-18D -19D- 20D 1E- 2A - 3B- 4D-5B -6E-7A-8B- 9B-10B-11C -12D -13B-14A -15A -16C-17D-18B -19D-20C 1A - 2B - 3B - 4A-5B -6B -7E-8B- 9E-10B-11C -12B -13E-14D -15E -16C-17A-18E -19E-20D 1C - 2E- 3D - 4D-5D -6E-7A-8A- 9D-10B-11E -12B -13C-14D 1A- 2C-3B-4D- 5B - 6E-7A - 8E- 9C-10B -11A-12B-13D-14B-15E-16C -17A-18B-19C- 20C 1D - 2C-3A-4A-5C - 6D -7B - 8B - 9B-10D -11D -12C-13E-14E-15B -16C -17B-18D-19A-20A 1C - 2C-3B-4C- 5C - 6D -7D - 8A- 9C-10A-11A-12C-13B-14A-15C -16E-17E-18D-19C-20E 1C - 2E-3E-4B- 5C - 6E-7C - 8C - 9A-10D -11B -12B-13C-14B-15C-16C -17A-18D-19C-20C 1D - 2D-3E-4B-5B - 6A -7D - 8D - 9E-10C -11B -12E-13D-14E-15B-16B -17B -18D-19C-20C

  5 Üslü Sayýlar Üslü Sayýlar Üslü Sayýlar Köklü Sayýlar Köklü Sayýlar Köklü Sayýlar Çarpanlara Ayýrma Çarpanlara Ayýrma Çarpanlara Ayýrma Oran - Orantý Oran - Orantý Oran - Orantý Denklem Çözme Denklem Çözme Denklem Çözme Sayý ve Kesir Problemleri Sayý ve Kesir Problemleri Sayý ve Kesir Problemleri Yaþ Problemleri Ýþçi Havuz Problemleri 1B- 2C-3D-4C- 5A-6D -7C- 8C - 9E-10D-11B -12C -13C -14B -15C-16D-17D-18C-19D-20D 1C- 2C-3C-4B- 5C-6A -7A- 8C - 9A -10C-11C -12B -13B -14B -15C-16A-17C -18B-19C-20C 1C- 2D-3D-4A- 5D-6B -7A- 8D - 9B -10C-11C -12A-13A-14C -15C-16D-17D -18B-19D-20C 1D-2A-3A-4C-5A-6C -7D- 8C - 9B -10A-11C -12D -13A -14C -15A-16C -17E -18E-19E-20A 1B- 2C-3C-4C- 5C-6A -7B- 8A- 9D -10A-11C -12C -13B -14A-15A-16D -17A -18B-19D-20B 1B- 2D-3C-4D- 5B-6C -7A- 8B - 9A -10B-11B -12C -13A-14B -15D-16B-17B -18D -19C-20D 1E- 2B-3D-4E- 5D-6D -7E- 8C - 9B -10E-11A-12B -13B-14E-15D-16C-17D -18C -19C - 20A 1D-2C-3C-4D-5E-6A -7B- 8B - 9C -10A-11B -12A -13D -14E -15A-16B-17C -18A -19E-20B 1E- 2D-3B-4A- 5C-6A -7E- 8C - 9D -10C-11E-12D -13A-14C -15C-16B-17B-18C-19D- 20A 1B- 2A-3C-4A- 5A-6B -7A- 8C - 9B -10C-11C -12C -13A-14E -15A-16B-17D-18D -19B - 20C 1D- 2E-3B-4C- 5C-6C -7B- 8C - 9E-10B-11C -12E-13E-14B -15A-16E-17C-18C -19B - 20D 1E- 2C-3C-4C- 5D-6C -7D- 8D - 9E-10C-11D -12D -13C -14C-15C-16C-17B-18E-19B - 20B 1E-2D-3A-4B-5D-6B -7A- 8A- 9B -10D-11D -12E-13C -14A-15C -16C -17D -18D -19A - 20C 1D - 2E-3A - 4B - 5E-6A -7B- 8A- 9E-10A-11B -12A -13A-14D-15C -16D -17E-18D -19B - 20E 1C - 2C-3A - 4B - 5B-6D -7D- 8C - 9A -10B-11A-12C -13E-14A-15B-16D-17D-18B-19B -20C 1C - 2D-3C - 4B - 5C-6B -7B- 8D - 9D -10C-11D -12C -13C-14D-15C-16C-17E-18E-19C-20C 1E- 2B-3E- 4B - 5B-6A -7D- 8A- 9B -10C-11E-12E -13B -14D-15C-16E-17A -18D -19C - 20D 1B - 2D-3B - 4D - 5C-6C -7E- 8D - 9D -10B-11C -12A -13B -14D-15B-16C-17C-18D-19B-20E 1C - 2C-3B - 4C - 5E-6E-7B- 8C - 9D -10D-11C -12B -13C -14E-15C-16B-17D-18D-19B-20B 1B - 2C-3A - 4E- 5C-6C -7B- 8D - 9E-10C-11B -12C -13B -14A-15D-16D-17B -18E-19E-20C

  6 Ýþlem Yeteneði Ýþlem Yeteneði Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Temel Kavramlar Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Bölme ve Bölünebilme EBOB - EKOK EBOB - EKOK Rasyonel Sayýlar Rasyonel Sayýlar Rasyonel Sayýlar Basit Eþitsizlikler Basit Eþitsizlikler Mutlak Deðer Mutlak Deðer 1D-2E-3D-4D-5A-6E-7D- 8B - 9B -10B-11B -12B -13C-14A -15C -16B -17C -18B -19A -20C 1A- 2C-3A-4B- 5B-6A -7A- 8D - 9D -10E-11E-12A-13A-14A -15E-16B -17B -18B -19D - 20C 1A- 2A-3C-4C- 5C-6B -7A- 8C - 9C -10C-11B -12B -13B -14C -15C-16C-17A-18B-19B - 20E 1D- 2D-3E-4E- 5E-6E-7B- 8C - 9D -10D-11C -12D -13A-14B -15C-16D-17D -18C -19E - 20D 1C-2E-3E-4D-5A-6E-7B- 8D - 9D -10E-11B -12C -13D -14B -15D -16D -17E -18E -19E - 20B 1E-2D-3E-4D-5E-6B -7B- 8B - 9C -10E-11A-12E-13B-14B -15E -16C -17A -18E -19C - 20D 1C- 2A-3C-4D- 5C-6E-7C- 8A- 9D -10A-11E-12B -13C-14E-15A-16C-17E-18D -19C - 20C 1B- 2A-3D-4D- 5C-6A -7C- 8C - 9D -10A-11E-12E-13A-14D -15D -16B-17E-18C -19D - 20D 1D- 2E-3C-4D- 5E-6B -7B- 8A- 9C -10C-11E-12D -13C-14A-15B -16B-17E-18C -19C - 20D 1E- 2A-3B-4B- 5B-6A -7C- 8E- 9C -10D-11D -12C -13C-14B -15A-16C-17E -18B -19C - 20A 1D- 2C-3C-4C- 5D-6C -7E- 8E- 9D -10D-11A-12D -13D-14A-15E-16B-17B -18B -19D- 20A 1D- 2D-3B-4B- 5C-6C -7D- 8B - 9B -10E-11E-12C -13D-14C -15D-16C-17B -18D-19C-20A 1D- 2D-3E-4E- 5B-6E-7C- 8B - 9C -10D-11B -12B -13C-14C -15C-16D-17C -18C-19E- 20A 1B- 2A-3B-4D- 5E-6C -7B- 8B - 9C -10D-11D -12B -13B-14A-15D -16B-17B -18D-19D - 20B 1E-2D-3A-4C-5A-6E-7B- 8A- 9A -10A-11B -12D -13B -14E-15A -16A -17D -18C -19B - 20E 1C- 2C-3C-4D- 5C-6D -7E- 8E- 9B -10D-11E-12D -13B -14A-15D-16B -17B -18C-19B-20B 1D- 2B-3C-4B- 5C-6D -7E- 8E- 9D -10D-11D -12A-13D -14D -15B-16D -17E-18D-19B-20B 1E-2C-3E-4E-5E-6B -7C-8C - 9C -10B-11C -12D -13D -14E-15B-16A-17D -18C -19B - 20B 1E-2B-3E-4C-5E-6E-7A- 8C - 9D -10E-11B -12A-13C -14B -15B-16D -17C -18B -19D - 20B 1D- 2D-3C-4D- 5C-6B -7C- 8A- 9A -10B-11C -12E-13E-14E-15C-16A-17E-18D -19A- 20B

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Akaid-Kelam İHL. Meslek Dersleri-DHBT ve Diyanet Sınavlarına Hazırlık Yaprak ...

  Siyer - İslam Tarihi İHL. Meslek Dersleri-DHBT ve Diyanet Sınavlarına ...

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap