Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  uzman öğretmenlere 1 derece verilecek mi

  1 ziyaretçi

  uzman öğretmenlere 1 derece verilecek mi Ne90'dan bulabilirsiniz

  Uzman/Başöğretmen Olacakların Yeni Dereceleri ve Ek Göstergeleri

  Uzman/Başöğretmen Olacakların Yeni Dereceleri ve Ek Göstergeleri

  Milli Eğitim Bakanlığı(MEB), Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 il merkezinde kamuoyunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı olarak bilinen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tamamlandı.

  Sınavın oldukça kolay olmasının ardından sınav soruları ve cevap anahtarı da yayınlandı. Herhangi bir teknik problemle karşılaşmayan her öğretmenin sınavdan başarılı olacağı değerlendirilirken gözler 2023 yılı ocak ayı zammı, ek gösterge ve uzman/başöğretmenlere verilecek ilave 1 derece ilerlemesine çevrildi.

  Öğretmenlik Kariyer Basamakları sınavından en az 70 puan alan öğretmenler veya muaf olanlar uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alacak. Buna göre yılbaşından itibaren eğitim öğretim tazminatı öğretmenlere %20, uzman öğretmenlere %60, başöğretmenlere ise %120 oranında ödenecek.

  Sınava giren öğretmenlerin hizmet süresinin en az 10 yıl olduğu dikkate alınırsa en az 6. derecedenin 2. kademesinde bulunması ile sınavı kazanan öğretmenlerin yeni derece ve kademeleri şöyle olacaktır:

  Bilindiği üzere öğretmenler en fazla 1. derecenin 4. kademesine kadar yükselebilmektedirler. Dolayısıyla 1. derecede bulunup uzman/başöğretmenlik yazılı sınavını kazanan adaylarda derece ilerlemesi yerine 1/4 olana kadar kademe ilerlemesi yapılacaktır. Sınava girdiği süreçte 1/4 olan öğretmenlere herhangi bir derece veya kademe ilerlemesi yapılmayacaktır.

  Öğretmenlerin derece ilerlemesinin dışında ek gösterge tutarları da 2023'te değişecektir. Önce Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 8. maddesinde yer alan daha sonra 1 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre öğretmenlerin yeni ek göstergeleri aşağıda tablo olarak gösterilmiştir.

  Dolayısıyla uzman öğretmen ve başöğretmen olacaklar için;

  1- 6. Dönem Toplu Sözleşmeye göre %8 ve enflasyon farkı

  2- Olası bir refah payı, seyyanen zam, taban aylık artışı

  3- Derece ilerlemesinden dolayı bir artış

  4- Ek göstergelerin artışından dolayı bir artış gerçekleşecektir.

  Dolayısıyla Ocak ayından itibaren yapılacak maaş artış hesaplamalarında her bir kalem ayrı ayrı değerlendirilmeli, yapıalacak artış sadece uzman öğretmenlik veya başöğretmenlikten kaynaklanacak bir artışmış gibi değerlendirilmemelidir.

  Öte yandan uzman/başöğretmen olacakların bir üst vergi dilimine erken geçeceği, 2023 Mart sonrasında gelir vergisi kesintisinin artacağı, yıl sonuna doğru %27'lik vergi dilimi kısmına girip yüksek bir vergi kesintisi olacağı öngörülmektedir.

  Yazı kaynağı : www.ogretmenlericin.com

  1. Derecedeki Öğretmen Uzman Öğretmen Olduğunda Bir Dereceden Yararlanır Mı? - Memurlar.Net

  1. Derecedeki Öğretmen Uzman Öğretmen Olduğunda Bir Dereceden Yararlanır Mı? - Memurlar.Net

  Soru: Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 6.maddesinin 6.fıkrasında "Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." hükmü bulunmaktadır. Bu hakkın kazanıldığı tarihte 1.derecenin 1.kademesinde olan öğretmen için bir üst derece olmadığından kadrosu 1.derecenin 4.kademesine alınır mı yoksa bu haktan faydalanamaz mı? Böyle bir durum varsa yüksek lisansı saydırmayıp 2.derecenin 3.kademesinde bekleyerek bu haktan faydalanmayı düşünüyorum.

  Cevap: 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlik eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği kabul edilmiş, öğretmenlik mesleği; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılmıştır.

  Kanunun 6. maddesinde, "(1) Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;
  a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,
  b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,
  c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,
  öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

  (2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir.

  (3) Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayanlar ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulur.

  (4) Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınır.

  (5) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen veya başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

  (6) Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir.

  (7) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilir.

  (8) Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." hükümlerine yer verilmiştir.

  Meslek içi yükselmelerde memurlara ilave bir derece verilmesi uygulaması 657 sayılı Kanunun 36 A/11 maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kariyer meslekler olarak bilinen uzman yardımcılığından uzmanlığa, müfettiş yardımcılığından müfettişliğe, maiyet memurluğunda kaymakamlığa ve dışişleri meslek memurluğunda sınavla yükselme öngörülen unvanlara atanmada memura ilave olarak bir derece verilmektedir.

  7354 sayılı Kanuna göre, kariyer mesleklere benzer şekilde uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını alanlara her unvan için ilave birer derece verilecektir. Memurlara kanunla bir derece verilmesi uygulaması, son sekiz yılda disiplin cezası almama koşuluyla verilen bir kademe, lisansüstü eğitim sonucu verilen ilave kademeler dikkate alındığında 4 yıllık yükseköğrenim gören memurlar 20 yıl dolmadan birinci dereceye yükselebilmektedir. Başöğretmen unvanının alınması da aday öğretmenlik dahil en erken 20 yıllık süre sonunda olabileceğinden bu durumda ikinci kez ilave bir dereceden yararlanılmasının fiilen mümkün olmadığını söyleyebiliriz.

  Birinci derece dışındaki derecelerde uygulama basit olup örneğin, uzman öğretmen unvanını alan 3/2' sindeki öğretmen 2/2'ye yükselecek, 2/3'ündeki öğretmen 1/3'üne yükselecektir. Birinci derecenin birinci kademesindeki öğretmenin uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını alması durumunda uygulama nasıl olacaktır? Memurlar için yükselinebilecek en üst derece birinci derece olduğu, bu derecenin üstüne çıkılması mümkün olmadığı için zorunlu olarak birinci derecede kalınacaktır.

  Diğer taraftan 657 sayılı Kanunda memurun kademe ilerlemesi yapabilmesi için bulunduğu kademede bir yılını tamamlaması, derece yükselmesi için de bulunduğu derecede üç yılını tamamlamış olması gerekmektedir. Yani bir derece üç kademeye karşılık gelmektedir. Bu durumda 1/1'deki öğretmenin uzman öğretmen veya başöğretmenlik unvanını alması durumunda 1/4' üne yükseleceğini, aynı şekilde 1/2, 1/3 deki öğretmenlerin de zorunlu olarak 1/4' üne yükselmeleri gerektiğini değerlendirmekteyiz.

  Kanun hükmünde öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesi öngörüldüğünden çıkarılacak yönetmelikte bu hususta oluşabilecek tereddütlerin de giderilmesi uygun olacaktır.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Erdo�an: Uzman ��retmenlere Ek 1 Derece Ve 1000 Lira Verece�iz - Memurlar.Net

  Erdo�an: Uzman ��retmenlere Ek 1 Derece Ve 1000 Lira Verece�iz - Memurlar.Net

  Cumhurba�kan� Erdo�an, Be�tepe Millet Kongre ve K�lt�r Merkezi'ndeki 20. Milli E�itim �uras�'na kat�ld�. Cumhurba�kan� Erdo�an'�n konu�mas�nda dikkat �eken ba�l�klar �u �ekilde oldu:

  - ��retmenlikte adayl�k kald�rma s�nav�n� kald�r�yoruz, ��retmenlerin mesleki geli�meleri temelinde bir program uygulanacak.

  - Uzman ��retmenlere e�itim ve s�nav sonunda 1 derece ve 1000 lira

  - 10 y�l� dolduranlara uzman ��retmenlik verece�iz, e�itimlerini tamamlamalar� ve s�navda ba�ar�l� olmalar� halinde hem bir derece verece�iz hem de ma�alar�nda 1000 lira art�� olacak. Y�ksek lisans yapanlar s�navdan muaf tutulacak

  - Ba���retmenlere 1 derece ve 2 bin lira verilecek

  - 10 y�ll�k uzman ��retmenler, e�itimlerini tamamlay�p s�navda ba�ar�l� olursa ba���retmen unvan�yla g�rev yapacak. Bunlara yine ilave bir derece verecek, maa�lar� da 2 bin lira art�� olacak. Doktora yapm�� ��retmenler bu s�navdan muaf tutulacak.

  - B�ylece kariyer basamaklar�nda ilerleme imkan� sunaca��z.

  - 1. derecedeki ��retmenlerin ek g�stergeleri de 3600'e ��kar�yoruz.

  - S�zle�meli ile kadrolu ��retmen ayr�m�n� kald�r�yoruz

  - S�zle�meli ��retmen ile kadrolu ��retmen ayr�m�n� da ortadan kald�r�yoruz.

  - T�m bu hususlar� i�eren ��retmenlik Meslek Kanununun TBMM'ye sunmay� planl�yoruz

  Cumhurba�kan� Erdo�an'�n konu�mas�ndan di�er sat�r ba�lar� ise �u �ekilde:

  �uran�n en geni� kat�l�mla, e�itimin t�m payda�lar�n� ku�atan bir anlay��la ger�ekle�tirilmesine �nem veriyoruz.

  E�itimde f�rsat e�itli�i temas� alt�nda toplanan �ura da in�allah �n�m�zdeki d�neme dair yol haritas� niteli�inde kararlar�n al�naca�� bir toplant� olacakt�r.

  �ura sonu�lar�n�n g��l� e�itim g��l� T�rkiye m�cadelemizde bizlere rehberlik edece�ine inan�yorum.

  "Her alanda g��l� altyap�ya sahip olman�n �nemine hep birlikte �ahit olduk"

  F�rsatlarla beraber tehditlerin de k�reselle�ti�i bir zaman diliminin i�indeyiz. Bu s�re�te sa�l�k, e�itim ve �retim ba�ta olmak �zere her alanda g��l� altyap�ya sahip olman�n �nemine hep birlikte �ahit olduk.

  T�m alanlarda kendi �nceliklerimiz, kendi politikalar�m�z �er�evesinde s�reci ba�ar�yla y�nettik. Salg�nla m�cadele ba�ar�s�n� salg�n sonras� d�nemde art�rarak devam ettirmek istiyoruz.

  Bunun yolunun da e�itimden, e�itim ��retimde kaliteyi art�rmaktan ge�ti�ini biliyoruz. E�itim ��retim s�re�lerimize �ok daha geni�, vizyoner bir anlay��la yakla�mam�z gerekti�ine inan�yorum.

  Analiz yapabilen, bilgili, erdemli ve vicdanl� gen�ler, ayd�nl�k yar�nlar�m�z�n da teminat�d�r. Gen�lerimizi bu hedeflere ne kadar y�nlendirebilirsek, e�itimde de o derece ba�ar�l� olabiliriz. Ne kimli�imizi, asl�m�z� inkar gibi bir yanl��a d��ece�iz ne de �anl� mazimizin par�lt�lar� ile kendimizi avutaca��z.

  "Zorunlu e�itimi 12 y�la ��kard�k"

  Bundan 19 y�l �nce �lkeyi y�netme sorumlulu�unu �stlendi�imizde en �ok ehemmiyet verece�imiz 4 alandan birinin e�itim oldu�unu belirtmi�tik. Bunu da ger�e�e d�n��t�rmenin gururunu ya�ad�k.

  B�t�elerde en y�ksek pay� daima e�itime ay�rd�k. Bu sene b�t�enin y�zde 15,7'sini e�itime tahsis ettik. Bug�n ��retmen ba��na d��en ��renci say�s� OECD ortalamas�n� yakalam��t�r. 4+4+4 olmak �zere zorunlu e�itimi 12 y�la ��kard�k. Evlatlar�m�za geni� yelpazede kendi isteklerine uygun dersleri se�me imkan� getirdik.

  "Art�k ne ��rencilerimiz ne de velilerimiz ders kitab� pe�inde ko�muyor"

  Ders kitaplar�n� evlatlar�m�za �cretsiz da��tarak sene ba��nda ailelerimizi b�y�k bir s�k�nt�dan kurtard�k. Bu salonu dolduran karde�lerim iyi bilirler. Biz teksir notlar� ile okuduk. Teksir ka��tlar� ile okuduk. Teksir ka��tlar�ndan m�rekkebin da��ld���, almak isteyip de abilerimizden alamad���m�z o notlar felaketti. �st s�n�flara almaya gidince a�abeylerimiz bize o teksir notlar�n� vermezlerdi.

  K�rtasiyeciler bize 10-15 g�n sonraya g�n verirlerdi. Biz bunlar� ya�ad���m�z i�in bu nesle bunlar� ya�atmayaca��z dedik. Ku�e ka��tlardan kitaplar� s�ralara koyduk, bu nesle biz bizim ya�ad���m�z zorluklar� hamdolsun ya�atm�yoruz.

  Yard�mc� kaynak sorununu da ��z�me kavu�turuyoruz. Yard�mc� kaynaklar da ��rencilerimize �cretsizce da��t�l�yor. Okul �ncesi e�itimi de s�ratle yayg�nla�t�r�yoruz. Okul �ncesi e�itim kurumlar�ndaki say�y� daha da art�rmay� d���n�yoruz.

  K�z �ocuklar�m�z�n �n�ndeki engellerin kald�r�lmas� da bir di�er �nemli ad�m�m�zd�r. S�zde ilerici ve �zg�rl�k�� ama �zda fa�ist ve jakobenlerin h��m�na en �ok u�rayan k�zlar�m�z olmu�tur. �kna odalar� utan� vesikas� olarak haf�zalara kaz�nm��t�r.

  Bizim iktidar�m�z d�neminde k�zlar, erkeklerden daha fazla e�itimden yararlanmaya ba�lam��t�r. Rabbime hamd ediyorum, bize bug�nleri g�sterdi diye. Kad�n ��retmen oran� bizden �nce y�zde 50'nin alt�ndayken, �imdi bu oran y�zde 60'� bulmu�tur.

  ��retmenlik Meslek Kanunu'nu en k�sa s�rede Meclis'in takdirine sunaca��z.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap