Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  zor olan işin kolaylaşması için dua

  1 ziyaretçi

  zor olan işin kolaylaşması için dua Ne90'dan bulabilirsiniz

  En Çaresiz Anda Ve Dardayken Okunacak Dualar: Çaresiz Anlar İçin Sureler Ve Dualar…

  Zor işlerin rast gitmesi için okunacak dua

  Zor işlerin rast gitmesi için okunacak dua

  Zor ve kötüye giden işlerin rast Gitmesi için okunacak dua. Zor işlerin düzelmesi, maddi-manevi bereket ve rızık için okunacak dualar, sureler, Allah’ın 99 ismi Esmaül Hüsna isimlerinden günlük okunması gereken zikirler ve tesbihler, rivayet edilen kısa dualar, Kuran-ı Kerim’den okunması önerilen, tavsiye edilen sureler…

  İşlerin Rast Gitmesi, Zor ve kötüye giden işlerin düzelmesi için okunacak dualar, sureler ve tesbihler

  İşlerin Rast Gitmesi İçin Okunacak Dua

  Zor ve kötüye giden işlerin düzelmesi için, Zor işlerin kolaylaşması için okunacak Dualar ve Esmalar, Maddi ve manevi olarak işlerin düzelmesi, rast gitmesi, zor işlerin çözümü için okunacak Esmalar, Sureler ve Dualar, Zikirler

  Ne olursa olsun herhangi bir işi başarmak, kolayca üstesinden gelmek ve hayırlı sonuçlanmasını istemek için; mutlaka temiz olunmalı, mümkünse abdestlidurulmalı ve her an Allah’ı zikretmeliyiz.

  Okunacak Dualar, Zikirler ve Sureler

  Bir rivayette, Peygamber Efendimiz (sav), Fatıma annemize:

  Sabahladığında ve akşamladığında, benim sana okumanı tavsiye edeceğim şu duayı dinlemekten seni ne engelledi? buyurdu.

  O dua da şudur: Yâ Hayyü, yâ Kayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eslıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsî Tarfete aynin.

  Anlamı:

  Ey Hayy ve kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) asla nefsime (nefsimin eline) bırakma.

  İşlerin kolaylığı ve zor ve kilitli işlerin açılması için aşağıdaki âyet-i kerimeler  3-5-7-21 yada 41 defa okunur.
  Rabbenâ âtina minledünke rahmeten vehey-yi’lenâ min emrinâ reşadâ.

  Anlamı:

  Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve işimizi rast getir. (Kehf sûresi 10)

  *  * *

  Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli

  Anlamı:

  Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni” (Tahâ sûresi 25-26)

  *  * *

  Bir başka rivayete göre ise aşağıdaki dua etmek tavsiye edilmiştir.
  Sübhanallahi vе bihamdihi sübhanallahil Azim vе bihamdihi еstağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.

  Anlamı:

  Allahü Teala’yı hamd ilе tеsbih еdеrim. Yüce Allah’ı hamd ilе tеsbih еdеrim. Allahtan beni bağışlamasını dilerim, Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.

  *  * *

  Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim günde (sabah ve akşam en az) 100 kere

  Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin”

  Anlamı: Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah’tan başka ilah yoktur.“

  derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş, kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar.“

  Her gün 100 veya 1000 defa Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin” okuyanın dilekleri kabul olur.

  Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin” zikrini her gün okuyan Kelime-i tevhid sevabı alır.

  Her gün 100 defa Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübin” zikrini okuyana ummadığı yerden rızıklar ihsan edilir.

  Her gün 100 defa okuyan mal- mülk sahibi olur.

  Fakirlikten kurtulur zenginleşir.

  * * *

  5 vakit Namazlardan sonra 66 kere “Ya Vekil celle celalühü” zikrine devam edenin her işi yolunda gider,rızkı artar, herkes tarafından sevilir.

  Hasbünallahü ve ni’mel vekil

  Her fırsatta “Hasbünallahü ve ni’mel-Vekil ni’mel-Mevla ve ni’me’n-Nasir” okuyanın,her muradı hasıl olur.

  (Bu süreyi her gün okuyan kimsenin kazancı artar, işleri açılır)

  Tekasür Suresi Arapça Okunuşu

  Bismillahirrahmânirrahîm.
  1- Elhakümüt tekasür
  2- Hatta zürtümül mekabir
  3- Kella sev fe ta’lemun
  4- Sümme kella sev fe ta’lemun
  5- Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn
  6- Le teravünnelcehıym
  7- Sümme leteravünneha aynelyakıyn
  8- Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym

  Tekasür Suresi Türkçe Anlamı

  Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
  1- O çokluk kuruntusu sizleri oyaladı,
  2- Ta kabirlere kadar gidip ziyaret edişinize kadar!
  3- Öyle değil, ileride bileceksiniz!
  4- Sonra yine öyle değil, ileride bileceksiniz!
  5- Öyle değil, kesin olarak bilseniz,
  6- Andolsun ki, cehennemi mutlaka göreceksiniz!
  7- Sonra yine andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!
  8- Sonra andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

  Rasulullah Sallallahu aleyhi ve Sellem Efendimiz, bu suresinin bin ayete denk olduğunu haber vermiştir.

  Bu sûreyi okuyan, İlahi hoşnutluğa mazhar olur. Okumaya devam edilirse işleri açılır, kazancı artar.

  İlgili Diğer Konular

  Yazı kaynağı : www.nukteler.com

  Zor İşlerin Çözümü-Kolaylaşması İçin Esma ve Dua

  Zor İşlerin Çözümü-Kolaylaşması İçin Esma ve Dua

  Zor işlerin çözümü için hangi dua okunur? İşlerin kolaylaşması için hangi esma okunur? Gerçekleşmesi zor bir şey için nasıl dua edilmeli? İşlerin yolunda gitmesi için hangi sure okunur? Tüm merak edilenleri sizler için derledik…

  Zor işlerin kolaylaşması, zor işlerin çözüme kavuşması, gerçekleşmesi zor olan şeyler için okunması gereken dua ve esmalar. İşlerin yolunda gitmesi için okunması tavsiye edilen sureler. Ters giden işlerin düzelmesi için Esmaül Hüsna.

  Zor İşlerin Çözümü İçin Dua

  Sübhanallahi vе bihamdihi sübhanallahil Azim vе bihamdihi еstağfirullah. Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.

  Anlamı:

  Allahü Teala’yı hamd ilе tеsbih еdеrim. Yüce Allah’ı hamd ilе tеsbih еdеrim. Allahtan beni bağışlamasını dilerim, Ya Kafi, Ya Gani, Ya Fеttah, Ya Rеzzak, Ya Kеrim, Ya Vеhhap, Ya Zеttavili, Ya Mеcid.

  İşlerin Yolunda Gitmesi İçin Okunacak Sureler

  Zor işlerin çözüme ulaşması için okunacak surelerden biri Taha suresi 25-26. ayetleridir.

  Taha suresi 25-26:

  “Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli”

  Anlamı:

  “Ey rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni”

  Zor İşlerin Kolaylaşması İçin Sure

  Zor işlerin kolaylaşması için Kehf suresi 10. ayet 41 defa okunması tavsiye edilir. 41 defa okumak zor gelenler için 3-5-7-11-21 defa okuyabilir.

  Kehf suresi- 10

  Rabbenâ âtina minledünke rahmeten vehey-yi’lenâ min emrinâ reşadâ.

  Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve işimizi rast getir.

  Zor İşlerin Çözümü İçin Okunacak Esmalar

  Ya Vekil

  Zor işlerin kolaylaşması için “Ya Vekil” esması bol bol okunur. Zor işlerin rast gitmesi için Ya Vekil esması, beş vakit namazların ardından, 66 defa okunur.

  Bir kimse zor bir işle karşılaşırsa 70(yetmiş kere) “Ya bedias’ semavati vel’arda ya zel celali vel’ikram” duasını okursa, o kişinin zor işleri kolaylaşır, çözüme kavuşur.

  Gerçekleşmesi Zor Bir Şey İçin Okunacak Dua

  Gerçekleşmesi zor işler için şu dua 90 defa okunması tavsiye edilir;

  “Allahü latifun bi ibadihi yerzuku meyeşaü ve hüvel kaviyyül aziyz.” 

  Zor İşlerin Kolaylaşması İçin Okunacak Dua ve Esma

  Ya Mucib, Ya Mucib, Ya Mucib

  Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif,

  Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari

  Ya Fettah, Ya Fettah, Ya Fettah,

  Ya Hamid, Ya Hamid, Ya Hamid,

  Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi,

  Ya Kayyum, Ya Kayyum, Ya Kayyum,

  Ya Vasi, Ya Vasi, Ya Vasi,

  Ya Muğni, Ya Muğni, Ya Muğni,

  Ya Mucib, Ya Mucib, Ya Mucib,

  Ya Mucib, Ya Latif, Ya Bari, Ya Fettah, Ya Hamid, Ya Muhyi, Ya Kayyum, Ya Vasi, Ya Muğni, Ya Mücib Celle Celalühü ismi şerifleri hürmetine sıkıntılarımı gider, işlerimi kolaylaştır, zor işlerimi çöz, çözülmez işlerimi  çözüme ulaştır, her işimi kolaylaştır, Yüce Allah’ım Ya Erhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin, Ya Erhamerrahimin senin için zor yoktur,  senin herşeye gücün yeter.

  Yazı kaynağı : baksanabi.com

  İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua - Hayırlı İş İçin Mucizevi Dualar

  Peygamber Efendimizin sahabelerinin anlattığı hadislerde onun Hz. Fatıma’ya işlerinin yolunda gitmesi için bir dua söylediği, eğer bu duayı okursa Allah’ın onun duasını duyacağını ve geri çevirmeyeceği anlatılıyor. Peygamber efendimizin kızına tavsiye ettiği işlerin yolunda gitmesi için dua şöyledir:

  “Bismillahirrahmanirrahim

  Yâ Hayyü, yâ Gayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eSlıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsî Terfete aynin”

  Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) asla nefsime (nefsimin eline) bırakma.

  Yazı kaynağı : www.dirilistaki.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap