Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli deyiminin anlamı

  1 ziyaretçi

  ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli deyiminin anlamı Ne90'dan bulabilirsiniz

  ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli

  Ya Bu Deveyi Gütmeli, Ya Bu Diyardan Gitmeli

  Ya Bu Deveyi Gütmeli, Ya Bu Diyardan Gitmeli

  VAKTİYLE bir Hint Sultanının çok sevdiği bir devesi varmış. Bu çok değerli ve özel deveye iyi bakılması için sıkı emirler verirmiş. Bu da yetmemiş vezirini çağırmış ve tembihlemiş:

  “Veziir!” demiş, “Eğer bu deveye bir hâl olursa evvelâ seni sorumlu tutarım bilmiş ol. Her sabah ona bizzat sen bakacaksın. Yemiyle, suyuyla özenle ilgileneceksin. Yoksa seni bu memleketten sürgün ederim...”

  Zavallı vezir, emir böyle olunca her sabah deve çobanlığı yapmaya başlamış.

  Bir gün bilge bir dostu, veziri deve otlatırken görünce şaşırmış ve:

  “Bu ne hâl hazret?” diye sormuş, “Bu deve çobanlığı da ne oluyor?”

  Biçare vezir, bilge dostuna konuyu anlatmış ve:

  “Yâ, işte böyle dostum,” demiş, “Ya bu deveyi güdeceğim, ya bu diyardan gideceğim.”

  Böylece bu söz, bir işi birisine yaptırmak için “ya yaparsın, ya gidersin” anlamında çeşitli şartlar ileri sürenler ya da böyle iki seçenekle karşı karşıya kalanlar tarafından söylenen bir söz olmuş.

  •••

  Bu deyim, “ya buranın şartlarına uymalı ya da buradan ayrılmalı” anlamında kullanılır.

  Yazı kaynağı : www.zaferdergisi.com

  Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli deyiminin anlamı, açıklaması, örnek cümleleri TDK

  Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli deyiminin anlamı, açıklaması, örnek cümleleri TDK

  Ya bu deveyi gütmeli, ya bu diyardan gitmeli deyiminin anlamı ve açıklaması

  "Bu işi mutlaka yapmalı, başka yolu yok, aksi taktirde burada kalamaz." anlamında kullanılır.
  "Başka çare yok, ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli."
  "Milyonlarca parayla takıma geldi, ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli."

  Gütmek: Hayvan ya da hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak dolaşmak.

  deyimlerimiz.com
  Türkçe Deyimler Sözlüğü
  Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

  Yazı kaynağı : www.deyimlerimiz.com

  Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli deyiminin anlamı ve kısaca hikâyesi nedir, Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli TDK anlamı 

  Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli deyiminin anlamı ve kısaca hikâyesi nedir, Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli TDK anlamı 

  Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli deyiminin anlamı:

  Bu işi yapmak zorundasın, yapmazsan buradan çekip gidersin, anlamında bir deyim. Bulunduğu çevrenin koşullarına uyum sağlayabilmeli ya da orayı terk etmelidir. Ya buranın koşullarına uymalı ya da buradan ayrılmalı anlamında kullanılan bir söz.

  Gütmek: Hayvan ya da hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak

  Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli deyiminin hikâyesi:

  Hindistan’da mihracelerden biri, devesiyle Hicaz’a gidip gelmiş. Kendisini götürüp getiren kıymetli ve emektar deveye iyi bakılması için sıkı emirler vermiş. Bununla da yetinmeyerek vezirini çağırmış: "Vezir, eğer bu hacı deveye bir hâl olursa evvela seni sorumlu tutarım. Her sabah kuşluk vaktine kadar bizzat otlatacaksın. Yemine, suyuna, istirahatine iyi bakacaksın. Yoksa seni bu memleketten sürgün ederim" demiş.

  Zavallı vezir mecburen her sabah deve çobanlığı yapmağa başlamış.
  Bir gün memleketin ileri gelen bilgelerinden bir dostu, kendisini deve otlatırken görünce şaşırmış:
  "Bu ne hâl hazret? Senin bu kırda ne işin var? Bu deve de ne oluyor?" deyince, vezir boynunu bükmüş ve başına gelenleri anlatmış.

  "Ya, işte böyle dostum. Ya bu deveyi güdeceğim, ya bu diyardan gideceğim" demiş. 

  Bu deyim, bir işi yapmak ya da bir şeyi elde etmek için kesinlikle uyulması gereken kurallar olduğunu, anlatmak için kullanılır.

  Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli TDK anlamı 

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap