Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  veri serileri arasındaki ilişkinin gösterilmesi için kullanılacak grafik aşağıdakilerden hangisidir

  1 ziyaretçi

  veri serileri arasındaki ilişkinin gösterilmesi için kullanılacak grafik aşağıdakilerden hangisidir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kullanım Amaçlarına Göre En Çok Kullanılan 5 Grafik Türü

  Kullanım Amaçlarına Göre En Çok Kullanılan 5 Grafik Türü

  Sayısız verinin arasında kaybolduğunuzu düşünün. Bu verileri anlamlandırmak, birbirleri arasında ilişki kurmak, yorumlamak ve geleceğe yönelik çıkarımlar yapmak ne kadar da zor olur. Tam da bu noktada yardıma koşacak olan yöntem ise grafiklerdir. Verilerin görselleştirilmesi için kullanılan grafikler, çeşitli avantajlar sağlamasıyla birlikte birçok alanda kullanılmaktadır. Tek bir grafik türünden bahsetmek ise mümkün değil, kullanım amacına göre farklı grafik türleri mevcut. Bu yazımızda en çok kullanılan grafik türlerini kullanım amaçlarına göre inceleyeceğiz!

  Çizgi Grafiği

  Çizgi grafiğinde sürekli bir değişim ve sayısal verilerin artış azalışlarını gösteren, soldan sağa ilerleyen çizgiler mevcuttur. Çizgi grafiği yardımıyla sayısal verilerin belirli zaman aralığında ne yönde değişiklik gösterdiği kolaylıkla analiz edilebilir ve yorumlanabilir. Yatay ve dikey eksenden oluşan bu grafik türünde, yatay eksen genellikle zaman aralıklarını (saat, gün, ay, yıl) temsil ederken, dikey eksen sayısal değerlerden meydana gelmektedir.

  Sütun Grafiği

   Sütun grafiğinde belirli kriterler göz önünde bulundurularak ayrılmış kategoriler bulunmaktadır.  Kategorilerin mevcut olduğu sütunlar aldıkları sayısal değere göre aşağıdan yukarıya ya da soldan sağa şeklinde hareket eder. Sütun grafiği, veriler arasında kolaylıkla karşılaştırma yapılabilmesi avantajı ile ön plana çıkmaktadır. Sütun grafiğinin bir başka türü ise yığılmış sütun grafiğidir. Yığılmış sütun grafiği, adından da anlaşılacağı üzere üst üste veya yan yana yerleştirilmiş sütunlardan oluşur. Bu grafik türünde bölümlendirme, belirli bir kategorinin kendi içerisinde farklı kategorilere ayrıştırılmasıyla yapılır. Örneğin belirli yıl aralığında farklı ürün satışlarındaki değişimleri incelemek isteyen bir firma için yatay eksen yılları, dikey eksen satış miktarını, üst üste yerleştirilen ve farklı renkler ile belirtilen sütunlar ise farklı ürünleri temsil edecektir.

  Pasta Grafiği

  Daire grafiği olarak da bilinmektedir. Farklı renkler ile temsil edilen bu kategoriler, sahip olduğu sayısal değerin büyüklüğüne göre daha geniş ya da daha dar bir alanı kaplar, özellikle yüzdelik verilerin görselleştirilmesinde etkilidir. Pasta grafiğinde belirli bir süreç söz konusu değildir, tek bir noktada elde edilen sayısal veriler kullanılır. Grafiği yorumlamayı zorlaştıracak kadar fazla kategorilere yer verilmemesi gerektiği unutulmamalıdır.

  Histogram Grafiği

  Histogram grafiği sütun grafiği ile oldukça benzerdir. Bir bakışta görülebilecek en temel farklar ise histogram grafiğinde sütunlar arası boşluk olmaması ve veri gruplarından oluşmasıdır. Sayısal verilerin dağılımını gösteren histogram, kategorilerin karşılaştırılmasına imkan sağlayan sütun grafiklerinden farklı olarak belirli bir süreç içerisinde meydana gelen değişimlerin gözlemlenmesi ve yorumlanmasında etkilidir.

  Dağılım Grafiği

  Dağılım grafiği, saçılım grafiği olarak da bilinmekte ve sütun grafiği, pasta grafiği ve çizgi grafiği gibi grafik türlerine göre daha az karşımıza çıkmaktadır. Yatay ve dikey eksenler arasındaki noktalardan meydana gelen dağılım grafiği, x ve y değişkenleri arasında  karşılaştırma yapılması, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için tercih edilen bir grafik türüdür. İlişkinin incelenmesinde farklı faktörler de göz önünde bulundurulabilir, bu da analizin daha da gerçekçi olmasına katkı sunar. Eğer verileri görselleştirmek için dağılım grafiği seçilecek ise çok fazla verinin olmaması gerekir, bunun sebebi çok fazla verinin grafikte karmaşıklığa sebep olacağıdır.

  Araştırma projesi hazırlayan, yönetici veya başka bir şekilde grafikler ile karşılaşan bir kişi olabilirsiniz. Grafikler sağladığı görselleştirme imkanıyla elde edilen verileri anlamlandırma, aralarında ilişki kurma ve bir sonuca varma sürecinde oldukça etkilidir. Grafik yöntemi sağladığı avantajlar ile ön plana çıkarken, birçok grafik türü bulunmakta ve hangi grafik türünün seçileceği ise en önemlisidir. Araştırmanızda kullanacağınız grafik türünü seçmeden önce grafiklerin kullanım amaçlarını gözden geçirmeyi unutmayın!

  İlginizi çekebilir: Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları’nın Öne Çıkanları

  Youthall’u takip et iş ve staj ilanlarını da kaçırma!

  Yazı kaynağı : blog.youthall.com

  Office’te kullanılabilen grafik türleri

  Çalışma sayfasında sütunlar ve satırlar halinde yerleştirilmiş veriler xy (dağılım) grafiğinde çizilebilir. X değerlerini bir satır veya sütuna yerleştirin ve ilgili y değerlerini bitişik satır veya sütunlara girin.

  Bir dağılım grafiğinde iki değer ekseni vardır: bir yatay (x) ve bir dikey (y) değer ekseni. X ve y değerlerini tek veri noktaları halinde birleştirir ve bunları düzensiz aralıklar veya kümeler halinde gösterir. Dağılım grafikleri tipik olarak bilimsel, istatistiksel ve mühendislik verileri gibi sayı değerlerini göstermek ve karşılaştırmak için kullanılır.

  Dağılım grafiği

  Aşağıdaki durumlarda dağılım grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz:

  Dağılım grafiği türleri

  Yazı kaynağı : support.microsoft.com

  Bir grafikte veri sunma

  Grafiğin öğelerini tanıma

  Grafikte çok sayıda öğe vardır. Bu öğelerden bazıları varsayılan olarak görüntülenirken, diğerleri gerektiğinde eklenir. Grafik öğelerini grafikte başka konumlara taşıyarak, bunları yeniden boyutlandırarak veya biçimlerini değiştirerek grafik öğelerinin görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Bunların yanı sıra, görüntülenmesini istemediğiniz grafik öğelerini kaldırabilirsiniz.

  Grafik ve öğeleri

  1. Grafiğin grafik alanı.

  2. Grafiğin çizim alanı.

  3. Grafikte çizilen veri serisiveri noktaları.

  4. Grafikte verilerin çizildiği yatay (kategori) ve dikey (değer) eksen.

  5. Grafiğin gösterge.

  6. Grafikte kullanabileceğiniz grafik ve eksen başlığı.

  7. Veri serisindeki veri noktasının ayrıntılarını tanımlamak için kullanabileceğiniz veri etiketi.

  Yazı kaynağı : support.microsoft.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap