Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vitir namazı hangi namazdan sonra kılınır

  1 ziyaretçi

  vitir namazı hangi namazdan sonra kılınır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Vitir namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Vitir namazı kaç rekattır?

  Vitir namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Vitir namazı kaç rekattır?

  Vitir namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Vitir namazı kaç rekattır?

  Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan üç rekatlı vacip bir namaz olarak bilinmektedir. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. Yatsı namazının ardından vitir namazı kılacak olanlar haberimizden vitir namazı kılınışını takip edebilirler. İşte vitir namazı kılınışı...

  Müslümanlar için ayrı bir öneme sahip olan Ramazan ayının son günlerine girildi. Müslümanlar oruçlarını açtıktan sonra yatsı namazı ve ardından da dilerlerse vitir namazı kılmaya devam ediyor. İşte vitir namazı hakkında merak edilenler ve kılınışı…

  VİTİR NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

  Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

  Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” buyurmuştur.

  Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü'l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir.

  VİTİR NAMAZININ DELİLİ NEDİR? MEZHEPLER ARASINDA VİTİR NAMAZI HAKKINDA NEDEN FARKLILIKLAR VARDIR?

  Vitir namazının dayanağı Hz. Peygamberin (s.a.s.) sözleri ve uygulamalarıdır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir, her Müslüman üzerine bir vazifedir.” buyurmuş, gecenin son namazının, tek sayılı rekâtlarla (vitr) olmasını tavsiye ve teşvik etmiştir.

  Vitir namazının Hz. Peygamberin (s.a.s.) sünnetiyle sabit olduğu konusunda fıkhî mezhepler arasında ihtilaf olmamasına rağmen; hükmü, rekât sayısı, kılınma şekli ve kunût dualarıyla ilgili bazı görüş ayrılıkları vardır. Bu ayrılıkların temel sebebi, konuyla ilgili rivayetlerin farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Hanefî mezhebine göre vitir namazı, Hz. Peygamber sürekli kıldığı ve zannî olmakla birlikte kesin ifadeler taşıyan bir delille emredildiği için “vacip” kabul edilmiştir. Diğer mezheplere göre ise vitir, “sünnet” namazlardandır.

  KUNUT DUASINI BİLMEYEN BİR KİMSE NE YAPAR?

  Hanefîlere göre, vitir namazının üçüncü rekâtında kunût yapmak vaciptir. Kunûtta tekbir alınır ve kunut duaları olarak bilinen “Allahümme innâ neste'înuke” ve “Allahümme iyyâke na'büdü” duaları okunur. Bu duaları bilmeyen kimse ezberlemeye gayret eder; ancak ezberleyinceye kadar “Rabbenâ âtinâ” duasını okur veya üç defa “Allahümmeğfir lî” demekle yetinir.

  Şâfiî ve Mâlikîlere göre ise, sabah namazının ikinci rekâtında, rükûdan sonra kunût yapılır. Sabah namazında kunût yapmak Şâfiîlere göre sünnet, Mâlikîlere göre ise müstehaptır. Şâfiî veya Mâlikî mezhebine mensup imamın arkasında sabah namazı kılan Hanefî bir kimse, dilerse kunût duasına katılır, dilerse sessizce bekler.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Vitir namazı kaç rekattır, vakti ne zamandır, sünnet midir vacip midir, hangi vakitte kılmak daha faziletlidir ve önemi nedir?

  Vitir namazı kaç rekattır, vakti ne zamandır, sünnet midir vacip midir, hangi vakitte kılmak daha faziletlidir ve önemi nedir?

  Değerli kardeşimiz,

  Vitir namazı, üç rekatlı bir namazdır. Yatsı namazının son sünnetinden sonra kılınır.

  Vitir namazının vakti, yatsı namazının vakti ile aynıdır, yatsı namazının vaktinin bitimi ve sabah namazının vaktinin başlangıcı ile son bulur.

  Ne var ki Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. Bu ikisi arasındaki tertibe riâyet vâcibdir.

  İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, vitrin vakti, yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Bir kimse yatsı namazını kıldıktan sonra elbisesini değiştirip başka bir elbise ile vitir namazını kılsa ve önceki elbisesinin temiz olmadığı anlaşılsa, İmam Azam'a göre yalnız yatsı namazını yeniden kılmak gerekir. İki imama göre ise, her iki namazı tekrar kılması gerekir; çünkü vitir namazı vaktinden evvel kılınmış olur. (bk. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/180-181)

  İmam Azam Ebû Hanife, vitir namazını bayram namazları gibi vacip olarak kabul etmiştir. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer üç mezhep imâmlarına göre ise, vitir namazı müekked sünnettir.

  Bir insan uykudan uyanacağına güveni yoksa, uyumadan önce vitir namazını kılmalıdır. Eğer uyanacağından emin ise, vitir namazını gecenin sonuna kadar geciktirmesi daha faziletlidir.

  Bu kısa açıklamadan sonra konuyla ilgili hadisleri ve ilgili bazı hükümleri açıklamaya çalışalım.

  Vitir namazı ile ilgili bazı rivayetler

  “Allah tekdir; tek olanı sever. Ey Kur’an ehli! Siz de vitir namazını kılınız!” (Ebû Dâvûd  Vitir 1; Tirmizî  Vitir 2)

  “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin her vaktinde vitir namazı kıldı. Bazen gecenin ilk saatlerinde  bazan gece yarısı  bazan da gecenin sonuna doğru kıldı. Sonraları vitir namazını hep seher vaktinde kıldı.” (Buhârî  Vitir 2; Müslim  Müsâfirîn 136)

  “Gece kıldığınız namazınızın sonuncusunu vitir yapınız.” (Buhârî  Salât 84  Vitir 4; Müslim  Müsâfirîn 151)

  “Sabah namazı vakti girmeden vitri kılınız.” (Müslim  Müsâfirîn 160  161)

  “Sabah vakti girmeden çabucak vitir kılmaya bakın!” (Ebû Dâvûd  Vitir 8; Tirmizî  Vitir 12)

  “Gecenin sonuna doğru namaza kalkamayacağından endişe eden kimse  vitir namazını gecenin baş tarafında kılsın. Gecenin sonunda kalkacağına güvenen kimse de  vitir namazını gecenin sonunda kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namazda melekler de bulunduğundan vitri bu saatte kılmak daha sevaptır.” (Müslim  Müsâfirîn 162  163)

  Vitrin önemi

  Vitir kelimesi “bir  tek  eşi ve benzeri olmayan” mânasına gelmektedir. Peygamber Efendimiz  “Allah tekdir; tek olanı sever” buyurarak vitir namazı ile tek olan Allah arasındaki sayı bakımından ilgiye ve onun vitir kılanları sevdiğine ve onlara sevap verdiğine işaret ettikten sonra  mü’minlere hitâben “Ey Kur’an ehli! Siz de vitir namazını kılınız!” buyurmaktadır. Her ne kadar “Kur’an ehli” sözü  Kur’an’ı güzel okuyup öğretenleri ve onu ezberleyenleri hatıra getiriyorsa da  Kur’ân-ı Kerîm’i baş tacı edinen bütün mü’minlerin Kur’an ehli olduğunda şüphe yoktur. Şu halde Resûl-i Muhterem Efendimiz bütün müslümanların vitir kılmasını istemektedir. Nitekim aşağıda geleceği üzere Efendimiz’in “Vitir her müslümanın üzerinde bir Allah hakkıdır” buyurması da bunu göstermektedir. Vitir namazı böylesine önemli olduğu içindir ki  Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem  “Her kim vitri unutur  yahut kılmadan uyuyakalırsa  onu hatırladığında veya sabahleyin hemen kılsın” (Ahmed b. Hanbel  Müsned  3/44) buyurmuştur. Biz de bu sebeple vitir kılamadığımız zaman onu daha sonra kazâ ederiz.

  Kâbe’nin etrafında yedi defa dönerek tavaf ettiğimiz  Safâ ile Merve arasında yedi defa koşup sa`y ettiğimiz  yine hac ibadeti esnasında şeytana üç ayrı yerde yedişer taş attığımız  namazlardan sonra üç defa otuz üçer adet tesbih çektiğimiz dikkate alınırsa  tek rakamın yani vitrin ibadetlerimizdeki yeri ve önemi daha iyi anlaşılır.

  Vitir kılmak vâcip mi  sünnet mi?

  Resûl-i Ekrem Efendimiz  vitir namazının diğer farz namazlar gibi mutlaka kılınması gereken zorunlu bir namaz olmadığını belirtmektedir. Bunda kimsenin şüphesi yoktur. Bununla beraber Efendimiz bazı hadislerinde vitir namazının önemini belirterek şöyle buyurmuştur:

  “Allah Teâlâ  dünya varlığından daha hayırlı bir namazla sizin imdâdınıza yetişmiştir. Bu  vitir namazıdır. Allah Teâlâ bu namazı yatsı ile tanyerinin ağarması arasında kılmanızı uygun görmüştür” (Ebû Dâvûd  Vitir 1; Tirmizî  Vitir 1).

  “Vitir her müslümanın üzerinde bir Allah hakkıdır. Artık onu beş rek`at kılmak isteyen beş kılsın  üç rek`at kılmak isteyen üç kılsın  bir rek`at kılmak isteyen de öyle yapsın” (Ebû Dâvûd  Vitir 3; Nesâî  Kıyâmü’l-leyl 40; İbni Mâce  İkâmet 123).

  Vitir namazının önemini gösteren başka hadisler de vardır. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe  yukarıdaki hadislerin bir kısmında geçen “Vitir kılınız” emrine ve benzeri hadislere bakarak  vitir namazının farz ile sünnet arasında bir önemi bulunduğunu kabul etmiş ve onun vâcip olduğunu söylemiştir. Diğer mezhepler ise  vitir kılınması konusundaki hadislere bakarak onun gerçekten önemli bir namaz olduğunu kabul etmişler  bununla beraber vitir namazının sünnet-i müekkede olduğunu söylemişlerdir. Onları bu kanaate götüren hususlardan biri  Peygamber Efendimiz’in bazı namazlarla birlikte vitrin kendisine farz kılındığını söylemesi  ümmetine de ısrarla beş vakit namazı tavsiye etmesidir. Yukarıdaki hadiste Efendimiz’in “Kur’an ehli”ne vitir kılmayı tavsiye etmesine bakarak bazı âlimler  bunlar Kur’an ehli hâfızlar ve kurrâdan olan kimselerdir; vitir onlara tavsiye edildiğine göre  bu namaz vâcip değil sünnet-i müekkededir demişlerdir. Hanefî mezhebinin iki büyük imamı  Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed de vitrin sünnet-i müekkede olduğu görüşündedir. Burada şunu da belirtelim: Vâcip terimi  Hanefîler dışındaki bütün mezhepler tarafından farz karşılığı olarak kullanılmaktadır. Onlar Hanefîler gibi farz ile sünnet arasında bir başka terim kabul etmemektedir.

  Vitir ne zaman kılınmalıdır?

  Yukarıdaki bazı hadislerde tanesinde vitir namazının ne zaman kılınması gerektiğine temas edilmektedir. Bu hadislerden öğrendiğimize göre Resûl-i Ekrem Efendimiz vitir namazını gecenin her saatinde kılmıştır. Bazen  yatsı namazından sonraki zamanda  bazen gece yarısında  bazen de tanyeri ağarmadan önceki saatlerde kılmıştır. Fakat hayatının son dönemlerinde vitir namazını gecenin son kısmı demek olan seher vaktinde kılmayı âdet edinmiştir. Neden öyle yaptığını da yukarıdaki hadislerin sonuncusunda belirterek şöyle buyurmuştur: “Gecenin sonunda kalkacağına güvenen kimse  vitir namazını gecenin sonunda kılsın. Çünkü gecenin sonunda kılınan namazda melekler de bulunur ve bu saatte kılmak daha sevaptır.” Demek oluyor ki  seher vakti kalkıp Rabbine ibadet eden kimseler kesinlikle yalnız değildir. Bu feyizli zamanı değerlendirirken onlara melekler arkadaşlık ederler. İbadetlerinin kabul edilmesi için dua ve niyazda bulunurlar. İşte bu sebeple gecenin sonuna doğru kalkıp vitir kılmak daha bereketli  daha feyizli  daha sevaptır.

  Peygamber Efendimiz vitir namazını gece kılınan nâfile namazlardan sonra edâ etmeyi tavsiye etmiştir. İşte bu sebeple ramazan ayı boyunca vitir namazı  teravih namazından sonra kılınır. Peygamber aleyhissalatü vesselam vitri gece kılınan nâfile namazlardan sonra edâ etmeyi  böylece gece ibadetlerini nâfile namazların en hayırlısı ile bitirmeyi tavsiye etmekle beraber  onun tanyeri ağarmadan önce mutlaka kılınması gerektiğini hatırlatarak  “Sabah vakti girmeden çabucak vitir kılmaya bakın!” buyurmuştur.

  Resûl-i Ekrem Efendimiz  uykuya yenik düşecek  bu sebeple de gecenin sonuna doğru kalkıp vitir namazı kılamayacak ümmetine bir kolaylık göstermiş  onların vitir namazını gecenin baş tarafında kılabileceklerini ifade buyurmuştur. Nitekim Ebû Hüreyre hazretleri  öğrendiği hadisleri yatmadan önce geç vakitlere kadar tekrarladıktan sonra uyumayı âdet haline getirdiği için  Efendimiz kendisine  vitir kılmadan uyumamasını tavsiye etmiştir (Buhârî  Teheccüd 33  Savm 60). Bu tavsiyenin sadece ona mahsus olduğu kabul edilmektedir.

  Vitir Namazı nasıl kılınacaktır?

  Yüce Rabbimiz gece namazlarının ilki olan akşam namazını tek rek`atlı kılmamızı istediği gibi  gecenin son namazı olan vitrin de tek rek`atlı olmasını uygun görmüştür. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sebeple  yukarıda geçtiği üzere  “Gece kıldığınız namazınızın sonuncusunu vitir yapınız” buyurmuştur. Şüphesiz bunda bir çok sır ve hikmetler vardır.

  Vitir  “tek” anlamına geldiği için Mâlikî  Şâfiî ve Hanbelî mezhebi âlimleri vitir namazının bir rekat olduğunu söylemişlerdir. “Vitir gecenin sonunda bir rek’attır” (Müslim  Müsâfirîn 154-156) anlamında hadisler vardır. Şöyleki Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kıldığı nâfile namazları hep ikişer rekat kılmış  son olarak kıldığı iki rek`attan sonra ayağa kalkıp bir rekat daha kılmıştır. Hatta bazı rivayetlerde belirtildiğine göre  bir rekattan ibaret olan bu son rekata başlamadan önce bazen yanındakilerle konuşmuştur. Demek oluyor ki  Allah’ın Resûlü bazen ikişerden dört rekat namaz kılmış  sonra ayağa kalkmış ve bir rek`at vitir kılarak gece ibadetlerini beşe tamamlamıştır. Bu şekilde bazen yedi  bazen dokuz  bazen on bir  bazen da on üç rekat namaz kılmış; ama son kıldığı rekat daima tek (vitir) olmuştur. Hanefîler dışındaki bazı âlimlere göre  meselâ on bir rekat vitir kılacak bir kimse  arada hiç oturmadan  sadece on birinci rekatta tahiyyata oturmak suretiyle vitir kılabilir. Bazılarına göre ise sadece onuncu rekatta tahiyyata oturulur  sonra ayağa kalkılıp bir rekat daha kılarak on bir rek`atlı vitir namazı kılınmış olur. Beş  yedi  dokuz rekat vitir kılmak isteyenler de böyle kılabilir.

  Hanefîler ise vitir namazının üç rekat olduğu  bunun da  tıpkı akşam namazının farzı gibi kılınacağı görüşündedirler. Buna göre iki rekat kıldıktan sonra selâm vermeden üçüncü rek`ata kalkılacak ve üçüncü rekatın sonunda selâm verilecektir. Diğer bir ifadeyle  bir selâmla üç rekat kılınacaktır. Hanefîler’in bu uygulamadaki dayanaklarından biri  Peygamber Efendimiz’in sadece tek rekat olarak kılınan namazları eksik ve güdük saymasıdır. Hz. Ebû Bekir’in torunu olup devrinde Medine’nin en büyük âlimlerinden biri sayılan hadis hâfızı Kâsım b. Muhammed’in Medine’deki uygulamayı ortaya koyan şu sözü de onların dayanaklarından biridir: “Bulûğa erdiğimiz günden beri hep üç rekat vitir kılındığını gördük. Bununla beraber hepsi  yani bir de  üç de  beş de  yedi de câizdir. Umarım ki  hiçbirinde sakınca yoktur” (Buhârî  Vitir 1). Hanefîler diğer mezheplerin uygulamasını yanlış bulmamakla beraber  vitri birbirine bağlı üç rekat halinde kılmayı daha faziletli ve daha uygun görmüşler; üç rekattan fazla kılınmasını da isabetli bulmamışlardır.

  Buna göre:
   
  1. Vitir namazı önemli bir ibadettir. Bu namazı devamlı surette kılmak  Cenâb-ı Hakk’ın rızâsını ve muhabbetini kazanmaya vesile olur.

  2. Vitir namazı  yatsının farzı kılındıktan sonra başlar, sabah namazı girinceye kadar devam eder.

  3. Vitri zamanında kılamayacağını düşünenler  onu yatsı namazından sonra kılabilirler.

  4. Vitir namazının en makbul zamanı  seher vakti dediğimiz  gecenin son üçte biridir. Zira bu vakit  meleklerin ve Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin yeryüzüne bol bol indiği mübarek bir zaman dilimidir.

  İlave bilgi için tıklayınız: Vitir Namazı

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Son dakika: Vitir namazında kunut duaları yerine ne okunur? Vitir Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Vitir Namazı Kaç Rekattır, Faziletleri Nelerdir?

  Vitir namazı nasıl kılınır ve niyet edilir? Vitir namazı nedir, kaç rekat ve farz mıdır? (Diyanet)

  Vitir namazı nasıl kılınır ve niyet edilir? Vitir namazı nedir, kaç rekat ve farz mıdır? (Diyanet)

  Vitir namazı, 5 vakit namaz içerisinde, Hanefi mezhebine göre yatsı namazının ardından sabah namazına kadar kılınabilen namaz olarak bilinmektedir. Gece namazlarının sonuncusu olan vitir namazı, üç rekat olarak kılınabilmektedir. Peki, Vitr namazı nasıl kılınır? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vitr namazı hakkında verdiği bilgiler

  Vitir namazı nasıl kılınır?

  Vitir namazının her rekâtında Fatiha suresi ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece Ettehiyyatü duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

  Vitir namazı için nasıl niyet edilir?

  Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vacip vitir namazımı kılmaya şeklinde niyet edilebilir.

  Vitir namazı nedir ve neden kılınır?

  Vitr namazı, gece namazlarının sonuncusu olarak kılınan namazdır.

  Sözlükte vitr/vetr bir, üç, beş gibi tek sayı anlamına gelir. Hz. Peygamber’in, “Allah tektir, teki sever” sözünde de (Müslim, “Zikir”, 5) vitr bu anlamdadır. Vitr arefe gününü ifade etmek üzere de kullanılır. Kelime Kur’an’da sözlük anlamıyla bir âyette (el-Fecr 89/3) “şef’” (çift) kelimesiyle birlikte vetr şeklinde geçer. Resûl-i Ekrem, “Allah -ziyade olarak- size bir namaz verdi; o sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır, o vitirdir; Allah onu sizin için yatsı ile fecrin doğuşu arasına koydu” sözleriyle (Ebû Dâvûd, “Vitir”, 1; Tirmizî, “Vitir”, 1) vitri önemle tavsiye etmiştir.

  Vitir namazının vâcip olduğu konusunda Ebû Hanîfe’nin görüşü Hanefî kaynaklarında, “Allah size bir namaz ilâve etti, o da vitirdir” hadisi (Müsned, VI, 7) ve Resûl-i Ekrem’in üç defa vurgulayarak söylediği, “Vitir gereklidir, kim vitir kılmazsa bizden değildir” sözüyle (Müsned, V, 357; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 2) temellendirilmiştir.

  Peygamber Efendimiz vitir namazını gecenin oldukça ilerleyen bir vaktinde kılmış olmaktadır. Nitekim o, vitir namazının, sabah namazının vaktinin girmesinden önce mutlaka kılınmasını istemiş, Hz. Âişe de, “Sabah namazına kadar uyuyup kalacağından endişe eden kimse vitir namazını uyumadan önce kılsın, gecenin sonunda uyanabileceğini düşünen de vitir namazını ertelesin.” demiştir.

  Vitir namazı kaç rekat kılınır?

  Hadislerde, gece namazlarının sonuncusu olarak vitrin birden on bire kadar tek rek‘atlı kılınması tavsiye edilmiş, geceleyin kılınan nâfile namazları, sona eklenen bir rek‘atla tek rek‘atlı hale getirdiği için bu isimle anılmıştır (Buhârî, “Vitir”, 1).

  Meşruiyeti, önemi, vakti, rek‘at sayısı ve sonunda kunut okunması gibi konularda Resûlullah’ın uygulamalarını yansıtan pek çok hadis vardır.

  Ebû Hanîfe’ye göre vitrin vakti yatsının vaktiyle aynı olmakla birlikte ondan ayrı bir namazdır, ancak eda sırası (tertip) bakımından yatsıdan sonraya konmuştur; yatsı kılınmadan önce edası câiz değildir. Bununla birlikte unutarak vitri yatsıdan önce kılan yahut vitri kıldıktan sonra yatsıyı abdestsiz kıldığını farkeden kimsenin daha önce kıldığı vitir namazı geçerli sayılır.

  Vitir namazı farz mıdır?

  Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).

  Vitir namazı ne zaman kılınır ve ne zamana kadar kılınabilir?

  Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü’l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü’l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 426).

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap